Uusi työaikalaki voi lisätä ylitöiden paiskimista – SAK: Yhteiskunnallisesti iso kysymys

Hallitus yrittää tehdä suomalaisten työajoista joustavampia.

ylityö
Nainen takaapäin toimistossa.
AOP

Vielä kevättalvella jumissa ollut työaikalain uudistus on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Laki koskettaa suurta joukkoa suomalaisia, sillä siinä määritellään työehtojen vähimmäistaso.

Muutos on tulossa muun muassa siihen, miten ylitöiden määrä laissa lasketaan. Suurimman palkansaajajärjestön SAK:n mukaan ylitöiden määrä voi nousta, alasta riippuen.

Lakimies Anu-Tuija Lehto SAK:sta sanoo, että kyseessä on yhteiskunnallisesti iso kysymys, koska ihmisiä voitaisiin työllistää enemmän, jos ylitöitä tehtäisiin vähemmän.

– Ylitöihin täytyy olla työntekijän suostumus, mutta on tilanteita, että työntekijän on vaikea kieltäytyä niistä. Työnantaja saattaa lähteä siitä, että meillä ylimääräiset työt hoidetaan ylitöinä eikä palkata lisää työvoimaa, Lehto sanoo.

Lainmuutos pidentäisi enimmäisaikaa, jonka töitä voi vuodessa teettää. Voimassa olevan lain mukaan enimmäistyöaika on 2 250 tuntia vuodessa, joka nousisi runsaaseen 2 300 tuntiin. Työaika voisi olla viikossa yhteenlaskettuna keskimäärin enintään 48 tuntia neljän viikon ajanjakson aikana.

SAK:n mukaan ylitöiden teettämistä helpottaa myös se, että osa ylitöistä edellyttää nykyisin luottamusmiehen kanssa sopimista, mutta tämä vaatimus on poistumassa laista.

Asiantuntijoille uusi joustotyö

Lakiin tulisi myös uusi joustotyöaika, jossa työntekijä päättäisi pääosin itse työajastaan ja paikasta jossa töitä tekee. Käytännössä tällainen työ olisi lähinnä ylempien toimihenkilöiden asiantuntijatyötä erityisesti tietotyöaloilla, joissa työnteko ei vaadi jatkuvaa työpaikalla oloa.

Hallituksen esityksessä todetaan, että keskimääräisiin työaikajärjestelmiin siirtyminen ja joustavat työaikajärjestelyt voivat vähentää työntekijöille maksettavia ylityökorvauksia.

Johtaja Maria Löfgren julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä Jukosta pitää suurimpana riskinä sitä, että joustotyöstä tulee tapa sysätä asiantuntijat ylityökorvausten ulkopuolelle.

Korkeasti koulututettujen järjestön Akavan mukaan joustotyöajassa on kuitenkin myös paljon hyvää. Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko Akavasta sanoo, että todennäköisesti asiantuntijat, jotka joustotyötä tekisivät, eivät kovin usein saa muutenkaan ylityökorvauksia.

Hallituksen esityksessä todetaan, että johtajilla on jo nykyisin suurin vapaus päättää työajoistaan. Joustamattomimmat työajat taas on palvelu- ja myyntityöntekijöillä.

Keskijohto säästyi kokonaistyöaikaan siirrolta

Lakiuudistusta jarrutti aiemmin kiista niin kutsutun kokonaistyöajan piirin siirtyvistä työntekijäryhmistä. Uudistamista pohtinut työryhmä esitti, että suuri joukko keskijohdossa ja asiantuntijoina työskenteleviä siirtyisi tekemään kokonaistyöaikaa eikä heille enää maksettaisi lisiä tai ylityökorvauksia.

– Oli monenlaisia uhkakuvia, ja suurimmat niistä poistuivat hallituksen viimeisimmässä esityksessä, Lotta Savinko Akavasta kiittelee.

Positiivisena Savinko pitää sitä, että lakiin tulee säädökset työaikapankista. Pettymys sen sijaan on, että asiantuntijoiden työmatka-aika ei edelleenkään ole työaikaa.

– Se jäi ratkaisematta ja tulee tarkoittamaan sitä, että asiaa pidetään tiukemmin esillä seuraavalla työehtosopimuskierroksella nyt kun lainsäädännöstä ei tule helpotusta, Maria Löfgren Jukosta sanoo.

– Monesti matkustaminen kuormittaa enemmän kuin varsinainen työnteko, koska se tapahtuu epämukavana aikana.

Muutoksia myös yötöihin

Hallitus on myös vapauttamassa tilapäisen yötyön, mikä voi lisätä yötyön teettämistä ja siitä aiheutuvia terveyshaittoja.

Perättäisten yö- työvuorojen enimmäismäärä rajattaisiin kuitenkin seitsemästä yöstä enintään viiteen, minkä taas arvioidaan vähentävän yötyöskentelyn terveyshaittoja.

Yötyö on Suomessa yleisempää kuin muissa pohjoismaissa ja määrä on euromaihin verrattuna korkea.

Työaikalaki on pitänyt uudistaa vastaamaan paremmin nykyistä työelämää, sillä aika on ajanut ohi vuonna 1996 voimaan tulleesta laista. Nykyteknologia mahdollistaa esimerkiksi paikasta ja ajasta irrallisen työnteon.