Kirjolohikasvattamo lisäämässä tuotantoa Keminmaan Länsikoskella – vuosittaiset fosfori- ja typpipäästöt kasvaisivat

Napapiirin Kala Oy hakee uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa Keminmaan Länsikoskella sijaitsevalle kalankasvatuslaitokselle. Aiemmin jokivarren asukkaat ovat valittaneet kalojen ruokinnan muun muassa limottavan rantoja.

Kemijoki
Vihreää limaa Kemijoessa
Vihreää limaa Kemijoessa.Matti Sunnari / Yle

Napapiirin Kala Oy on kasvattanut kirjolohta Taivalkosken voimalaitoksen yläaltaalla Kemijoen länsirannalla ja aikoo jatkaa toimintaa edelleen.

Napapiirin Kala on Savon Taimen Oy:n tytäryhtiö, joka on kasvattanut kyseisellä laitoksella kalaa vuosina 2006–2012 sekä 2017. Vuosina 2013–2016 laitoksella ei ollut toimintaa epäedullisen markkinatilanteen takia.

Toimintavuosina kalaa on kasvatettu laitoksella keskimäärin noin 56 200 kiloa vuodessa ja kuivarehua on käytetty alle 60 000 kiloa. Määrä on huomattavasti pienempi kuin voimassa olleen luvan sallima määrä.

Nyt yhtiö hakee lupaa lisätä tuotantoa nykyluvan sallimasta 170 000 kilosta 260 000:een kiloon vuodessa. Kuivarehun käytölle yhtiö hakee 285 000 kilon vuosilupaa. Lupa on joka tapauksessa uusittava, koska se on ollut määräaikainen.

Jos yhtiö saa hakemansa luvan, myös verkkoaltaiden määrä ja laitoksen pinta-ala sekä toiminnasta aiheutuvat vuosittaiset fosfori- ja typpipäästöt kasvaisivat. Laitoksen laajennetun toiminnan ominaiskuormitukset tuotettua kalakiloa kohden sen sijaan vähenisivät hieman.

Kasvattamosta riideltiin oikeudessa

Kemijoen alajuoksulla kasvattamon toimintaan on suhtauduttu ristiriitaisesti. Kemijoen osakaskunnat valittivat aikoinaan kasvattamon perustamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta oikeus hylkäsi valitukset.

Valittajat pitivät todennäköisenä, että kasvattamo limottaa joen alapuolisia rantoja ja haittaa joen virkistyskäyttöä ja kalastusta. Kun laitoksen toiminta oli keskeytyksissä vuosina 2013–2016, rannat puhdistuivat selvästi.

Napapiirin Kalan lupahakemuksen mukaan Kemijoen erittäin suuret virtaamat sekoittavat ravinteet vesimassaan eivätkä ne tule näkymään veden laadussa eivätkä vaikuta joen virkistyskäyttöön.

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus pidetään nähtävillä 20.6 saakka, johon mennessä siihen liittyvät mahdollliset muistutukset ja mielipiteet on esitettävä.