Talvivaaran ympäristörikosjutusta on jätetty kolme valituslupahakemusta

Suomen suurimmasta ympäristörikosjutusta on jätetty kolme valituslupahakemusta korkeimpaan oikeuteen.

Talvivaara
Pekka Perä oikeussalissa.
Pekka Perä oikealla puolellaan puolustusasianajaja Markus Kokko.Niko Mannonen / Yle

Talvivaara-yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen kaivoksen johtaja hakevat valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Valituslupa-asian käsittelyn kesto on neljästä kuuteen kuukautta. Jos korkein oikeus ottaa jutun käsittelyyn, ratkaisua voi joutua odottamaan puolitoista vuotta.

Rovaniemen hovioikeuden langettamien Talvivaaran ympäristörikostuomioiden valituslupahakemusten määräaika umpeutui maanantaina.

Rovaniemen hovioikeus muutti maaliskuussa osittain Kainuun käräjäoikeuden antamia tuomioita. Hovioikeus tuomitsi Talvivaara-yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineen Pekka Perän törkeästä ympäristön turmelemisesta ajalla 5.5.2006–7.4.2013. Hänelle langetettiin 6 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Hovioikeus hylkäsi Perää vastaan nostetun erillisen syytteen raffinaatin ja sekundääriliuoksen johtamisesta avolouhokseen.

Perän puolustus ilmoitti pian tuomion jälkeen, että ratkaisuun haetaan valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Perä ja muut Talvivaara-pomot ovat alusta alkaen kiistäneet kaikki syytteet.

Hovioikeus korotti tuomiossaan yhteisösakkoa

Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien noin seitsemän kuukautta toiminut Harri Natunen tuomittiin ympäristön turmelemisesta 100 päiväsakkoon. Hovioikeus muutti rikoksen tekoajaksi 28.9.2012–7.4.2013.

Hovioikeus tuomitsi kaivoksen entisen johtajan edelleen 60 päiväsakkoon ympäristön turmelemisesta 5.5.2006–31.3.2011 välisenä aikana.

Myös hänen puolustuksensa kertoi pian tuomion jälkeen, että tuomiosta haetaan valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.

Rovaniemen hovioikeus hylkäsi Kainuun käräjäoikeuden tavoin osastopäällikkönä toimineen henkilön syytteen.

Lisäksi hovioikeus korotti Talvivaara-yhtiölle tuomitun yhteisösakon määrän 500 000 euroon. Syyttäjät vaativat Talvivaara-yhtiöltä, Perältä ja entiseltä kaivoksen johtajalta rikoksen tuottaman taloudellisena hyötynä 13,3 miljoonaa euroa. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen.

Talvivaaran tapahtumat aikajanalla.
Henry Lämsä ja Antti Hämäläinen / Yle

Lue lisää: Rovaniemen hovioikeus tuomitsi Pekka Perän Talvivaara-jutussa törkeästä ympäristön turmelemisesta

Törkeästä ympäristön turmelemisesta tuomittu Pekka Perä on tyytymätön, syyttäjä pitää tuomiota oikeana