Siilinjärvi hylkäsi uuden Kuuslahden koulun tarjoukset liian kalliina – järjestää uuden kilpailutuksen

Myös purettavan kunnantalon väistötiloissa on mutkia matkassa, koska kunta ei saanut niiden toimittamisesta yhtään tarjousta.

Siilinjärvi
Kuuslahden kyläkoulun satavuotiskyltti
Sakari Partanen / Yle

Siilinjärven kunnalla on vaikeuksia pysyä suunnitelluissa aikatauluissa Kuuslahden koulun uudisrakennuksen ja kunnantalon väistötilojen löytämisessä.

Kuuslahden kylän uudesta vuokrakoulusta tuli tarjouksia, mutta ne on todettu liian kalliiksi. Myöskään koulun toimittaminen tilaementteinä eli niin sanottuna viipaleratkaisuna ei kunnan tiedon mukaan toisi kustannussäästöjä.

Kunnan tekninen lautakunta päätti illalla, että tarjoukset hylätään ja hankinnasta järjestetään uusi kilpailutus. Hylättyyn kilpailutukseen tuli tarjouksia kahdelta yhtiöltä, Suomen Hoivatilat Oy:ltä ja Siklatilat Oy:ltä. Tarjouksia kysyttiin sekä 15 että 20 vuoden vuokra-ajalle.

Kuuslahden vanhalla koululla on sisäilmaongelmia, ja terveystarkastaja on antanut sille käyttöaikaa vielä vuoden. Kylälle tarvittaisiin uusi koulu syksyksi 2019. Valtuuston aiemman linjauksen mukaisesti Siilinjärven kunta ei itse rakenna uutta koulua Kuuslahteen. Koulussa on tällä hetkellä hieman alle 60 oppilasta.

Kunnantalon väistötiloistakin alkaa uusi kilpailutus

Purettavalle kunnantalolle pitäisi löytää väistötilat viipaleratkaisuna, mutta kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta. Kunta aloittaa nyt uuden kilpailutuksen niin, että väistötilojen toimittajalle annetaan lisäaikaa. Tilat pitäisi olla käytössä jossain vaiheessa ensi vuotta, kun alun perin tarjouksia kysyttiin vuoden alkuun.

Sen sijaan keskustan Siilinlahden koululle on löytymässä väistötilat ensi vuoden alusta. Kunta hankkii ensimmäisen vaiheen väistötilat halvimman tarjouksen jättäneeltä Parmaco Oy:ltä. Vuokrasopimus tehdään neljäksi vuodeksi.