Pori Jazzin pomo ehti aiheuttaa kohun ja saada kenkää vain tunneissa – Kysyimme viestintäasiantuntijoilta, miksi

Pori Jazz
Aki Ruotsala
Pori Jazzin Aki Ruotsala syötti "arsenikkia" maineikkaalle brändille, arvioi Harri Saukkomaa.Joel Rantanen

Satakunnan Kansa kertoi eilen iltapäivällä (siirryt toiseen palveluun) Pori Jazzin vastavalitun, elokuussa aloittavan toimitusjohtajan kommenteista. Niissä hän antoi ymmärtää, että homoseksuaalisuudesta voisi eheytyä.

Syntyi kiivas julkinen keskustelu, jonka lopuksi Pori Jazzia pyörittävän yhdistyksen hallitus päätti Aki Ruotsalan työsopimuksen purkamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola totesi, ettei päätös ollut helppo. Sille ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa muuta vaihtoehtoa.

Miksi?

”Kohut ovat arsenikkia maineikkaille brändeille”

Yritysten kyky tehdä tulosta on yhä useammin riippuvainen siitä, saavatko ne osakseen huomiota ja siitä, millaista mainetta ne itselleen rakentavat. Näin kirjoittaa viestintätoimisto Ellun Kanat muutama vuosi sitten julkaistussa yritysvastuullisuutta käsittelevässä raportissa.

Yrityksen maine syntyy paitsi sen teoista myös johdon kannanotoista. Amerikkalainen Harvard Business Review kirjoitti alkuvuodesta (siirryt toiseen palveluun) yrityksien maineenhallinnassa tapahtuneesta muutoksesta. Aiemmin ajateltiin, että puolen valitseminen poliittisiksi nähdyissä kysymyksissä voi vaikuttaa negatiivisesti yritysten myyntiin. Yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen lisääntyessä myös toimitusjohtajien kannanottojen määrä on kuitenkin kasvanut – ja niihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Monelle asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle ei olekaan yhdentekevää, mitä Pori Jazzin tuleva toimitusjohtaja toteaa julkisessa keskustelussa. Kuluttajademokratiassa kansalainen äänestää lompakkoaan käyttämällä, ja siksi toimitusjohtajan kommentit eivät ole merkityksettömiä myöskään lopulta vastuussa olevalle hallitukselle.

– Jokaisella yrityksellä on tietenkin mahdollisuus valita kantansa. Tässäkin tapauksessa Pori Jazz olisi voinut asettua toimitusjohtajansa tueksi, mutta se olisi saattanut aiheuttaa lisähaittaa, muistuttaa kriisiviestintään erikoistuneen Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa.

Saukkomaan mukaan tällaiset kohut ovat myrkyllisiä kaikenlaisten yritysten maineille.

– Mutta varsinaista arsenikkia ne ovat tunnetuille ja maineikkaille kulttuuribrändeille, joiden brändin arvo itsessään on suurempi kuin esimerkiksi liikevaihto. Sellaisille, kuten Pori Jazz. On myös brändejä, joiden johdolta voidaan kestää tällaisia mielipiteitä.

Tutun kaavan mukaan

Julkisuus ja julkiset keskustelut noudattavat usein tuttua kaavaa. Ihmisten tapa vuorovaikuttaa keskenään tai median lajityypit eivät muutu radikaalisti päivästä toiseen, sanoo mediatutkija, elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen.

– Siksi jo eilen iltapäivällä oli ennustettavissa, miten Ruotsalan kommenteista tultaisiin puhumaan. Keskustelu kutsui osakseen puheenvuoroja sekä siitä, saako enää olla samoilla linjoilla Ruotsalan kanssa ja siitä, miten ”Pori Jazzit jäävät tänä vuonna välistä”, Koivunen summaa.

Ruotsalan tapaus on Koivusen mukaan malliesimerkki mediatapahtumasta, jossa nähdään aiheesta riippuen ennustettavia rooleja ja repliikkejä. Media synnyttää tapahtumat, antaa niille areenan, nimeää ne ja kommentoi niitä.

Harri Saukkomaa uskoo, että vastaavanlaisia tapauksia tullaan vielä tulevaisuudessa näkemään.

– Eniten hankausta syntyy arvomaailmojen törmäämisessä ja erityisesti kommenteissa, jotka liittyvät ihmisten tasavertaiseen kohteluun, hän sanoo ja viittaa Susanna Kosken kommenteista nousseeseen keskusteluun.

Saukkomaan mukaan yritysten ja ihmisten kannalta on haastavaa, ettei esimerkiksi kohua herättävän mielipiteen tarvitse olla tuore. Tässäkin tapauksessa Satakunnan Kansa oli nostanut esiin vanhat lausunnot, joihin tartuttiin.

– Yritysten olisikin oltava tarkkana rekrytointivaiheessa ja mietittävä, millaisia ongelmia rekrytoinnista voi syntyä ja miten niitä voidaan etukäteen taklata. Mitä lähempänä yritys toimii suoraan ihmistä, sitä herkempi on oltava.