Opettaja sai nuhteet uskonnollisista aamunavauksista – siirretään toiseen kouluun

Klamilan koulun opettajan ja lasten vanhempien välit ovat tulehtuneet Virolahdella.

Koulutus ja kasvatus
lapsi rukoilee
AOP

Opetustavoistaan nuhteet saanut Klamilan alakoulun opettaja Virolahdella siirtyy opettajaksi toiseen kouluun.

Seuraavan lukuvuoden opettaja opettaa Virojoen koulussa. Virolahden sivistystoimen mukaan Klamilan koulun tilanne opettajan ja vanhempien välillä on niin tulehtunut, että työrauhan ja koulun ilmapiirin turvaaminen edellyttää toimenpiteitä. Kyseinen opettaja on suostunut siirtoon.

Vanhemmat kantelivat Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Klamilan koulun opettajan opetusmetodeista viime kesänä.

Vanhempien mielestä opettaja ei hyödyntänyt opetuksessaan nykyaikaista teknologiaa kuten tabletteja tai tietokoneita. Lisäksi oppilaiden arvosanoissa oli ollut yllättäen usean numeron pudotuksia. Opettaja myös piti uskonnollisia aamunavauksia, joissa hän luki Raamattua ja laulatti virsiä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi ratkaisunsa huhtikuun lopulla ja kehotti Virolahden kuntaa ja Klamilan koulun opettajaa noudattamaan paremmin koulunkäynnistä yleisesti annettuja ohjeita.

Ei perusteita erottaa

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho on toukokuussa antanut opettajalle vakavan huomautuksen. Jos aluehallintoviraston päätöksessä esiin tulleita tai vastaavia seikkoja ilmenee jatkossa, tulee työnantaja puuttumaan niihin välittömästi ja vahvasti.

Kunta ei kuitenkaan tässä vaiheessa pidä opettajan erottamista perusteltuna vaan päätti siirrosta kunnan toiseen alakouluun.

Vanhempien kantelussa esiin tuomat tapahtumat vuosina 2013-2017 on jo aiemmin selvitetty ja käsitelty kunnassa. Opettaja on myös korjannut tapojaan keskustelujen pohjalta. Opettajalle ei ole annettu missään vaiheessa esimerkiksi kirjallista varoitusta.

Kantelussa tuotiin ilmi tapaus, jossa koulun alueelta poistuneen lapsen vanhemmille ilmoitettiin asiasta vain tekstiviestillä puhelinsoiton sijaan.

Lisäksi yhdessä tapauksessa oppilas oli pudonnut mereen. Opettaja oli tämän nostanut ylös, muttei ollut ilmoittanut asiasta vanhemmille.