Viiden lapsen äiti: "Meillä menee jo nyt järjetön määrä rahaa vuokriin" – Helsinki korottaa vuokra-asuntojensa hintoja

Uudistuksen myötä kaupungin asuntojen vuokriin vaikuttavat asunnon käyttöarvo sekä kunkin alueen markkinavuokrat. Koska vuokrat vaihtelevat kaupunginosien välillä, erot vaikkapa Lauttasaaren ja Jakomäen välillä vuokra-asunnoissa ovat nykyistäkin suuremmat. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Adessa rakastaa temppuilua voimistelurenkaissa kodissaan Helsingin Lauttasaaressa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Adessa tekee letit liuhuen kuperkeikkoja voimistelurenkaissa olohuoneen ja keittiön väliin pultatuissa voimistelurenkaissa. Eeden lojuu sohvalla ja pelaa kännykällä. Toinen perheen koirista, sekarotuinen Milou, touhuaa häntä viuhtoen.

Tässä Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa Lauttasaaren Köysikujalla asuu viisi lasta, kaksi työssä käyvää aikuista ja kaksi koiraa. Vilskettä on.

– Olemme muuttaneet tähän asuntoon vuonna 2011 vapaarahoitteisesta asunnosta samalta alueelta. Vuokra oli satoja euroja halvempi tässä isommassa kaupungin vuokra-asunnossa, kertoo äiti Eliisa Saarinen.

Vuokra on yhä edullisempi kuin vapailla markkinoilla, mutta asukkaat pelkäävät, että vuokra nousee uuden vuokrantasausmallin vuoksi roimasti.

Helsingin vuokra-asuntoyhtiön toimitusjohtaja Jaana Närö sanoo Ylelle, että joissakin Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa vuokra saattaa nousta uuden vuokrantasausmallin myötä jopa 10 prosentilla jo ensi vuonna. Käytännössä tammikuussa voimaan astuvat vuokrat lasketaan tänä syksynä. Närön mukaan ensi vuoden vuokrista ilmoitetaan asukkaille lokakuussa, kun Hekan hallitus on lopullisesti päättänyt vuokrista.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikilla kaupungin eri alueilla ero kunkin alueen markkinavuokriin tulee olemaan suhteessa sama, reilut 30 prosenttia. Koska markkinavuokrat vaihtelevat suuresti kaupunginosien välillä, myös kaupungin asuntojen vuokrissa tullee olemaan alueittain isoja eroja.

Jos korotus iskisi Köysikujalle, se tietäisi perheelle 140 euron lisälaskua eli vuokra olisi nykyisen 1400 euron sijaan 1540 euroa

– Meillä menee viisilapsisessa perheessä järjetön määrä rahaa vuokraan ja ruokaan. Jos vuokra vielä nousee, kauhulla odotan, miten se tulisi vaikuttamaan meidän talouteemme, Saarinen sanoo.

Saarinen kertoo, että tälläkin hetkellä tekee tiukkaa.

– Me joudumme budjetoimaan nyt jo kaikki arkimenomme. En tiedä, mitä me tekisimme, jos vuokra nousisi noin paljon, hän miettii.

Vuokrat nousevat esimerkiksi kantakaupungissa, Kumpulassa ja Vallilassa

Kaupungin vuokra-asunnoissa asuu 100 000 ihmistä. Vuokrankorotukset koskisivat kymmeniä tuhansia, koska reilusta kahdesta kymmenestä kaupungin vuokranmääritysalueesta yli puolessa keskimääräinen vuokra nousee.

Hekan kaavioiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuokrat tulisivat nousemaan tasausmallin seurauksena kantakapungin lisäksi muun muassa Myllypyrossa, Haagassa, Siilitiellä, Kumpulassa ja Vallilassa.

Toisaalta esimerksi Suutarilassa, Vuosaaressa ja Kontulassa vuokrat ovat jo nyt lähempänä markkinavuokria, joten niiden keskivuokraa ei tarvitse nostaa. Heka ei aio kuitenkaan laskea näiden alueiden keskivuokraa.

– Me emme kyllä oikeasti laske keskivuokraa millään alueella, vaan me tasaamme vuokraa hitaammin. Joillakin alueilla vuokrat eivät nouse moneen vuoteen, sanoo toimitusjohtaja Jaana Närö.

Vuokra-asuntoyhtiö Hekan hallituksen puheenjohtajalla, apulaispormestari Anni Sinnemäellä tuntuu olevan osin erilainen käsitys asiasta.

– Joillakin kalliimmilla alueilla on jo nyt kalliimmat vuokrat, mutta esimerkiksi Suutarilassa ja Jakomäessä vuokrat ovat lähempänä markkinavuokraa. Tällaisilla alueilla vuokra menee yhtä kauas markkinavuokrista kuin muualla.

– Tässä mallissa haetaan läpinäkyvyyttä eli että vuokra olisi kaikilla alueilla samassa suhteessa kulloisenkin alueen vuokraan. Joillakin alueilla vuokra tulee edullisemmaksi, hän sanoo.

Toimitusjohtaja Närön mukaan yksittäisissä kohteissa vuokra voi myöhemmin laskea esimerkiksi asunnon huonon kunnon takia, kun vuokrantasausmallin toisessa vaiheessa kohteita aletaan pisteyttää asunnon käyttöarvon mukaan. Vuokra saattaa tosin myös nousta, jos asunto sijaitsee meren tai joenrannan läheiyydessä tai se on erityiskohde, kuten jugend- tai puutalo.

Adessa ja Eeden leikkivät Miloun kanssa Köysikujan kodissaan. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Vuokralaiset: "Kaupunki lisää eriarvoisuutta ja ajaa pienituloiset lähiöihin"

Köysikujan talo on Lauttasaaren ainoa kaupungin vuokra-asuntototalo. Talon ympärillä käy karmea pauke: aluetta tiivistetään ja uudisrakennuksia nousee kovaan tahtiin Vattunimeen. Viereiselle tontille rakennetaan tuhannen lapsen koulu ja päiväkoti.

Asukkaiden mielestä uusi vuokrantasausmalli rankaisee heitä, jotka ovat sattuneet saamaan vuokra-asunnon sosiaalisin perustein alueelta, jossa vapaiden markkinoiden vuokrat ovat sittemmin karanneet käsistä.

– Nämä asunnothan on myönnetty harkinnanvaraisesti eli täällähän ei asu mitenkään hyvätuloisia ihmisiä, vaan tavallisia kaupungin aravavuokra-asukkaita, sanoo talotoimikunnan puheenjohtaja Raisa Olenius.

Köysikujan asukkaat ovat hämmentyneitä, ja jännittyneenä odottavat tietoa mahdollisista vuokrankorotuksista. Monelle asukkaalle monen kympin tai yli satasen korotus olisi suoraan pois välttämättämistä menoista, kuten ruokarahoista.

– Täällä asuu eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Jos vuokrannousu olisi 10 prosenttia, niin moni harkitsisi pois kotoaan muuttamista.

Sadan tuhannen vuokralaisen edustajien kaupungille lähettämässä lausunnossa vastustetaan uutta vuokrantasausmallia muun muassa siksi, että vuokralaisten mielestä se asettaa vuokralaiset eriarvoiseen asemaan, kun esimerkiksi kantakapungin alueella vuokrat saattavat nousta kohtuuttoman paljon.

– Tämä ei missään tapauksessa ole reilu järjestelmä, sanoo Olenius.

Vuokralaiset: "Tämä on äärettömän eriarvoistava järjestelmä"

Paitsi, että vuokralaiset joutuvat keskenään eriarvoiseen asemaan, vuokralaisten mukaan kaupunki vahvistaa ja lisää uudella mallillaan myös kaupunginosien eriytymistä toisistaan, vaikka kaupungin pitäisi päin vastoin torjua eriarvoisuuden lisääntymistä ja lisätä sosiaalista sekoittumista asuinalueille.

– Tämä on äärettömän eriarvoistava järjestelmä, jos ihmiset joutuvat miettimään, joutuvatko he muuttamaan halvemmille alueille. Tämän vuokrantasausmallin takia huono-osaisuus voi entistä enemmän kasautua tietyille alueille, ongelmat ja segregaatio lisääntyvät, sanoo talotoimikunnan puheenjohtaja Raisa Olenius.

Vuokralaisten mielestä uudistuksen myötä toisilla alueilla hyväosaisuus, toisilla huono-osaisuus lisääntyy: kaupunginosien asukkaiden tulotasot alkavat näkyä entistä systemaattisemmin myös kaupungin vuokra-asuntojen hinnoissa.

– Meidän mielestämme vuokrantasausmalli on eriarvoistava ja se on tosi iso vääryys. Helsingin kaupungilla ja kaupungin vuokra-asunnoilla on ollut vuosien ajan segregaatiota lieventävää työtä ja on ollut todella hienoa, että Helsingin kaupungin aravavuokra-asunnoissa on ollut tähän asti mahdollisuus asua millä kapungin alueella tahansa, Olenius sanoo

– Nyt tämä ollaan viemässä pois.

Köysikuja 8 on Lauttasaaren ainoa kaupungin vuokratalo. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kaupunki: Uusi malli ei lisää eriarvoisuutta, koska kokonaisuudessaan vuokrat eivät nouse

Onko kaupungin vuokra-asunnoissa jatkossa monen kerroksen väkeä: kalleimmilla alueilla asuvat parempituloiset kaupungin vuokra-asukkaat ja halvemmilla pienituloisimmat?

Kaupungin vuokra-asuntoyhtiön toimitusjohtajan Jaana Närön ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan, Anni Sinnemäen mielestä uusi vuokrantasausmalli ei lisää eriarvoisuutta kaupunginosien välillä.

– Meidän mielestämme on oikein, että vuokrahyöty jakautuu Helsingissä tasaisesti, sanoo toimitusjohtaja Närö.

Toimitusjohtaja kuitenkin myöntää, että joillakin alueilla kaupungin vuokra-asuntojen vuokrat voivat nousta niin koviksi, että kaikilla matalapalkkaisilla kaupunkilaisilla ei ole niissä varaa asua.

– Niin, mutta meillä tulee edelleen olemaan alueita, joissa on edullisemmat vuokrat, hän muistuttaa.

Hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki sen sijaan uskoo, että jatkossakin pienituloisilla on varaa asua kaupungin vuokra-asunnoissa.

– Uskon, että kaikilla on varaa asua kaupungin vuokra-asunnoissa jatkossakin. Asunnot ovat selvästi edullisempia kuin markkinahintaiset asunnot.

Edullisempien vuokrien alueille eivät kaikki halukkaat mahtuisikaan: kaupungin vuokra-asuntoja hakevat vuosittain kymmenet tuhannet ihmiset ja asunnon saa vain muutama prosentti hakijoista.

Sinnemäki on itse sanonut Ylelle aiemmin, että vaikka asuntoja rakennetaan lisää, kaupungin vuokra-asuntoihin pääseminen ei jatkossakaan helpotu.

Sinnemäki: Markkinavuokrat eivät määrää kaupungin vuokria

Vaikka uudet vuokrat muodostuvat osin vertaamalla niitä alueiden keskimääräisiin vuokriin, Sinnemäen mukaan markkinavuokrat eivät määrää kaupungin vuokria.

– Tässä ei myötäillä markkinavuokria, vaan uudistuksen tarkoitus on, että kaupungin vuokrat olisivat saman verran edullisempia eri alueilla, eli että Hekan vuokrat määräytyvät oikeudenmukaisesti eri alueiden välillä, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäki vetoaa siihen, että kaupungin vuokra-asuntojen kokonaisvuokrat eivät uudistuksen myötä nouse.

– Uudistus ei korota Hekan vuokria kokonaisuutena, ja vuokrat määräytyvät kuten ennenkin lainsäädännön mukaan kattaen asuntojen rakentamisesta, ylläpidosta ja korjaamisesta syntyvät kustannukset.

Sinnemäki vakuuttaa, että vaikka markkinavuokrat nousisivat reippaasti ja nopeasti, eivät kaupungin vuokrat nouse uudistuksen takia nopeammin.

Toimitusjohtaja Närö kuitenkin sanoo, että vuokria tullaan tarkastelemaan joka vuosi.

– Mehän teemme vuosittain vertailun markkinavuokratietojen perusteella ja katsomme joka vuosi mitkä vuokrat ovat. Alueellinen keskivuokra voi nousta maksimissaan viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Talokohtaisesti vuokra ei voi nousta 10 prosenttia enempää verrattuna edelliseen vuoteen. Joka vuosi vuokra määritetään uudelleen.

– Tämä apparaatti toimii joka vuosi, Närö sanoo.

Eliisa Saarinen muutti kaupungin vuokra-asuntoon perheineen 8 vuotta sitten. Vuokra oli satoja euroja halvempi kuin vapailla markkinoilla. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Vuokralainen: "Tietty ihmisryhmä sysätään pois kantakaupungista"

Palataanpa vielä hetkeksi Helsingin Lauttasaareen, Köysikujalle.

Siellä lapset jatkavat iloisina leikkejään, mutta Eliisa Saarinen miettii vakavana mitä tapahtuisi, jos heidän vuokransa nousisi yli 1500 euron.

Muuttaminen johonkin toiseen Hekan kohteeseen tai vapaarahoitteiseen asuntoon suurperheellisenä tuntuu mahdottomalta.

– Surullisintahan tässä on se, että kun katsoo Helsingin ja pääkaupunkiseudun hintatasoa, niin meidän perhe joutuu kyllä muuttamaan aika kauas, että saisimme tähän hintaan mitään asuntoa.

– Helsingissä asuminen suurperheen kanssa on kallista kaiken kaikkiaan.

Eliisan mielestä on kaupungin periaatteita vastaan, että kantakaupungin alueelle eivät enää kaikki ole tervetulleita.

– Tämä on kauhea asia, että tietty ihmisryhmä ajetaan kantakaupungin alueelta pois, jos heillä ei ole varaa maksaa vuokraa. Kyllä kaupungin pitäisi pystyä pitämään vuokrat kohtuullisina myös kanta-Helsingissä, Saarinen sanoo.

Korjaus 4.6.2018 kello 13:25: Korjattu kuvatekstin sukunimi.

Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Lue lisää aiheesta: