1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Tuuli-, aurinko- ja biovoima pannaan kilpasille keskenään – Uusiutuvalle sähkölle tulee uusi tukimalli

Eduskunta hyväksyi uuden tukijärjestelmän samana päivänä, kun TuuliWatti ilmoitti rakentavansa Suomeen tuulipuiston kokonaan ilman tukia.

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Suomeen tulee uudenmallinen tuotantotuki uusiutuvalle sähköntuotannolle. Eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen keskiviikkona iltapäivällä.

Lain läpimenoa edelsi värikäs riitely eduskunnan talousvaliokunnassa. Jopa hallituspuolueiden omat edustajat arvostelivat lakiesitystä muun muassa tuulivoiman suosimisesta ja vesivoiman sorsimisesta.

Tuki poikkeaa selvästi nykyisestä takuuhintajärjestelmästä eli syöttötariffista. 

Tätä nykyä esimerkiksi tuulivoimaa tuetaan maksamalla verovaroista järjestelmään osallistuville tuottajille sähkön tavoitehinnan ja markkinahinnan erotus, eli niin sanottu takuuhinta.

Tuki on tullut valuvirheiden vuoksi valtavan kalliiksi veronmaksajille, ja moni tuulivoimatuottajistakin pitää vanhaa tukea selvästi ylimitoitettuna.

Jatkossa eri tuotantomuodot kilpailutetaan samanaikaisesti suljetussa huutokaupassa, ja tukea maksetaan ainoastaan halvimmalla uusiutuvaa sähköä tuottaville hankkeille.

Kilpailutuksiin voivat osallistua esimerkiksi tuulivoima, biokaasuhankkeet, aurinkovoimalat sekä metsäteollisuuden tähteitä hyödyntävät pienet biovoimalat.

Vesivoima on rajattu tuen ulkopuolelle valtiontukisääntöjen vuoksi, mikä on herättänyt kovaa arvostelua pitkin matkaa.

Voittajat valitaan huutokaupalla

Uuden tukimallin ideana on, että hankekehittäjät ilmoittavat kilpailutuksessa, minkä verran ne voivat tuottaa uusiutuvaa sähköä ja millä hinnalla.

Huutokaupoissa kilpailutetaan yhteensä 1,4 terawattitunnin edestä sähköä. Määrä vastaa karkeasti ottaen Turun vuotuista sähkönkulutusta. Kilpailutuksia järjestetään näillä näkymin vain yksi. 

Kilpailutettava teho on noin 400 megawattia, mikä vastaa karkeasti Suomen viimevuotista tuulivoimarakentamista.

Tuulivoima on todennäköisesti vahvimmilla kilpailutuksissa, sillä se alkaa olla halvin uusi sähköntuotantomuoto Pohjoismaissa. 

Suomen suurin tuulivoimayritys TuuliWatti kertoi muutama tunti ennen eduskunnan äänestystä, että se aikoo rakentaa Suomeen ensimmäisen tuulipuiston ilman yhteiskunnan tukea. 

Mikäli tuulivoimahankkeet voittaisivat kilpailutukset, Suomeen nousisi arviolta sata uutta neljän megawatin tuulivoimalaa uuden tuen myötä.

Alun perin hallituksen oli tarkoitus kilpailuttaa sähköä kahden terawattitunnin edestä, mutta kilpailutusta supistettiin poliittisen sovun löytämiseksi. Säästyvät rahat hallitus ohjaa kivihiilestä luopumiseen. 

Hintalappu vielä kysymysmerkki

Tuulivoimatuilla on paha kaiku, sillä vanhoille tuulivoimaloille laadittu takuuhintajärjestelmä on tullut valtavan kalliiksi valtiontalouden kannalta. Siitä voi koitua pahimmillaan liki kolmen miljardin euron lasku vuosien 2011–2030 välillä.

Uuden tuen hintalappu on vielä kysymysmerkki. Sen on arvioitu maksavan yhteiskunnalle selvästi syöttötariffia vähemmän, noin 120–360 miljoonaa euroa 12 vuoden aikana. 

Toisaalta tuki voi jäädä myös selvästi tätä pienemmäksi. TuuliWatin tänään julkistetussa hankkeessa tuulisähkön tuotantokustannus on suomalaisittain ennätysalhainen, alle 30 euroa megawattitunnilta. 

Hallituksen mukaan uuden tuen on tarkoitus toimia siirtymävaiheen tukena kohden tuulivoiman markkinaehtoisia investointeja. 

Perustelujen mukaan tuen tavoitteena on varmistaa, että Suomeen syntyy uutta uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteettia 2020-luvulla, ja että Suomi saavuttaa EU:ssa sovitut uusiutuvan energian tavoitteet.

Uusi tuki helpottaisi erityisesti pienempien tuulivoimakehittäjien rahoituksen hankkimista, kun valtio ottaa kantaakseen osan sijoittajalle kuuluvasta riskistä. Rahoituskustannukset kattavat tyypillisesti noin neljäsosan tuulivoimahankkeiden kustannuksista.

**Lue myös: **

Analyysi: Historiallinen päivä – Tulevaisuuden visiot toteutuivat etuajassa, kun Suomeen nousee ensimmäinen tuulivoimapuisto ilman veronmaksajien rahoja (siirryt toiseen palveluun)

Nyt se tapahtui: Ensimmäiset tuulivoimalat ilman yhteiskunnan tukea rakennetaan Suomeen