Hallinto-oikeus: Kittilän kunnan ja kunnanjohtajan sovintosopimus on laillinen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka tehtiin Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välisestä sovintosopimuksesta.

Kittilä
Kittilän kunnanvirasto
Annu Passoja / Yle

KittiläPohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän laittomasta irtisanomisesta maksettavia korvauksia koskeva sopimus ei ole lainvastainen. Niin sanotusta sovintosopimuksesta oli valittanut kaksi kittiläläistä kunnanvaltuutettua Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmästä, muun muassa ryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.

Valittajien mukaan sopimuksen valmisteluun osallistui esteellisenä kunnanhallituksen senaikainen puheenjohtaja Timo Kurula, joka valittiin myöhemmin vs. kunnanjohtajaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan Kurula ei kuitenkaan osallistunut päätöksentekoon niin suoraan, että hän olisi toiminut esteellisenä.

Kunta voi vielä periä vahingonkorvauksia

Valittajien mukaan Kittilän kunnanvaltuusto ylitti myös toimivaltansa, kun se päätti sovintosopimuksesta. Sopimuksella pyritään heidän mukaansa sysäämään laittomasta irtisanomisesta syntyvät kustannukset kuntalaisten maksettaviksi siinäkin tapauksessa, että oikeus toteaisi päätöksen tekijöiden syyllistyneen rikokseen.

Hallinto-oikeus piti sovintosopimuksen sisältöä kunnanvaltuuston toimenkuvaan kuuluvana. Hallinto-oikeus ei myöskään moittinut sopimuksen sisältöä sen vuoksi, että sillä olisi rajoitettu mahdollisten vahingonkorvauksien maksajia.

Hallinto-oikeuden mukaan tällaisilla kahdenkeskisellä sopimuksella ei koskaan voida määrätä mistään sellaisista asioista, jotka vaikuttavat jonkin kolmannen osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Siten Kittilän kunnanvaltuusto voi aina päättää mahdollisten vahingonkorvausten perimisestä, jos sellaiselle tulee tässä asiassa tarvetta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen.