Hyppää sisältöön

Ammattiliitot ja järjestöt äimistelevät: miksi sisäilmaoireita niputetaan "selittämättömiin sairauksiin" järjestöjä kuulematta?

Järjestöt pelkäävät, että STM:n valmistelema hoitosuositus sotkee todelliset sisäilmaoireet ja psyykkiset oireet keskenään.

Kuva: Jessica Edén / Yle

Useat ammattiliitot ja potilasjärjestöt ilmaisevat huolensa sisäilmasairaiden hoidosta.

Liitot ja järjestöt ovat tänään julkistaneet yhteislausunnon (siirryt toiseen palveluun)sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmisteilla oleviin hoitosuosituksiin "toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä". Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan oireita, joille ei ole löydetty lääketieteellistä selitystä. Suositusluonnoksessa (siirryt toiseen palveluun) hoidoksi tarjotaan muun muassa psyykkistä apua.

Yhtenä toiminnallisena häiriönä mainitaan ympäristöherkkyys. Osa sisäilmasairastumisista on viime aikoina niputettu tähän kategoriaan, koska oireiden syyt eivät perinteisissä tutkimuksissa selviä. Juuri tästä liitot ja järjestöt ovat huolissaan.

Ne pelkäävät, että "ympäristöherkiksi" niputetaan muitakin kuin vain oikeasti selittämättömiä oireita.

– Merkittävällä osalla sairastuneista uhkaa jäädä toteutumatta oikeus tarvitsemaansa lääketieteelliseen hoitoon ja kuntoutukseen, yhteislausunnossa todetaan.

Mukana ovat Julkisten ja hyvinvointialojen JHL, lähi- ja perushoitajaliitto Super, terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy, opettajien ammattijärjestö OAJ, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vanhempainliitto ja Homepakolaiset.

"Saimme aivan sattumalta tietää asiasta"

Allekirjoittajien mukaan diagnostiikka on heikolla tolalla. Sisäilmaan liittyvistä sairauksista ja niiden tautimekanismeista tarvitaan heidän mukaansa lisätietoa, ennen kuin tämän kaltaisia hoitosuosituksia voidaan luoda.

– Toiminnallisten häiriöiden hoitopolkuja tulee soveltaa sisäilmasta sairastuneille vain tilanteissa, joissa oireiden selittämättömästä luonteesta on täysi varmuus, lausunnossa sanotaan.

Liittoja ja järjestöjä närästää myös, ettei STM:n kiisteltyyn luonnokseen ole pyydetty lausuntoja yhdeltäkään sisäilma-asioiden kanssa toimivalta taholta.

– Saimme aivan sattumalta tietää asiasta tällä viikolla, sanoo Homepakolaisten toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen.

– Saimme tietää tästä niin viime tingassa, että tuskin ehdimme enää mukaan. Jaan asiassa saman huolen muiden liittojen ja järjestöjen kanssa, sanoo STTK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi.

Linjataanko hoitoja "pöydän alla"?

Parhaillaan on valmisteilla myös valtion Terveet tilat 2028 -hanke. Siinäkin on määrä parantaa sisäilmaongelmista kärsivien hoitoa. Tämän hankkeen valmistelussa on kuultu myös sisäilmajärjestöjä ja ammattiliittoja.

Liitot ja järjestöt ihmettelevät, onko linjauksia nyt edistetty heidän tietämättään toisessa yhteydessä eli STM:ssä "pöydän alla" heille kertomatta.

– Terveet tilat -ohjelmassa mainitaan, että tällaisia hoitosuosituksia tehdään. Mutta ei meillä järjestöissä tiedetty, että asiassa ollaan jo näin pitkällä, sanoo Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

– Totta kai nämä liittyvät jotenkin toisiinsa. Ei tämä voi olla täysin irrallinen asia, sanoo JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja.

STM: osa isoa kokonaisuutta

Johtaja Tuija Kumpulainen STM:stä sanoo, että kyse on ison kokonaisuuden osasta, joka ei ole suoraan kytköksissä Terveet tilat 2028 -ohjelmaan.

– Ympäristöyliherkkyys on mainittu, mutta se on tässä kokonaisuudessa vain osa. Näkökulma on isoon joukkoon erilaisia oireita, Kumpulainen sanoo.

Hänen mukaansa lausuntokierros on ollut kaikille avoin ja edelleen käynnissä. Hän sanoo ottavansa mieluusti vastaan lisäehdotuksia.

– Meillä on monta muutakin ryhmää, joille ei ole mennyt kohdennettua pyyntöä ja heiltä on tullut jo lausuntoja. Toivoisinkin, että nyt mainitut ryhmät ottaisivat kantaa ja antaisivat kehittämisehdotuksia.

Suositusten tekijä: emme niputa oireita psyykkisiksi

Hoitosuositusluonnoksen tehneen työryhmän puheenjohtaja on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Psykiatriakeskuksen ylilääkäri Risto Vataja. Ryhmässä on 20 asiantuntijaa HYKS:stä, Työterveyslaitokselta, Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Hyvinkään sairaalasta.

Onko liittojen ja järjestöjen huolessa perää? Ollaanko nyt niputtamassa sisäilmaoireita "toiminnallisiksi häiriöiksi" ja sairastuneita psyykkisesti oireileviksi?

– Me ei olla sitä mieltä. Potilaat ovat oikeasti kipeitä, mutta osalla ei vain löydy lääketieteellistä yhteyttä homeisiin tai sisäilma-altisteisiin. Ne tapaukset menevät perinteisen ja psyykkisen lääketieteen välimaastoon, Vataja sanoo.

Tällaiset tapaukset lasketaan Vatajan mukaan "toiminnallisiksi häiriöiksi". Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että potilaat ovat huolissaan siitä ettei heitä uskota.

Entä liittyykö valmisteltu luonnos suoraan Terveet tilat 2028 -hankkeen hoitolinjauksiin?

– Formaalisti ei liity.

"Lisäaikaa? En tiennytkään"

STM:n Kumpulaisen mukaan lausunnoille on annettu lisäaikaa 30:nteen toukokuuta asti.

Liitot ja järjestöt eivät ole olleet tietoisia lausuntokierroksen avoimuudesta. Myös annettu lisäaika tulee yllätyksenä.

– En tiennytkään. Pitää pohtia uudestaan, ehtisimmekö vielä ottaa asiaan kantaa, STTK:n Työläjärvi sanoo kuullessaan asiasta.