STUK puoltaa Olkiluodon vanhoille ydinreaktoreille 20 vuoden jatkoaikaa

Olkiluoto 1:n toiminta alkoi 1978. Jatkoaika tarkoittaisi sen toiminnan jatkumista 60 vuoden ikään. Kakkosyksikkö on kaksi vuotta uudempi.

Olkiluodon ydinvoimalaitos
Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ydinvoimala-alueella Eurajoella.
Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ydinvoimala-alueella Eurajoella.AOP

Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvan jatkamista vuoteen 2038 saakka. Yksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa.

STUKin tekemän turvallisuusarvion mukaan yksiköiden käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. STUK arvioi myös laitosten ydinjätehuollon järjestelyt riittäviksi ja asianmukaisiksi.

STUK antoi Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) jatkolupahakemuksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto.

Lausunnossa edellytetään, että TVO:n on tehtävä jatkokauden puolessa välissä yksiköille ydinenergialain edellyttämä määräaikainen turvallisuusarvio STUKin hyväksyttäväksi.

STUK kiinnitti laitosten tekniikan lisäksi huomiota myös viime vuonna otsikoihin nousseisiin TVO:n työilmapiirin ongelmiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen.

STUKin arvion mukaan TVO on käynnistänyt mittavia ohjelmia turvallisuuskulttuurin, työilmapiirin ja johtamisen parantamiseksi ja turvallisuuskulttuuri yhtiössä on tällä hetkellä hyväksyttävällä tasolla.