Lapsen päiväkotipaikka ollut tähän saakka salaista tietoa – uuden lain myötä lippulappuset voivat jäädä historiaan ja päiväkoteihin saadaan oma "Wilma"

Päivähoitoa on säädelty sosiaalihuoltolaissa, jossa asiakkuus on arkaluontoista tietoa. Se on hankaloittanut kodin ja päiväkodin välistä viestien vaihtoa. Keskustele aiheesta jutun lopussa.

päivähoito
äiti ja lapsi puistossa
Anna-Maija de Arruda Camara haki vajaa neljävuotiaan Leonelin päiväkoti Franzéniasta tiistaina. Helsinkiläinen de Arruda Camara on tyytyväinen siihen, miten viestejä nykyisellään vaihdetaan päiväkodin ja kodin välillä. Hän kuitenkin toivoo, että lapsen päivästä saisi enemmän kuvia.Berislav Jurišić / Yle

Paluu kivikaudelle, kuvaa lastentarhanopettaja Saara Kettunen tunnetta, kun päiväkoti siirtyi sähköisestä viestijärjestelmästä takaisin vanhemmille lähetettäviin paperilappusiin ja sähköpostiviestehin.

Helsinkiläispäiväkoti Kaleva, jossa Kettunen työskentelee, oli muutama vuosi sitten mukana pilotissa, jossa kokeiltiin Muksunettiä (siirryt toiseen palveluun).

Järjestelmän kautta lähetettiin viestejä vanhemmille, ja he puolestaan pystyivät viestimään lapsen asioista päiväkotiin.

Sinne ladattiin kuvia lapsista ja pidettiin blogia, jossa kerrottiin viikon tapahtumista. Vanhempien kanssa käydyt varhaiskasvatuskeskustelut kirjattiin samaan paikkaan.

Siis aivan kuten kuin kouluissa hoidetaan asioita vanhempien kanssa Wilman välityksellä.

Sitten kokeilu loppui, ja päiväkodissa siirryttiin takaisin tapaan, jota käytetään edelleen suuressa osassa maan päiväkoteja.

Lasten kuulumiset vaihdetaan pääosin kasvotusten ja tulevista tapahtumista tiedotetaan sähköpostilla. Esimerkiksi lapsen lomailmoitukset ja ruokavaliot kiikutetaan päiväkotiin paperilapuilla.

Kuvia lapsista ei saa välittää vanhemmille sähköpostilla. Päiväkodin Facebook-ryhmässä taas niiden pitää olla tunnistamattomia.

Syy on voimassa oleva laki: lapsen päiväkotipaikka on ollut tähän saakka tiukasti salassapidettävää tietoa.

Laki on rajoittanut muun muassa juuri sähköisiä viestijärjestelmiä päiväkodeissa.

– Kuntien mukaan se on hankaloittanut kouluista tutun Wilman tai vastaavien järjestelmien käyttöä, sanoo opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Wilma viestit
Kouluissa opettajat lähettävät vanhemmille viestejä ja muuta tietoa Wilma-nimisen tietojärjestelmän kautta.Markku Pitkänen / Yle

Tähän on luvassa muutos, jos uusi varhaiskasvatuslaki hyväksytään eduskunnassa. Sen myötä päiväkotipaikan salassapitosäädös poistuu.

Alilan mukaan laki mahdollistaakin jatkossa nykyistä joustavamman tiedonsiirron.

Käytännössä se tarkoittaa, että päiväkodit ja vanhemmat voivat viestiä aiempaa enemmän sähköisten järjestelmien kautta, jos kunnat niin haluavat.

Päiväkotipaikan salassapito on jäänne ajalta, jolloin päivähoito oli osa sosiaalihuoltoa.

Meillä on tavoite purkaa päivähoidosta sosiaalihuollon kytkökset.

Kirsi Alila, opetusneuvos, OKM

Päivähoito siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen jo vuonna 2013, mutta osa sosiaalihuollon lainsäädännöstä on jäänyt voimaan.

– Sosiaalihuolto on erityinen alue, jossa asiakkuuteen liittyvät tiedot ovat usein hyvin arkaluontoista. Nyt meillä on tavoite purkaa varhaiskasvatuksesta sosiaalihuollon kytkökset, uutta lakia ministeriössä valmistellut Alila sanoo.

Salassapidon poistuminen helpottaa tiedon siirtämistä myös viranomaisten välillä. Päiväkodeista ja perhepäivähoidosta voidaan antaa tietoa terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja kouluun aiempaa vapaammin.

Alilan mukaan esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa jää kuitenkin lakimuutoksenkin jälkeen salaiseksi, sillä siihen saatetaan kirjata erityistarpeisiin tai sairauksiin liittyvää tietoa.

Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan elokuun alussa, jos eduskunta hyväksyy sen.

Helsinki haluaisi saman järjestelmän kouluihin ja päiväkoteihin

Monissa kunnissa mietitäänkin parhaillaan, millaisia viestijärjestelemiä päiväkodeissa voitaisiin jatkossa käyttää.

Sähköiset viestintätavat ovat tällä hetkellä kirjavia. Kunnat ovat myös tulkinneet lakia paikoin eri tavoin.

Kuntaliiton mukaan joidenkin kuntien päiväkodeissa on jopa käytetty kouluista tuttua Wilmaa.

Osa taas käyttää järjestelmiä, Daisya tai Päikkyä, joilla vanhempi kirjaa lapsen mobiililaitteella aamulla sisään päiväkotiin ja illalla ulos.

– Näihin on usein liitetty myös jokin viestinvaihtoon liittyvä ominaisuus, sanoo varhaiskasvatuksesta vastaava kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

Esimerkiksi Helsinki on monen muun kunnan tavoin tulkinnut, että vaikkapa kouluissa käytettävän Wilman tietosuoja ole ollut riittävä voimassa olevan lain salassapitovaatimuksiin nähden.

Kyse ei ole siitä, mitä kenellekin näkyy vaan siitä, miten tietoa säilötään ja liikutellaan.

Lea Juvonen, ict-palvelupäällikkö, Helsinki

Wilmassa vanhemmalle näkyvät pääsääntöisesti vain oman lapsen tiedot.

– Kyse ei ole siitä, mitä kenellekin näkyy vaan siitä, miten tietoa säilötään ja liikutellaan, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen ict-palvelupäällikkö Lea Juvonen Helsingin kaupungilta.

Juvosen mukaan Helsinki selvitti mahdollisuuksia laajentaa Wilman käyttöä päiväkoteihin muutama vuosi sitten.

Tuolloin järjestelmän toimittajalla ollut suunnitelmia tietosuojan parantamiseksi, Juvonen sanoo.

Jos uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan elokuun alussa, Helsinki alkaa kartoittaa uudelleen, millainen viestijärjestelmä päiväkoteihin sopisi.

Kysymykseen, voisiko järjestelmä salassapitovaatimuksen poistuttua olla juuri koulujen Wilma, Juvonen vastaa:

– Millään valmistajalla ei ole suoraan hyllyssä sellaista järjestelmää, jonka voisimme ostaa ja alkaa käyttää sitä heti.

Helsinki aikoo sen sijaan etsiä valmistajan, joka alkaisi kehittää kaupungin kanssa sopivaa järjestelmää.

Tähtäimessä on, että samaa järjestelmää voitaisiin jatkossa käyttää päiväkotien lisäksi myös kouluissa.

"Olisi selkeämpää, jos olisi vain yksi kanava"

lastentarhanopettaja ja lapsi päiväkoti Franzenian pihalla Helsingissä
Lastentarhanopettaja Nelli Eskelinen päiväkoti Franzéniasta sanoo, että Wilman tyyppinen järjestelmä helpottaisi viestien vaihtoa päiväkodeissa.Berislav Jurišić / Yle

Päiväkoti Franzénian pihalla Helsingin Kalliossa lakiuudistusta ja sen mahdollistamaa uutta viestijärjestelmää pidetään askeleena parempaan.

Tällä hetkellä viestintä koteihin on lastentarhanopettajan näkökulmasta "moninaista", kuvailee Nelli Eskelinen.

On sähköpostia, tekstiviestejä ja paperilappuja ja toisaalta sähköinen asiakastietojärjestelmä Effica, johon kirjataan lapsen tietoja sisäisesti päiväkodissa.

– Olisi selkeämpää, jos olisi vain yksi kanava, sanoo Eskelinen.

Eskelinen tietää tapauksia, jossa esimerkiksi vanhemman muuttuneesta sähköpostista on unohdettu ilmoittaa, ja päiväkodin viestit ovat jääneet kenenkään huomaamatta matkalle.

Muksunettiä kokeilemaan päässyt lastentarhanopettaja Saara Kettunen taas muistaa, että vanhempien sitouttaminen uuteen tapaan vaihtaa sähköisiä viestejä oli aluksi vaikeaa.

Lopussa seisoi Kettusen mukaan kiitos – sähköisen viestijärjestelmän kokeilun jälkeen kaikki jäivät päiväkodissa odottamaan, milloin vastaavaa päästäisiin käyttämään uudelleen.

Jos varhaiskasvatulaki menee läpi, jokin järjestelmä voisikin Helsingissä olla käytössä jo vuoden päästä syksyllä, arvioi ict-palvelupäällikkö Lea Juvonen.

Muutos olisi myös Juvosen mukaan tervetullut.

– Päivähoito on ollut sosiaalipalvelua yli sata vuotta. Tosiasiassa se on ollut neutraalia palvelua 80-luvulta saakka, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus tuli. Sillä ei ole enää mitään syytä olla salaista.