Kulotukset kielletään Etelä-Karjalassa – maa on hyvin syttymisherkkää

Avotulen tekokielto laajenee koskemaan myös kulotuksia.

kulotus
Palomies sammuttaa maastopaloa.
Palomies sammutti maastopaloa Luumäellä toukokuun alussa.Luumäen palokunta

Pelastusviranomaiset kieltävät kulotukset Etelä-Karjalassa. Kielto astuu voimaan perjantaina 1. kesäkuuta.

Kulotuksia ei saa tehdä Etelä-Karjalassa silloin, kun metsäpaloindeksi on välillä 5,6-6,0. Tällä hetkellä metsäpaloindeksi Etelä-Karjalassa on 5,7 ja ennusteiden mukaan nousussa.

Kulotuskielto on voimassa elokuun loppuun asti.

Avotulen teko on jo Etelä-Karjalassa kielletty, sillä maakunnassa on voimassa metsäpalovaroitus. Kulotuksia metsäpalovaroitus ei kiellä, mutta viranomaiset voivat tarpeen vaatiessa kieltää kulotukset.

Maasto erittäin syttymisherkkää

Maaston syttymisriski on Etelä-Karjalassa nyt poikkeuksellisen korkea.

– Toivon, että ihmiset ymmärtävät kuinka suuri merkitys jokaisen huolellisuudella on juuri nyt. Huolimattomuudesta voi aiheutua todella isoja vaikutuksia, sanoo pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva tiedotteessa.

Pelastuslaitos on laatinut ohjeet, joilla jokainen voi pienentää vakavan maastopalon riskiä:

- Avotulen teko on kielletty, myös merkityillä nuotiopaikoilla.

- Kertakäyttögrillejä ei saa käyttää. Grillaaminen on sallittu tukevilla maapohjasta hyvin eristetyillä grilleillä.

- Tupakantumppeja ei saa heittää maastoon eikä ulos auton ikkunasta teiden varsille.

- Kipinää aiheuttavien laitteiden ja koneiden käytössä pitää olla erittäin varovainen.

- Jos haistat savua, tarkista savun lähde välittömästi. Tarvittaessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

- Auton kuuma pakoputki voi myös sytyttää ruohikkopalon.

- Alkusammutukseen on hyvä varautua nyt kaikkialla. Esimerkiksi grillaamisen yhteydessä tulee varmistaa, että mahdollinen kipinästä lähtevä tulipalo on mahdollista tukahduttaa myös omin toimin.

- Toiminnanharjoittajien on omalta osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttymistä. Velvoite koskee myös metsätyötä, esimerkiksi laikutusta, josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.