Vasemmistoliitto: Tutkimukseen ja kehitykseen saatava tuntuvasti lisää rahaa – "Viisi prosenttia bkt:sta"

Vasemmistoliitto esittää keinoja työelämän murrokseen vastaamiseksi tänään julkaisemassaan ohjelmassa.

työvoimapolitiikka
Opiskelijat lukevat kirjastossa
Osaamisen päivittämisen pitäisi olla Vasemmistoliiton mielestä nykyistä helpompaa.Henrietta Hassinen / Yle

Vasemmistoliitto on julkaissut joukon ehdotuksia, joilla torjutaan työelämän muutosten aiheuttamaa epävarmuutta.

Keskeiselle sijalle muuttuvien työurien haasteista selviämiselle puolue nostaa kouluttautumismahdollisuuksien parantamisen ja panostukset tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen.

Vasemmistoliiton ohjelman mukaan tutkimuksen ja kehityksen rahoitus olisi nostettava viiteen prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta seuraavien kahden hallituskauden aikana.

Puolue vaatii myös uudistuksia koulutuspolitiikkaan. Työurien muuttuessa sirpaleiseksi pitäisi osaamisen päivittämisen olla Vasemmistoliiton mielestä nykyistä helpompaa. Esimerkiksi opiskelun esteet olisi puolueen mukaan poistettava työttömyysturvaa saavilta.

Vasemmistoliitto listaa myös keinoja työn vastaanottamista ehkäisevien byrokratialoukkujen purkamiseksi. Puolue ehdottaa työvoimapoliittisista karensseista luopumista ja ennakkopäätösjärjestelmää osittaisen työskentelyn vaikutuksista etuuksiin.

Työelämään pääsemistä Vasemmistoliitto helpottaisi muun muassa vanhempien vapaita tasaavalla perhevapaauudistuksella, työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan korottamisella 500 euroon ja palkkatuetun työn lisäämisellä.