1. yle.fi
  2. Uutiset

Keva aikoo mukaan työterveyshuollon tueksi: "Kiinnostuksen suuruus on yllättänyt"

Eläkevakuuttaja Keva on perustamassa konsernia, joka jakaisi työterveyshuollon osaamista pitkin Suomea. Tavoitteena ovat satojen miljoonien eurojen säästöt, kun ennenaikaisesti eläköityvät julkisen alan työntekijät voisivat jatkaa työssä terveempinä ja pitempään.

Keva
Fysioterapeutti Jaakko Lähde ohjaa asiakasta.
Työterveys hyödyttää niin yksilöä kuin yhteiskuntaa.Jenni Joensuu / Yle

Julkisella puolella työkyvyttömyyskustannukset ovat vuosittain kaksi miljardia euroa. Miljardisumma koostuu esimerkiksi sairauspoissaoloista ja ennenaikaisista eläköitymisistä.

– Jos saisimme kuntiin ja valtiolle vaikuttavampaa työterveyshuoltoa, työterveyden maksajille kunnille, valtiolle ja Kevalle asialla olisi tuloksista suuri taloudellinen merkitys. Merkityksellistä se olisi onnistuessaan myös yksilöille. Voisi jatkaa työssä pitempään ja terveenä, perustelee hanketta Kevalle selvittävä Samuli Salanterä.

Salanterä toimii Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen työterveysjohtajana ja Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n toimitusjohtajana. Kevan selvitys syntyy oman työn ohessa.

Mitä alueellinen työterveys saisi Kevan konserniyhtiöltä?

Keva ei ole itse lähdössä tarjoamaan uutta työterveyshuoltoa, vaan eläkevakuuttaja on perustamassa konsernia, joka toimisi alueellisten, kuntien omistamien työterveysyhtiöiden tukena.

Tähtäimessä oleva julkisen työterveyshuollon konserni voisi tuottaa nykyisille alueellisille, operatiivisille työterveysyhtiöille muun muassa henkilöstöhallintoa, talouslaskentaa ja potilastietojärjestelmiä sekä työterveyshuollon sisällön kehittämistä.

Terveydenhuolto on muuttumassa nopeasti muun muassa uuden teknologian myötä. Esimerkiksi robotiikka on jo monin osin mukana terveydenhuollossa.

– Tulossa on muun muassa etädiagnostiikkaa, robotiikkaa ja muita tällaisia tulevaisuuden toimia. Videoyhteyksien ja -neuvottelujen kautta lääkärien keskinäiset erikoisalojen konsultaatiot, vaikka maakunnasta toiseen olisi mahdollisia konsernin sisällä, kertoo Kevan hankkeen selvittäjä Salanterä.

– Jos saamme työkyvyttömyyskustannuksia alentumaan, tämä tukee myös Kevan kykyä vastata työeläkkeistä, kertoo Salanterä.

Eläkevakuuttaja Keva on erittäin suurien pääomien liikuttaja. Sen rahastojen suuruus oli vuoden 2017 lopussa lähes 52 miljardia euroa. Kevan sijoitukset tuottivat viime vuonna 3,8 miljardia euroa. Sijoitustuotto oli 7,7 prosenttia.

Hämeenlinnakin kiinnostui Kevan ehdotuksesta

Hämeenlinnan kaupunki on työterveyshuoltonsa suhteen ollut monin osin jo vuosia tunnettu onnistuja ja tiennäyttäjä. Hämeenlinna on vähentänyt työntekijöiden sairauspoissaolojen määrää oikeuttamalla työntekijät ja esimiehet sopimaan keskenään suoraan pitkähköistäkin sairauslomista.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päättikin ottaa alustavan myönteisen kannan hankkeeseen. Juuri tällaista osaamista konsernin sisällä on tarkoitus jakaa nykyistä vahvemmin.

Hämeenlinnalaisilla on Kevaan lukkarinrakkauttakin: entinen kaupunginjohtaja Tapani Hellstén on nykyään Kevan kakkosjohtaja. Keva on myös rakennuttanut Hämeenlinnaan kauppakeskus Gooodmanin muutama vuosi sitten.

Kevan konserni ei ohjaisi alueellisten työterveysyksiköiden toimintaa, vaan olisi osaamisen ja resurssien takaaja. Konserni voisi myös tarvittaessa pääomittaa alueellisia työterveyshuoltoyhtiöitä.

Konsernin tarkoitus on myös vapauttaa työterveyden tekijöitä varsinaiseen ammattityöhön hallinnoinnin sijasta. Hallinnoinnista voisi vastata konserni ja konsernin ammattilaiset voisivat entiseen tapaan työskennellä omilla paikkakunnillaan tietoverkkojen kautta.

Keva-vetoinen konserni aloittaisi 2019

Keva on kysynyt alkuvuoden aikana kuntien ja kuntayhtymien kiinnostusta liittyä yhteen työterveyshuollossa. Kiinnostus on yllättänyt asian selvittäjät. Tähän mennessä suurin mukaan lähtevä toimija on Uudellamaalla toimiva erikoissairaanhoidon HUS-kuntayhtymä.

– Aikataulu on asiassa erittäin tiukka, varsinkin kun kesä tulee vastaan. Päätökset pitää tehdä kunnissa ja Kevassa tämän vuoden aikana, kertoo hankkeen selvittäjä Samuli Salanterä.

Kiirettä Kevan hankkeelle tuottaa myös teossa oleva sote- ja maakuntauudistus. Aikanaan 18 maakunnan kanssa olisi yksinkertaisempaa neuvotella myös työterveyden toteutuksesta kuin nykyisen suuremman kunta- ja kuntayhtymäjoukon kanssa. Kevan hallitus käsittelee asian valmistelutilannetta taas kesäkuussa.

Paremmat in house -palvelut kiinnostavat kunnissa

Kevan valmistelema konserni ei odota heti sitä, että kaikki alueelliset yhtiöt tulisivat siihen mukaan. Suuruuden etua konserni alkaisi saavuttaa jo vastatessaan 50 000–100 000 työntekijän työterveydestä.

– Kiinnostuksen suuruus on yllättänyt meidät Kevassa, kertoo hankkeen selvityshenkilö Samuli Salanterä.

Yksinomaan viiden prosentin parannus Kevan maksamiin ennenaikaisiin työeläkkeisiin ja -eläköitymiseen voisi merkitä vuodessa yli 100 miljoonan euron säästöä maksettaviin eläkkeisiin. Kevan vakuuttamia työntekijöitä on yli 600 000.

Keva haluaakin hankkeellaan olla tuuppaamassa kuntien ja valtion pienehköjä työterveysyhtiöitä olemaan osaamisessa ja varustelussa yksityisten työterveyden tarjoajien kanssa vähintään samalla lähtöviivalla.

Lue seuraavaksi