Janakkalan ympäristörikoksen oikeuskäsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa

Maanrakennusfirma käytti sorakuoppaa luvattomana maankaatopaikkana. Syyttäjä sai valitusluvan muun muassa ympäristön turmelemisen törkeysarvioinnista ja rangaistuksen mittaamisesta.

ympäristörikokset
Oikeudenkäynti Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa
Tapauksen oikeudenkäynti Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa lokakuussa 2015.Ville Välimäki / Yle

Janakkalassa vuonna 2011 ilmitulleen hiekkakuopan ympäristön turmelemisen oikeusprosessi jatkuu vielä korkeimmassa oikeudessa. Ympäristön turmelemisessa oli kyse purkujätteen sijoittamisesta kenttärakenteeseen ja sorakuopan käyttämisestä luvattomana maankaatopaikkana.

Korkein oikeus on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan joiltain osin Turun hovioikeuden ratkaisusta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan ympäristön turmelemisen törkeysarvioinnista, rangaistuksen mittaamisesta, liiketoimintakiellon määräämisestä ja menettämisseuraamuksesta.

Muilta osin korkein oikeus voi perustaa ratkaisunsa hovioikeudessa selvitetyksi katsottuihin seikkoihin. Muilta osin hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi.

Hovioikeudessa käräjien ratkaisuun joitain muutoksia

Turun hovioikeus ratkaisi asian syyskuussa 2017. Yrityksen toimitusjohtaja sai Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa kolmen kuukauden ehdollisen tuomion kahdesta ympäristön turmelemisesta. Hovioikeus ei tätä muuttanut.

Yrityksen ja toimitusjohtajan maksettavaksi määrätty valtion todistelukustannusten korvaussumma nousi hieman. Hovioikeus päätti lisäksi, että valtio ei joutunutkaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja 25 000 eurolla.

Toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin hovioikeudessa yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 12 000 euroa 15 000 euron asemesta.

Yhtiölle Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 20 000 euron yhteisösakon. Hovioikeus ei muuttanut summaa. Yhtiötä ei määrätty liiketoimintakieltoon kummassakaan oikeusasteessa.

Sorakuoppa maankaatopaikkana

Rikokset tehtiin Janakkalassa vuosien 1999-2011 aikana maa- ja kiviainesjätteen kierrätyskeskuksella ja vuosina 2006-2011 sorakuopalla.

Sorakuopalla oli otettu soraa yli luvan salliman määrän ja kuoppaa oli täytetty maa-ainesjätteellä, joka on aiheuttanut roskaantumista ja pohjaveden pilaantumisvaaran. Kaatopaikkana käytetty sorakuoppa sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella Janakkalassa.

Sorakuopalta poistettiin vahvasti pilaantuneita maita 1 300 tonnia ja lievästi pilaantuneita 2 700 tonnia. Yritys on kunnostanut alueet.