Fortum ehdottaa Porin tuhkanjalostamon poistoputkelle uutta sijaintia – poistovedet päästettäisiin Karhuluodon edustalle

Fortum on saanut tuhkanjalostamosta paljon palautetta alueen asukkailta. Palautteen perusteella on nyt ehdotettu uutta sijaintia poistovesiputkelle.

jätteenpolttolaitokset
Fortumin tuhkanjalostamon poistoputken kartta
Fortumin havainnekuva poistoputken sijainnista.Fortum

Fortum suunnittelee Porin Mäntyluodon tuhkanjalostamon poistovesiputkelle uutta sijaintia.

Putken uusi sijainti olisi Karhuluodon edustalla, kauempana merellä kuin alkuperäinen suunnitelma, jonka mukaan purkuputki laskisi suoraan Porin satama-altaaseen.

Uusi sijainti päätettiin viranomaisilta ja asukkailta tulleen palautteen perusteella.

– Täysin suljettu järjestelmä ei ole teknisesti tai lainsäädännön takia vielä tässä vaiheessa mahdollista, kertoo projektin johtaja Ville Yrjänä Fortumilta.

Fortum hakee aluehallintovirastolta uutta ympäristölupaa tuhkanjalostamolle ja toiminnan aloittamiselle. Fortumilta toivotaan, että päätös saadaan syksyllä.

Ympäristöluvan saanti kestänyt

Fortum on hakenut ympäristölupaa jo aiemmin.

Aluehallintovirasto myönsi luvan vuoden 2017 keväällä, mutta Vaasan hallinto-oikeus palautti sen uudelleen valmisteluun. Laitoksen ympäristöluvasta valittivat tuolloin Mäntyluodon asukasyhdistys ja joukko yksityishenkilöitä.

Tuhkanjalostamossa on tarkoitus käsitellä jätevoimaloiden savukaasupuhdistuksessa syntyvää jätettä. Lähialueen asukkaat ovat olleet huolissaan siitä, että jätevesiä päästetään suoraan mereen.

– Käytännössä poistovesi sisältää vain pienen määrän suoloja, ja esimerkiksi raskasmetallit pestään lopputuotteesta pois, Yrjänä kertoo.

Lue lisää:

Ympäristöluvan kumoaminen viivästyttää Porin tuhkanjalostamon käyttöönottoa