Keskussairaalan leikkaussaleihin lisää tehoa ja turvallisuutta Hämeenlinnassa

Kanta-Hämeen keskussairaala palkkaa kesällä lisää kirurgeja ja hoitajia leikkaustoimintaan. Myös heräämö uudistetaan 24/7-aikaan, mikä lisää potilasturvallisuutta Hämeenlinnassa.

keskussairaalat
Leikkaustiimi hoitaa potilasta
Kari Mustonen / Yle

Leikkaussalien toiminnan laatua ja tehokkuutta vahvistetaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.

Keskussairaala on palkkaamassa kesästä lähtien muun muassa viisi kirurgia, koska keskussairaalan leikkausmäärä on kasvanut Forssan leikkausten siirryttyä Hämeenlinnaan. Forssan sairaalassa tehtiin viimeiset anestesiaa vaativat leikkaukset maaliskuussa.

Lisäksi sairaanhoitajia tarvitaan lisää.

– Vahvistetulla henkilöstöllä pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että Hämeenlinnan leikkauksiin ei synny jonoja, kun potilaita on nyt enemmän, korostaa johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

Hämeenlinnan keskussairaalaan osattiin osin varautua 900 lisäpotilaan tuloon. Forssan sairaalasta siirtyi vuodenvaihteen tienoilla jo vapaaehtoisesti leikkaussalin sairaanhoitajia Hämeenlinnaan.

24/7-heräämö lisäämään potilasturvallisuutta keskussairaalassa

Forssan sairaalan leikkausten loputtua budjettirahoitusta siirtyi Hämeenlinnassa tehtäviin leikkauksiin pari miljoonaa euroa vuosittain. Juuri näillä varoilla keskussairaala pääsee palkkaamaan lisää leikkaussali- ja heräämöhenkilökuntaa kesällä 2018.

Leikkaussalikapasiteettia Hämeenlinnassa on tarpeeksi. Lisäksi kun uusi keskussairaala saadaan käyttöön neljän-viiden vuoden päästä, toiminta uudistuu joka suhteessa. Terveimmät leikkauspotilaat voivat kotiutua jo saman päivän aikana.

Uudistus parantaa leikkauspotilaiden monitorointi- ja valvontamahdollisuuksia.

Seppo Ranta

Kuormittavuutta sairaalalle aiheuttaa kuitenkin nyt myös se, että leikkauksiin tulevat potilaat ovat olleet viime aikoina aiempaa sairaampia.

Keskussairaala uudistaakin nyt myös heräämön toiminnan, kun leikkaussalien työ lisääntyy. Keskussairaalassa siirrytään ympärivuorokautiseen 24/7-heräämötoimintaan. Tähän asti heräämö on toiminut Hämeenlinnassa iltakymmeneen asti.

– Uudistus parantaa leikkauspotilaiden monitorointi- ja valvontamahdollisuuksia. Asia on merkittävä parannus myös potilasturvallisuuteen, perustelee heräämöä keskussairaalan johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

Kanta-Hämeen anestesialeikkaukset tehdään Hämeenlinnassa

Heräämötoiminnan uudistamistarpeeseen oli kiinnittänyt huomiota viime vuonna Potilasvakuutuskeskus, kun oli huomattu, että leikkauspotilaan jatkuvan monitoroinnin puute oli aiheuttanut sairaalassa potilaan kuoleman.

Ympärivuorokautisen heräämön ansiosta sairaimmat potilaat voidaan pitää heräämössä, eikä heitä tarvitse viedä yöksi vuodeosastolle.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään vuosittain yli 10 000 leikkausta. Anestesiaa eli nukutusta vaativat leikkaukset tehdään yksinomaan Hämeenlinnassa.