Kalastusrajoitusalue saimaannorpan lisääntymisalueilla kasvaa – Puruvedelle 4000 hehtaaria rajoitusaluetta

Kotimaa
Saimaannorpat köllöttelevät luodoilla karvanvaihtoaikaan toukokuussa.
Petri Vironen / Yle

Saimaannorpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset leviävät Saimaalla myös Puruvedelle. Puruvedellä kalastusrajoitusten piiriin kuuluu 4000 hehtaaria. Rajoitusalueesta 1800 hehtaaria on osakaskuntien vapaaehtoista sopimusaluetta, ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita 2200 hehtaaria. Lisäksi kalastusrajoituksen piiriin tulee noin 1100 hehtaaria yleisvesiä.

Saimaalle syntyi tänä keväänä 86 kuuttia, joista kaksi syntyi kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle. Puruvedellä syntyi tänä vuonna ensimmäinen kuutti vuosikymmeniin.

– Puruvedellä norppia on aikaisemminkin ollut 5-7 norppaa varmuudella, mutta aikaisemmin siellä ei ole todettu lisääntymistä, joten sinänsä se laajentaa tätä norpan esiintymisaluetta, kertoo kalatalaousasiantuntija Seppo Reponen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta.

– Rajoitukset tulivat voimaan muualla jo 15. päivä huhtikuuta, joten kiirehän tässä tuli. Yllättävän nopeasti saatiin Puruvedellä osakaskuntiin yhteydet ja he pystyivät todella nopeasti reagoimaan tähän ja päästiin samalle aaltopituudelle, toteaa Reponen.

Puruvedellä kalastusrajoitusalue kattaa noin puolet Harvanselän yleisvedestä, eli Iso Lehtosaari-Koivuluoto-linjan eteläpuoleiset alueet. Rajoitusalue kattaa noin kymmenesosan Puruveden pinta-alasta.

Osakaskuntien hallinnoimilla vesialueilla rajoitukset tulevat voimaan välittömästi, ja Metsähallituksen vesillä 1.6.2018.

Puruvesi on Etelä-Savossa ammattikalastuksen keskus ja ammattikalastajille uusista rajoitusalueista voi koitua tulonmenetyksiä.

– Suurin osa ammattikalastuksesta kohdistuu muikkuun ja nuottakalastukseen, eli suoranaista yhteyttä kalastusrajoituksiin ei ole. Toki siellä myös verkoilla kalastetaan, ja se tulee aiheuttamaan jonkun verran taloudellisia menetyksiä kaupallisille kalastajille, mutta meillä on korvausmenettely olemassa kaupallisille verkkokalastajille, toteaa kalatalousasiantuntija Seppo Reponen.

Kaikkiaan kalastusrajoitusaluetta saimaannorpan suojelemiseksi on Saimaalla noin 2700 neliökilometriä. Rajoitusalueella verkkokalastus on kielletty huhtikuun puolivälin ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Lisäksi ns. vahvalankaisten verkkojen käyttö on kielletty ympärivuotisesti. Samoin katiskojen ja rysien on oltava kalastusrajoitusalueella norppaturvallisia.