Sunny Car Centerin korvauksia sovitellaan – ex-poliitikko Kiemungin korvaussumma saattaa pienentyä selvästi

Suurautokauppaa havitelleen yhtiön pesänhoitaja ja Iisakki Kiemungin asianajaja neuvottelevat parhaillaan Kiemungin korvausten sovittelusta.

Sunny Car Center
Havainnekuva Sunny Car Centerin sisäänkäynnistä
Sunny Car Center havitteli Hämeenlinnaan Euroopan suurinta autokaupan keskittymää.Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kuukausi sitten Markku Ritaluoman yli kuuden miljoonan euron korvaukseen konkurssipesälle. Kiemungin katsottiin olevan vastuussa lähes viiden miljoonan euron vahingosta, mutta käräjäoikeus sovitteli Kiemungin korvaustuomion 350 000 euroon yhteisvastuullisesti Ritaluoman kanssa.

Tuomion alkuperäinen valitusaika hovioikeuteen päättyy torstaina. Miljoonakorvauksiin tuomitut, liikemies Markku Ritaluoma ja entinen poliitikko Iisakki Kiemunki, ovat kuitenkin saaneet jatkoaikaa valituslupaan.

Kiemunki käy asianajajansa Pekka Romon kanssa parhaillaan neuvotteluja korvauksen sovittelusta pienemmäksi konkurssipesän julkisselvittäjän kanssa. Kiemunki on saanut neuvottelujen vuoksi oikeudelta lykkäystä mahdollisen valituksen tekemiseen kesäkuun puoliväliin saakka.

Sovittelussa pyritään pienentämään Kiemungille asetettua korvaussummaa. Ajatuksena on samalla saada sovituksi muutkin Kiemunkia koskevat Sunny Car Center -kanteet.

Ritaluomalle oikeus on antanut jatkoaikaa valituksen tekemiseen elokuun loppuun asti. Ritaluoman asianajaja on vaihtunut käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Valitusajan pidentyminen saattaa johtua tästä vaihdoksesta.

Suuressa korvausjutussa on huomattava määrä asioita, joihin uuden asianajajan tulee perehtyä. Yle Hämeenlinna ei saanut Ritaluoman nykyistä asianajajaa kiinni tarkempaa selvitystä varten.

Kiemungin korvaussumma saattaa pienentyä tuntuvasti

Sunny Car Centerin hallituksessa olleen Iisakki Kiemungin 350 000 euron korvaustuomio aiheutti laajan Kiemunkia tukevan kohun Hämeenlinnassa.

Kymmenet ihmiset, joukossa Hämeenlinnan korkeinta poliittista johtoa, mietti kansalaiskeräystä Kiemungin tueksi. Osa vaatii Hämeenlinnan kaupunkia maksamaan Kiemungin korvaukset, olihan entinen Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja istunut autokauppayhtiön hallituksessa "kaupungin edustajana".

Juridiikka esti kaupungin mahdollisuuden korvaukseen ja rahankeräykseen tuomion maksamiseksi olisi tuskin saatu lupaa. Sovittelu voi kuitenkin tulla Kiemungin avuksi.

Yle Hämeenlinnan saamien tietojen mukaan osapuolet – Kiemunki ja konkurssipesän julkisselvittäjä Jorma Tuomaala – ovat valmiit sovittelemaan Kiemungin korvaussummaa. Ajatuksena on, että samalla Kiemunki vapautuu myös muista Sunny Car Centeriä koskevista korvausvaateista.

Sovittelun vaikeutena on se, että lupa sovitteluun on saatava myös niiltä kolmansilta osapuolilta, joiden oikeutta sovittelu voi koskea.

Iisakki Kiemunki
Entinen hämeenlinnalainen huippupoliitikko Iisakki Kiemunki saattaa saada helpotusta kovaan vahingonkorvaustuomioonsa.Tiina Kokko / Yle

Mikäli sovintoon päästään, voi nykyinen 350 000 euron korvaussumma pudota kolmannekseen.

Lamavuosien pankkikriisioikeudenkäynneissä miljoonakorvauksia soviteltiin joissain tapauksissa siten, että maksettavaksi jäi kahdesta kolmeen prosenttia vahinkosummasta. Kiemungin kohdalla tämä käytäntö jättäisi Kiemungille maksettavaa 100 000–150 000 euroa.

Julkisasiamiehen viidestä haastehakemuksesta Kiemunki on mukana kolmessa. Nyt tuomion saaneessa tapauksessa yhdessä Ritaluoman kanssa, toisessa yksinään ja kolmannessa Hämeenlinnan kaupungin yhtiön sekä Ritaluoman ja kolmannen, hetken aikaa autokauppayhtiön hallituksessa olleen henkilön kanssa.

Kun sovintoneuvotteluissa pyritään siihen, että Kiemunki pääsee irtautumaan kerralla kaikista kolmesta kanteesta, vaatii neuvottelu asianajaja Pekka Romon mukaan aikaa.

Jos sovittelu onnistuu, Kiemunki ei luonnollisestikaan jätä tuomiosta valitusta hovioikeuteen. Neuvottelujen epäonnistuessa hän haluaa jättää mahdollisuuden valitukseen. Siksi tarvittiin lisäaika mahdollisen valituksen jättämiseen.

Autokauppayhtiön konkurssi toi kanneryppään

Sunny Car Centerin piti tehdä Hämeenlinnaan Euroopan suurin autokaupan keskittymä. Autokauppaa ei noussut ja yhtiö ajautui konkurssiin.

Konkurssipesälle asetettiin julkisselvittäjäksi kokenut juristi Jorma Tuomaala. Tuomaala katsoi, että pesän omaisuutta on hukattu velkojien ulottumattomiin miljoonia euroja. Kaikkiaan Tuomala teki viisi haastehakemusta, joista rahasummaltaan ylivoimaisesti suurimmassa Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi kovat korvaustuomiot huhtikuun lopulla.

Jos Kiemungin sovittelu onnistuu, se poistaa yhden viidestä kanteesta ja Kiemungin kahdesta muustakin. Jäljelle jää oikeuden pohdittavaksi yksi, ainoastaan Ritaluomaa koskeva kanne ja yksi Hämeenlinnan kaupungin yhtiötä sekä Ritaluomaa ja kolmatta hallituksen jäsentä koskeva kanne. Tästä kanteesta ei tosin ole vielä tietoa, tuleeko se oikeuden vai välimiesten päätettäväksi.

Kolmannesta kanteesta, joka koskee Markku Ritaluoman äitiä on annettu jo yksipuolinen tuomio, josta tehtyä takaisinsaantikannetta käräjäoikeus käsittelee lähiaikoina.

Sunny Car Centeriä pohditaan oikeusasteissa vielä pitkään. Liikemies Markku Ritaluoma on antanut julkisuudessa ymmärtää, että hän valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Lykätty valitusaika merkitsee sitä, että hovioikeus saa tuomion käsiteltäväkseen aikaisintaan syyskuussa.

Tuomiota hovista voidaan toivoa loppukeväästä 2019. Sitten ovat jäljellä loput oikeudenkäynnit, joita ei ole vielä aloitettu edes käräjäoikeustasolla. Ja tietysti niistä mahdollisesti tehtävät valitukset.