"Tuntui todella ahdistavalta ja jälkeenpäin iski katumus" – Työhaastattelu voi olla asiattomien kysymysten tulva

Asiattomista haastatteluista ilmoitetaan viranomaisille harvoin. Asiantuntijat toivovat, että työnhakijat ottaisivat selvää omista oikeuksistaan työhaastattelussa.

työhaastattelut
Työhaastattelu
Työhaastatteluissa myös työnhakija arvioi mahdollista työpaikkaansa. Rekrytoijan kannattaa siis pysyä haastattelussa asiallisena.Timi Kärki / Oulu

Seurusteletko? Miksi erositte edellisessä parisuhteessa? Milloin aiot hankkia lapsia? Miksi vasta silloin?

Tällaisia asioita kysyttiin oululaiselta 21-vuotiaalta naiselta työhaastattelussa. Nainen ei tahdo esiintyä omalla nimellään, koska hän ei halua hankalan ihmisen mainetta työnantajien keskuudessa. Haastattelussa keskityttiin tunnin ajan lähes ainoastaan henkilökohtaisiin kysymyksiin.

– Haastattelu tuntui todella ahdistavalta ja jälkeenpäin iski katumus, kun vastasin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Tuli automaattisesti sellainen olo, että työnantaja on ikään kuin yläpuolella. Opin, etten enää ikinä vastaa tuollaisiin kysymyksiin.

Hän jakoi ikävän kokemuksen perheelle ja ystäville, mutta hän ei vienyt asiaa eteenpäin viranomaisille. Kun nainen pyysi edellisestä työpaikasta suositusta, työnantaja vihjasi jättämään hakemuksen sikseen. Nainen päätti olla jatkamatta hakemustaan.

Asiattomasta työhaastattelusta ilmoitetaan harvoin viranomaisille

Nuoret eivät välttämättä tiedä, mitkä kysymykset työhaastatteluissa ovat kiellettyjä tai kysymyksien outoudesta ei vain välitetä. Tällöin haastattelijan on helppo urkkia epäoleellista tietoa.

Työhaastattelu
Haastattelija ei saa kysyä mitä haluaa. Jos työhön kuuluu komennus ulkomaille, voi tällöin kysyä perheestä tarpeellisia järjestelyjä varten.Timi Kärki / Yle

Työnhakijat ilmoittavat epäasiallisista haastatteluista todella harvoin. Tasa-arvovaltuutetun ja työnsuojeluviranomaisen toimistoon ilmoituksia tulee vain muutamia vuodessa, joten ilmiön yleisyyttä on vaikea arvioida.

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) Pohjois-Suomen aluepäällikkö Risto Kalliorinne pitää tätä ongelmallisena, koska tällöin yritykset pääsevät epäasiallisesta käytöksestä kuin koira veräjästä. Oman hankaluutensa asian eteenpäin viennissä on se, miten epäasiallisen käytöksen voi todistaa.

– Tällainen juridinen haastaminen tilanteessa, jossa sinä olet yleensä yksin siinä työhaastattelussa on haastavaa, kun sinulla ei ole todistajia. Työnantaja voi tilanteessa sitten sanoa, että se on ollut ihan asiallinen haastattelu.

Lapsien hankkimisen ajankohta tai lapsien määrä ei kuulu työnantajalle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Enni Ala-Mikkula

Asiattomat kysymykset ovat myös haastavia väistää. Jos haastateltava jättää vastaamatta kysymyksiin, voi olla että hänen mahdollisuutensa laskevat työpaikan saamisessa. Jos työpaikalle on todella tarvetta, voi hakija helposti avautua puhumaan henkilökohtaisista asioista.

Viranomaisille ilmoitetut ongelmalliset työhaastattelutilanteet liittyvät lähes aina sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Usein kärsivänä osapuolena onkin nainen, kertoo Tampereen yliopiston yritysjuridiikan yliopisto-opettaja Enni Ala-Mikkula.

– Lapsien hankkimisen ajankohta tai lapsien määrä ei kuulu työnantajalle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksia ovat esimerkiksi pitkät ulkomaankomennukset, jolloin perheestä on hyvä tietää erikoisjärjestelyiden varalta.

Työhaastattelussa keskitytään olennaiseen

Työhaastattelussa haastattelija pyrkii mittaamaan hakijan kyvykkyyttä, motivaatiota ja joustavuutta. PAM:in Pohjois-Suomen aluepäällikkö Risto Kalliorinne muistuttaa, että haastattelun pitää olla asiallinen ja tasapuolinen. Tasapuolisuus tarkoittaa siis sitä, ettei haastateltava joutuisi ahdistavaan tilanteeseen, eikä haastattelija olisi tilanteessa niskan päällä.

Kielletyt aiheet haastatteluissa on helppo tunnistaa.

– Hakijan uskonto, ammattiliitto tai siihen kuuluminen, seksuaalinen suuntautuminen, parisuhdetilanne. Eli yksinkertaisesti sellaiset asiat, mitkä eivät kuulu työhön, Kalliorinne muistuttaa.

Lakikirja
Suomen laki löytyy helposti netistä.Emilia Malin / Yle

Juridisesti yleispätevää vastausta kiellettyihin kysymyksiin on vaikea antaa, Tampereen yliopiston yritysjuridiikan yliopisto-opettaja Enni Ala-Mikkula vastaa.

Yksinkertaisinta on tarkistaa omat oikeudet lakikirjasta: laki yksityisyyden suojasta työelämässä (siirryt toiseen palveluun), yhdenvertaisuuslaki (siirryt toiseen palveluun) ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. (siirryt toiseen palveluun)

Työhaastattelu kertoo myös työnantajasta

Risto Kalliorinne huomauttaa, että työhaastattelussa työnhakija myös arvioi mahdollista työnantajaa. Pienien yrityksien haastattelijalla ei välttämättä ole vastaavanlaista osaamista rekrytoinnissa kuin suurilla yrityksillä. Tästä johtuen voi syntyä myös väärinkäsityksiä.

Harva työntekijä haluaa olla hämärän oloisessa yrityksessä töissä. Työhaastattelu siis kertoo työpaikasta paljon. Jos haastattelussa puhutaan asiattomaan sävyyn, tai kysytään outoja kysymyksiä, kannattaa miettiä haluaako tuoda omaa osaamista yritykselle.

Rekrytointiprosessi on kaikille avoin

Valtion ja kunnan rekrytointiprosessi on kaikille julkinen ja palkkaamisessa käytetään ennalta määrättyjä kriteereitä. Eniten selvityspyyntöjä työntekijöiden valinnoista tuleekin kunnalle ja valtiolle.

– Myös yksityisille toimijoille voi laittaa selvityspyynnön, jossa työnantajan pitää selventää, mitkä kriteerit ovat vaikuttaneet henkilön palkkaukseen, yritysjuridiikan yliopisto-opettaja Enni Ala-Mikkula huomauttaa.

Asiattomasta käytöksestä työhaastattelussa kehotetaan ilmoittamaan tasa-arvovaltuutetulle, työsuojeluviranomaiselle, tai ammattiliittoon. Kaikki Ylen haastattelemat asiantuntijat ja viranomaiset toivoivat, että ihmiset uskaltaisivat ilmoittaa asiasta eteenpäin.