Selvitys: Kouvolaan riittäisi kaksi tai kolme uimahallia

Nykyisten uimahallien korjaaminen nykyvaatimusten tasolle tulisi erittäin kalliiksi. Väestön ikääntyminen asettaa uusia vaatimuksia myös uimahalleille.

uimahallit
Urheilupuiston uimahalli Kouvolassa
Juha Korhonen / Yle

Kouvolassa saattaa olla lähivuosina edessä uimahallien määrän raju karsiminen.

Juuri valmistuneen konsulttiselvityksen mukaan uimahallien kävijämääriä voitaisiin kasvattaa, jos kaupungissa olisi kaksi tai kolme nykyaikaista uimahallia nykyisen kuuden hallin sijaan.

Kouvolan uimahallien vuotuinen yhteenlaskettu kävijämäärä oli viime vuonna 365 000. Selvityksen mukaan ne voisivat kuitenkin vetää vuodessa 400 000–500 000 kävijää.

Sport Venue -yhtiön selvityksen mukaan Kouvolan uimahalleissa käy selvästi vähemmän ihmisiä kuin maassa keskimäärin. Myös uimahallikohtainen allaspinta-ala on Kouvolassa pienempi.

Korjaaminen maksaisi yli 20 miljoonaa

Nykyiset hallit ovat korjauksen tarpeessa. Kaupungin arvion mukaan niiden kunnostaminen maksaisi lähivuosina lähes 23 miljoonaa euroa.

Kustannuksia nostaa myös se, että tulevaisuudessa tarvitaan entistä monikäyttöisempiä uimahalleja. Kävijäkunta ikääntyy, mikä asettaa uusia vaatimuksia myös tiloille.

Kaupungin mukaan nykyinen uimahalliverkosto ei ole myöskään kovin ympäristöystävällinen, eivätkä uimahallit teknisesti ekologisia. Lisäksi uimahallien esteettömyydessä on parantamisen varaa. Halleista vain yksi on täysin esteetön.

Uimahalliselvitys tulee Kouvolassa lautakuntakäsittelyyn elokuussa ja valtuustoon syksyllä.

Juttua korjattu 8.6.2018 klo 13:04: Tarkennettu, että Kouvolassa uimahallikohtainen allaspinta-ala on muuta maata pienempi. Jutusta poistettu lause: "Sport Venuen arvion mukaan kaikkien hallien korjaaminen riittävälle tasolle voisi kuitenkin tulla maksamaan jopa yli 26 miljoonaa".