Pelastuslaitokset: Kertakäyttögrillien käyttö on kielletty koko Uudellamaalla

Uudenmaan pelastuslaitokset ovat asettaneet toistaiseksi voimassa olevan avotulentekokiellon. Keskustele aiheesta jutun lopussa.

Uusimaa
Kertakäyttögrilli
Yle

Nuotioita, kertakäyttögrillejä tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsäpalovaaran vuoksi.

Uudenmaan pelastuslaitokset ovat asettaneet toistaiseksi voimassa olevan avotulitekokiellon koko Uudenmaan alueelle. Myös kulotus on kielletty. Kielto on voimassa, kunnes metsäpaloindeksi on alle 5,6, ja kiellon päättymisestä tiedotetaan.

Metsät ovat nyt niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri. Metsäpaloriskiä lisää myös voimistuneet tuuliolosuhteet. Tuuli kuljettaa helposti kipinöitä mukanaan.

Pelastuslaitosten mukaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä tai tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Sen sijaan kevytrakenteisten ja suoraan maapohjalle asetettavien tulisijojen käyttö on kielletty.

– Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit ja pienet, maata lähellä olevat pallogrillit, jotka saattaavat kaatua tuulessa, Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Fohlin sanoo.

Palomestari muistuttaa myös tupakanpolttajia varovaisuudesta.

– Itsestäänselvyys on, että tupakantumppia ei saa heittää maahan, sehän on roskaamista. Mutta tupakan kanssa täytyy olla erityisen varovainen. Palavaa tupakantumppia ei saa heittää edes roskikseen, Fohlin sanoo.

– Uudenmaan alueella on pelkästään toukokuun aikana ollut yhteensä 188 maastopaloa. Näistä 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä ja 40 on arvioitu tahallaan sytytetyiksi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintäpäällikkö Terhi Karhuniemi kertoo.