Metsäyhtiö saattoi kaataa puita erityisen arvokkaalta luontoalueelta Pohjois-Karjalassa – Metsäkeskus tutkii tehtiinkö hakkuissa metsärikos

Asia tuli tutkintaan Luonto-Liiton ilmoituksen perusteella.

hakkuut
Metsäkone kaataa puita ja raivaa lumikuorman rikkomia puita.
Metsäyhtiö Tornator on hakannut metsää alueella, joka saattaa olla metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö.Heikki Haapalainen / Yle

Metsäkeskus tutkii mahdollista metsärikosta Juuassa Haukisoiden alueella. Metsäyhtiö Tornator on hakannut metsää alueella, joka saattaa olla metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Metsäkeskukselle asiasta ilmoitti Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri omien selvitystensä perusteella.

Epäily metsälain rikkomisesta koskee puronvartta, jossa on tehty hakkuita viime syksynä. Luonto-liitto katsoo, että hakkuut ovat rikkoneet metsälain kymmenettä pykälää, jolla säädetään monimuotoisuuden kannalta merkittävien luontokohteiden suojelusta.

– Tämän lisäksi alueella on rikottu hyvän metsänhoidon FSC-sertifikaatin vaatimuksia, joihin metsäyhtiö Tornator on sitoutunut, sanoo Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin metsävastaava Joni-Matti Kusmin.

Luonto-Liitto kiinnostui alueesta metsäyhtiön tekemän hakkuuilmoituksen, ilmakuvan ja vanhojen suojeluesitysten perusteella. Alue sijaitsee kahden suojelualueen läheisyydessä.

– Teimme alueelle kartoitusreissun ja totesimme, että alueella on suojeluarvoa. Tämän perusteella teimme ilmoituksen Metsäkeskukselle, Kusmin kertoo.

Osapuolten kuuleminen kesken

Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Metsäkeskuksesta vahvistaa, että tapaus on tutkinnassa.

– Alueella on tehty maastotarkastus, seuraavaksi siitä tehdään raportti ja sen jälkeen kuullaan asianosaisia. Jos kuulemisen jälkeen todetaan, että metsälakia on rikottu, tehdään ilmoitus poliisille, Korhonen sanoo.

Vuosittain Metsäkeskus tutkii parikymmentä luontokohteisiin liittyvää epäilyä metsärikoksesta ja niistä osa päätyy poliisille, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Metsäkeskuksesta. Jos asiassa todetaan metsärikos, metsäyhtiö voidaan tuomita sakkoihin.

Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen metsäyhtiö Tornatorista ei halua ottaa kantaa keskeneräiseen asiaan. Tällä hetkellä hakkuut alueella on keskeytetty lisäselvitysten ajaksi.

Luonto-Liitto teki ilmoituksen puronvarsialueen lisäksi myös muista alueista, joilla on sen mukaan suojeluarvoa. Näillä alueilla on lumen aiheuttamia metsätuhoja. Metsätuholain mukaan metsänomistajan on korjattava vahingoittuneet puut keskikesään mennessä hyönteistuhojen välttämiseksi. Heikki Myöhänen sanoo, että näistä lumituhoalueista ja niillä tehtävistä metsätöistä metsäyhtiöllä ja Luonto-Liitolla on eriävät näkemykset.

Tornatorin Heikki Myöhäsen mukaan yhtiötä ei ole aiemmin epäilty metsälain rikkomisesta.