Teollisuuden työttömistä vain kolmannes täyttää aktiivimallin ehdot – "Osa-aikatyötä ei ole tarjolla"

Yle sai Teollisuuden työttömyyskassan luvut aktiivimallin ensivaikutuksista.

työttömyysturvan aktiivimalli
Mies työskentelee metallipajalla.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Teollisuuden työttömistä kaksi kolmasosaa ei ole alkuvuonna täyttänyt työttömyysturvan aktiivimallin ehtoja. Heidän työttömyyskorvaustaan siis leikataan vajaalla viidellä prosentilla.

Kolmannes aktiivisuusedellytyksen piirissä olleista työttömistä täytti ehdon. Teollisuusliiton työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen sanoo, että vaikka tulosta osattiin aavistella, aktiivimallin ehdot reputtaneita on yllättävänkin paljon.

– Teollisuuden aloilla ei juurikaan ole osa-aikatyötä tarjolla. Meillä on aika vähän myös lyhyitä keikkatöitä, joilla aktiivisuusehdon voisi täyttää. Lisäksi meillä on aika paljon ikääntyneitä työttömiä, Niskanen kertoo.

Teollisuusliiton työttömyyskassan luvut huhtikuulta kertovat, että aktiivimallin ehdot jäivät täyttämättä 5 900:lta työttömältä. Aktiivisuusehdon täytti noin 3 000 henkilöä.

Kaikkiaan ansiopäivärahaa sai Teollisuuden työttömyyskassasta noin 14 500 ihmistä. Heistä aktiivisuusseurannan piirissä oli vuoden ensimmäisellä tarkastelujaksolla vajaat 9 000 ihmistä.

Malli iskee eri tavoin eri aloihin

Aiemmin on kerrottu, että Kelan kautta ei-ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavista noin puolet on täyttänyt aktiivisuusehdot. Myös Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n edunsaajista puolet täyttää ehdot. YTK:n edunsaajia voi pitää melko kattavana otoksena suomalaisista palkansaajista.

Kuten teollisuudessa, myös korkeasti koulutetuilla aktiivisuusehdon täyttäminen näyttää kuitenkin vaikeammalta.

Palvelualoilla aktiivimallin leikkuri sen sijaan iskee selvästi harvemmin, vain noin kolmannekseen työttömistä.

Aktiivimalli edellyttää työttömiltä työntekoa vähintään 18 tuntia 65 päivän tarkastelujakson aikana tai osallistumista vähintään viiden päivän hyväksyttyihin työ- ja elinkeinopalveluihin. Kolmas vaihtoehto aktiivisuuden osoittamiseen on riittävä määrä yrittäjätuloa.

Jos aktiivisuus ei täyty, etuus alenee 4,65 prosenttia päivärahasta.

Lue lisäksi:

"Omatuntoni on puhdas, eikä minulla ole syytä pelätä mitään" – Aktiivimalli ei ahdista työtöntä Tarja Holmgrenia, mutta Karita Pihlströmille se on nöyryyttävä syytös laiskuudesta

Aktiivimallin leikkuri iski eniten yli 50-vuotiaisiin ja miehiin