Kirkkohallitus päätti: Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan

Liitoksen jälkeen seurakunnan nimenä on Lammin seurakunta.

seurakunnat
Tuuloksen keskiaikainen kivikirkko
Tuuloksen kirkko ja tapuli.Timo Leponiemi / Yle

Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan tänään tiistaina päättänyt liittää Tuuloksen seurakunnan Lammin seurakuntaan tammikuun 2019 alusta alkaen.

Laajentuneen Lammin seurakunnan alue käsittää nykyisten Tuuloksen ja Lammin seurakuntien rajojen mukaisen alueen Hämeenlinnassa. Laajentuvan seurakunnan nimenä on Lammin seurakunta.

Tuuloksen seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa 31. joulukuuta 2018 ja viran haltija Petri Laine siirretään 1. tammikuuta 2019 alkaen perustettavaan Lammin seurakunnan kappalaisen virkaan.

tuuloksen kirkkoherra Petri Laine
Tuuloksen kirkkoherra Petri Laine.Timo Leponiemi / Yle

Muut Tuuloksen seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään heille soveltuviin laajentuvan Lammin seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.

Näin asia eteni

Tuuloksen ja Lammin seurakunnat kuuluvat Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli lähetti kirkkohallitukselle aloitteensa ja selvityksen Tuuloksen seurakunnan liittämiseksi Lammin seurakuntaan. Liitosaloite perustuu Tuuloksen seurakunnan heikkoon taloustilanteeseen ja niukkoihin resursseihin sekä jo vakiintuneeseen yhteistyösuhteeseen Lammin seurakunnan kanssa.

Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan Tuuloksen seurakunta ei täytä itsenäisen seurakunnan kriteerejä eikä seurakunta selviydy itsenäisenä hallinnollisena yksikkönä.

Sen vuoksi tuomiokapituli päätti viime marraskuussa esittää seurakuntajaon muuttamista ja asettaa selvitysmies Esa Löytömäen tutkimaan aloitetta. Selvitysmies päätyi esittämään Tuuloksen seurakunnan liittämistä Lammin seurakuntaan. Tuomiokapituli päätti maaliskuussa tehdä selvitysmiehen esitystä vastaavan aloitteen.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto sekä Hämeenlinna-Vanajan, Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostot totesivat lausunnoissaan kannattavansa seurakuntaliitosta. Tuuloksen seurakuntaneuvosto ei kannattanut asiaa.

Vaalit uudella seurakuntajaolla

Syksyn seurakuntavaaleissa noudatetaan jo uutta seurakuntajakoa.

Laajentuvan Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan syksyn 2018 seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalien toimittamisesta vastaa Lammin seurakunnan vaalilautakunta.