Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetetaan, tilalle sopeutumisraha

Sopeutumiseläkkeiden tilalle tulee kaikille kansanedustajille yhtenäinen sopeutumisraha.

Jatkossa kaikille kansanedustajille maksetaan edustajantoimen jälkeen sopeutumisrahaa. Kuva: Jarno Kuusinen / AOP

Eduskunnan puhemies Paula Risikko ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat päättäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän purkamisesta.

Jatkossa kaikille kansanedustajille maksetaan edustajantoimen jälkeen sopeutumisrahaa, joka on ollut jo käytännössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Päätös sopeutumiseläkejärjestelmän purkamisesta koskee niitä entisiä kansanedustajia, jotka tällä hetkellä saavat sopeutumiseläkettä, ja niitä ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka nykylain mukaan ovat siihen oikeutettuja.

Perussuomalaiset eivät hyväksyneet nykyiseen sopeutumisrahaan suunniteltuja parannuksia. Sopeutumisrahan saamiseksi edellytetään vain vuoden kansanedustajana toimimista nykyisen kolmen vuoden sijasta ja rahaa korotetaan 1790 eurosta 2050 euroon.

Perussuomalaiset karsastivat myös sitä, että kansanedustajien sopeutumisraha ei ole verrattavissa työttömyysturvaan eivätkä esimerkiksi työttömyysturvan aktiivimallisäännökset koske sopeutumisrahaa.

Sopeutumisrahan lisäksi kansanedustajat voivat hakea kansliatoimikunnalta harkinnanvaraista eläkettä, mitä perussuomalaiset eivät myöskään hyväksyneet.

Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta sen perusteella, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt.

Sopeutumisrahajärjestelmää on tarkoitus korjata niin, että ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisraha tarkistetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vuoden kansanedustajana. Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen ja myös pääomatulot.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajien on tarkoitus tehdä sopeutumiseläkejärjestelmän uudistamisesta yhteinen lakialoite.

Vanha sopeutumiseläke on aiheuttanut runsaasti arvostelua liiasta avokätisyydestä. Esimerkiksi ex-kansanedustajien osake- ja pääomatulot eivät ole vaikuttaneet korvauksen suuruuteen.

Lue myös: