1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tampereen vesi

Syytökset kovenevat Tampereen tulevan päävedenottamon viivästyneessä peruskorjauksessa – ”Miksi saamme lukea tästä ensimmäisen kerran julkisuudesta?”

Tampereen Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen peruskorjausurakkaa johtava Econet katsoo, että Tampereen Vesi syyttää yritystä virheistä ilman perusteita.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos tuottaa tamperelaisille juomavettä Näsijärvestä. Kuva: Terri Niemi / Yle

Tampereen Veden ja pääurakoitsijan välit kiristyvät suurista ongelmista kärsineessä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen peruskorjauksessa. Pääurakoitsijana toimivaa konsortiota johtava Econet katsoo, että Tampereen Vesi on esittänyt yrityksestä valheellisia syytöksiä. Tampereen Veden mielestä Econet ei suostu myöntämään omia virheitään.

Tampereen tuleva päävedenottamo tuottaa kymmeniä prosentteja vähemmän vettä kuin sen pitäisi. Urakka on viivästynyt jo kaksi ja puoli vuotta.

Kaupinojan vedenpuhdistamosta on tarkoitus tulla Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon puhdistamon rinnalle. Saneerauksen kustannusarvio on yli 20 miljoonaa euroa. Viivästyksen vuoksi tamperelaisten veronmaksajien rahaa voi palaa miljoonia euroja enemmän.

Econet odottaa juristien kirjettä

Econetin mukaan Tampereen Vesi valmistelee urakan haltuunottoa eli kolmesta yrityksestä koostuvan konsortion poistamista työmaalta. Econet odottaa parhaillaan kaupungin juristien valmistelemaa haltuunottokirjelmää.

Econet vastustaa haltuunottoa. Yritys ei suostu siihen, että tilaaja pyrkii käynnistämään vesilaitoksen kolmannen osapuolen kanssa Econetin rahoituksella. Econetin toimitusjohtajan Matti Leppäniemen mukaan Tampereen Vesi pyrkii peittelemään omia virheitään haltuunoton avulla.

Leppäniemi sanoo, että Tampereen Vesi syyttää Econetia laitoksen tuotanto-ongelmista ilman päteviä perusteita.

– Sanotaan yhtäkkiä, että meidän suodattimien mitoitus ja rakentaminen on tehty väärin. Perustuen mihin? Ja miksi me saamme lukea tästä ensimmäisen kerran julkisuudesta? Nimenomaan suodatuksen ansiota on se, että koko ajan on voitu ajaa pieniä määriä vettä verkkoon, Leppäniemi sanoo.

Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi. Kuva: Tuula Malin / Yle

Leppäniemi viittaa Aamulehden uutiseen (siirryt toiseen palveluun), joka kertoi Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen tekemästä raportista. Raportissa Tampereen Vesi epäilee, että urakoitsijan vastuulla olevan suodatusprosessin kapasiteetti ei ole riittävä, koska se on mitoitettu ja toteutettu väärin.

Tampereen Vesi pyrkii yhä neuvotteluratkaisuun

Tampereen Vesi katsoo, että Econet kieltäytyy tunnustamasta omia virheitään.

– Konsortion toimituksessa on selvästi puutteita. Siihen liittyy erityisesti tämä suodatus ja sellaisia erillisiä säätöjärjestelmiä, jotka liittyvät vaikkapa happamuuden säätöön. Kun nämä asiat eivät ole kohdallaan, niin ongelmia tulee, sanoo Tampereen Veden määräaikainen toimitusjohtaja Petri Jokela.

Tampereen Veden määräaikainen toimitusjohtaja Petri Jokela Kuva: Terri Niemi / Yle

Jokela ei vahvista tietoa haltuunoton valmistelusta. Tampereen Vesi sanoo yhä neuvottelevansa urakoitsijoiden kanssa eri ratkaisuvaihtoehdoista.

– Neuvottelut ovat käynnissä, joten ei niissä vielä kauheasti ole avaamista. Voi olla, että mennään ihan sopimuksen mukaan tai sitten neuvotellaan vaihtoehtoratkaisuja, Jokela sanoo.

Econetin usko sopuratkaisuun horjuu

Econet varoitti Tampereen Veden johtoa laitoksen ongelmista ensimmäisen kerran jo kolme vuotta sitten. Econetilla on yhteydenpidosta todisteena sähköpostiviestejä ja kirjeitä.

Lisäksi Leppäniemi keskusteli ongelmista kasvotusten Tampereen Veden entisen toimitusjohtajan Pekka Pesosen kanssa. Pesonen irtisanoutui 1.2.2018 alkaen. Pesonen ei kertonut syytä lähdölleen.

Vuosi sitten osapuolet hyväksyivät sovittelijoiden laatiman sovintoesityksen. Econetin mukaan Tampereen Vesi ei ole kuitenkaan noudattanut sovintoesitystä.

– Tätäkin on vaikea ymmärtää. Miten tässä voidaan edetä sopimalla, kun mitkään puheet eivät pidä? Leppäniemi kysyy.

Econetin toimitusjohtaja jyrähtää, ettei ole koskaan törmännyt yhtä vaikeaan tapaukseen.

– Kyllä tässä tehdään vesihuoltohistoriaa. Tämä on niin eriskummallinen hanke. Siellä on niin paljon tilaajan omaa hankintaa, sanoo Leppäniemi.

Tampereen Vedeltä mittava erillishankinta

Econetin mukaan pääsyy ongelmiin on Tampereen Veden erikseen hankkima flotaatioselkeytys. Selkeytys poistaa suurimman osan veden sisältämistä lika-aineista.

Vesilaitos hankki noin 800 000 euron flotaatioselkeytyksen suorahankintana insinööritoimisto Rictorilta. Rictor ei kuuluu pääurakoitsijana toimivaan konsortioon.

Esimerkiksi Econet ei saanut tarjouspyyntöä selkeytyksestä.

– Hankinta on sen verran mittava, että olisin kuvitellut, että se olisi pitänyt kilpailuttaa, Leppäniemi sanoo.

Suorahankinta on perusteltua vain rajatuissa tapauksissa

Tampereen Vesi kiistää, että flotaation hankinnassa olisi rikottu lakia. Jokelan mukaan erillishankinta perustui siihen, että samalla periaatteella hyvin toimiva Ruskon vedenpuhdistuslaitos on ollut käytössä 17 vuotta.

– Kun on hankittu hyvin toimiva prosessi ja henkilökunta osaa sitä käyttää, on luontevaa, että vastaavan tyyppisellä prosessilla jatketaan muissakin kohteissa, Jokela sanoo.

– 800 000 euron julkinen hankinta on pääsääntöisesti kilpailutettava, sanoo puolestaan julkisten hankintojen asiantuntija, varatuomari Tapio Lahtinen PTCServices-yrityksestä.

Lain mukaan suorahankinta on perusteltua vain tietyissä, tarkkaan rajatuissa tapauksissa. Suorahankinta tulee kyseeseen esimerkiksi, jos ei ole muita tarjouksia tai jos teknisistä syistä muiden toimittajien ratkaisut eivät kelpaa.

Suorahankinta voidaan tehdä myös lisätilauksena. Silloin se koskee pääsääntöisesti samaa kohdetta. Suorahankintana toteutettava tilaus on tehtävä kolmen vuoden sisällä ensimmäisestä tilauksesta.

– Markkinaoikeuden tulkinta on tiukka, joten hirmuisen varovainen pitää olla jos suorahankintaa perustellaan lisätilauksella. Aikaisemmat hyvät kokemukset samasta toimittajasta eivät ole koskaan suorahankinnan peruste, Lahtinen sanoo.

Lahtisen mukaan suorahankinnan perusteiden on oltava pitävät, koska julkisissa hankinnoissa pääsääntönä on kilpailutus. Suorahankinta on aina poikkeustapaus.

"Flotaatio toimii niin kuin pitääkin"

Tampereen Vesi on selvittänyt asiat insinööritoimisto Rictorin kanssa jo viime vuoden puolella. Rictor sanoo, että flotaatio toimii niin kuin pitääkin. Yrityksen mukaan takuukokeet on tehty hyväksytysti ja urakka on luovutettu kaupungille virallisesti viime vuoden toukokuun alkupuolella.

Rictorin mukaan tämänhetkiset ongelmat ovat Tampereen Veden ja muiden urakoitsijoiden välisiä.

Insinööritoimisto sanoo, että myös töiden viivästyminen johtuu muista urakoitsijoista. Rictor on hoitanut osuutensa aina silloin, kun se on muiden töiden etenemisen kannalta ollut mahdollista.

Econet vaatii lähes kahta miljoonaa euroa

Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi katsoo, että Tampereen Vesi ei ole oikeasti pyrkinyt ratkaisemaan asiaa yhteistyössä Econetin kanssa.

Econet vaatii, että urakka pitäisi päättää, eli Tampereen veden pitäisi maksaa Econetille tämän saatavat. Econetin vaatimus Tampereen Vedeltä on 1,9 miljoonaa euroa. Maksamattomia saatavia on miljoona euroa ja viivästyksen aiheuttamia lisäkustannuksia noin 900 000 euroa.

Tämän jälkeen Econet olisi yhä valmis esittämään omia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi.

– Ei meiltä ole koko tämän kolmen vuoden aikana sitä [ratkaisua] kysytty, joten vaikea on olla avuksi. Sitten kun asiasta on ollut puhetta, niin meille on vastattu, että te olette viimeinen taho, jolta sitä tullaan kysymään. Onhan tämä erikoinen tilanne, Leppäniemi sanoo.

Tampereen Vesi toivoo kiistaan ratkaisua juhannukseen mennessä. Kaupinojan laitoksen saamisessa täyteen iskuun menee kuitenkin vielä pitkään.