Kempeleläiset haluavat pysyä kuntana

Äänestys sai kuntalaiset liikkeelle, kun yli puolet kunnan 16 vuotta täyttäneistä otti osaa äänestykseen.

Kempele
Junat ajavat vielä Kempeleen ohi, mutta 20.6. alkaen osa junista pysähtyy myös siellä.
Kempeleläiset eivät halua kaupunkilaisiksi.Ari-Pekka Sirviö / Yle

Kempeleläiset haluavat jatkaa kuntana.

Kempeleessä järjestetty kuntalaisäänestys kunnan nimikkeen muuttamisesta kaupungiksi on ratkennut selvin luvuin. Kuntaa kannatti yli 60 prosenttia äänestäneistä.

Äänestys sai kuntalaiset liikkeelle, kun yli puolet kunnan 16 vuotta täyttäneistä otti osaa äänestykseen. Asiasta päädyttiin äänestämään viime syksynä kunnanvaltuustossa tehdyn aloitteen vuoksi.

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi toteaa kuukausien prosessin sujuneen mallikkaasti. Hän kertoo, että lienee ensimmäinen kerta Kempeleen historiassa, kun kunnan identiteetistä, olemuksesta ja näkymistä käydään niin laajamittaista keskustelua kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa.

Äänestystulokseen vaikutti Lohen mukaan se, että mielikuvat kaupungista voivat olla negatiivissävytteisiä, vaikka siihen mielletään myös dynamisuutta. Kuntaan taas liitetään adektiiveja kuten puhdas ja turvallinen.

Kuntalaisäänestyksen tulos on neuvoa-antava. Kempeleen valtuusto päättää lopullisesti asiasta syyskuussa 2018 uuden Kempele -sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.