1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kärkölä

Kärkölän pohjavesipuhdistus jatkuu vanhalla menetelmällä

Korvaavaa menetelmää hapetukselle ei ole onnistuttu löytämään. Hapetusta on haitannut laitteisiin kertyvä rautasaostuma.

Kärkölän Järvelässä kloorifenoolin pilaamaan pohjaveden puhdistamiseen ei ole onnistuttu löytämään uusia keinoja. Pohjaveden puhdistamisessa on käytetty viimeisen viiden vuoden ajan menetelmää, jossa pohjavettä puhdistetaan hapettamalla.

Hapettaminen on ollut melko hyvin toimiva ratkaisu. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut puhdistuslaitteita tukkinut rautasaostuma. Saostumien vuoksi puhdistus jouduttiin keskeyttämään.

Puhdistusvastuu on Koskinen Oy:llä, jonka tehtaalta haitallinen aine aikanaan pääsi pohjaveteen. Puhdistusta jatketaan vanhalla menetelmällä, mutta saostumia koetetaan välttää pitämällä taukoja suodatuksessa.

Menetelmää käytetään ainakin vuoden 2020 loppuun, jolloin sen toimivuutta arvioidaan uudelleen.