1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kansallinen Kokoomus

Suomesta monarkia, huumausaineet sallituiksi ja Alkon monopoli purettava – kokoomus linjaa myös näistä asioista viikonloppuna

Yle keräsi kymmenen eniten huomiota herättävää puoluekokousaloitetta, joita kokoomus käsittelee viikonloppuna Turussa. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Kansallinen Kokoomus
Petteri Orpo
Petteri OrpoMarkku Ulander / Lehtikuva

Puolueet tekevät puoluekokouksissaan merkittäviä henkilövalintoja, mutta myös linjaavat tulevaisuuden tavoitteitaan. Osalla aloitteista on suuremmat mahdollisuudet mennä läpi puoluekokouksissa kuin toisilla.

Yle keräsi kymmenen eniten huomiota herättävää aloitetta kokoomuksen viikonlopun puoluekokouksessa.

Aloitteet jakaantuvat kolmeen kategoriaan. Osa aloitteista on tehty kieli poskessa, eikä niiden ole tarkoituskaan mennä läpi. Toinen osa on puolestaan tehty vakavissaan, mutta ne eivät saa puolueessa tukea.

Kolmannessa katergoriassa ovat aloitteet, jotka muokkaavat merkittävästi puolueen linjaa. Tällaisiksi voidaan laskea esimerkiksi aloitteet puolueen uudesta sosiaaliturvamallista ja Alkon monopoliaseman purkamisesta.

Puoluehalllituksen kannasta voi päätellä, miten aloitteille puoluekokouksessa käy. Kokoomus tekee aloitteista päätökset puoluekokouksessaan viikonloppuna Turussa.

1) Suomen valtiomuodoksi monarkia

Kokoomuksen puoluekokouksien monikertainen suosikki on ollut esitys monarkiaan siirtymisestä. Tällä kertaa esityksen on tehnyt Joensuun opiskelevat nuoret, jotka muistuttavat kokoomuksen pitkäaikaisesta tavoitteesta.

– Vuonna 1918 eduskunta valitsi Suomelle saksalaissyntyisen kuninkaan, mutta sodanjälkeinen ulkopoliittinen tilanne esti suunnitelmat. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet eikä monarkiaan siirtymiselle ole enää esteitä, nuoret toteavat aloitteessa.

Aikojen muuttumisen lisäksi Joensuun nuoret perustelevat näkemystään presidentin valtaoikeuksien karsimisella. Heidän mukaansa jatkuvuus toisi arvojohtajalle arvovaltaa ja Suomi ottaisi samalla mallia muista Euroopan sivistysvaltioista.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hylkää aloitteen.

2) Huumausaineet laillistettava

Kokoomuksen puoluekokoukselle on tehty peräti kolme ehdotusta, jotka löysentäisivät suomalaista huumelainsäädäntöä. Sekä Pirkanmaan kokoomusnuoret että Tampereen kokoomuksen nuoret esittävät, että huumausaineet pitäisi laillistaa.

Pirkanmaan kokoomusnuorten mukaan rikollisuus, väkivalta ja huumeiden ongelmakäyttö vähenisivät, jos huumeet laillistettaisiin. Laillistamisen jälkeen huumeiden myynti saataisiin pois rikollisten käsistä ja kaupasta saataisiin verotuloja.

– Mikäli huumeet olisivat laillisia, huumeiden käyttäjät osallistuisivat itse oman terveydenhuoltonsa rahoittamiseen verotuksen kautta, Pirkanmaan nuoret perustelevat aloitettaan.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hylkäisi kaikki huumausaineita koskevat aloitteet.

3) Tiitisen lista julki

Kälviän kokoomus esittää ajankohtaisia perusteluja sille, miksi Tiitisen lista pitäisi julkistaa.

– Listan julkistamisella alkaa olla kiire, koska eduskunnan valmistelussa on tiedustelulaki ja tiedustelun valvontaan ollaan perustamassa laajat tiedonsaantioikeudet omaava parlamentaarinen tiedusteluvaliokunta. Ennen kuin eduskunta perustaa edellä mainitun tiedusteluvaliokunnan, sillä tulee olla tarkat taustatiedot valiokuntaan valittavista henkilöistä.

Suojelupoliisi sai vuonna 1990 nimilistan henkilöistä, jotka olivat kiinnostaneet Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasia. Listan nimi tuli siitä, että silloinen Supon päällikkö Seppo Tiitinen esitti listan salaamista, koska listalla olevia ihmisiä ei olllut tutkittu tai tuomittu. Lopullisen päätöksen salaamisesta teki presidentti Mauno Koivisto.

Kälviän kokoomuksen mukaan olisi tärkeää, ettei valiokuntaan valita henkilöitä, joilla on ollut salaista yhteistyötä vieraiden valtioiden kanssa.

Lista muuttuu julkiseksi vuonna 2050 ja jo nyt tutkijat voivat anoa listaa tutkimuskäyttöönsä.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus esittää, että Tiitisen lista luovutettaisiin rajoitetusti ensin tutkijoiden käyttöön ja tämän jälkeen lista voitaisiin julkaista ennen vuotta 2050.

4) Maakuntien määrä karsittava 18:sta viiteen

Kotkan kokoomus esittää, että hallituksen kaavailema sote-uudistus perustuisi 18 maakunnan sijasta viiteen hallintoalueeseen. Järjestön mukaan tämä vähentäisi sekä päällekkäishallintoa että kustannuksia.

– Näitä viittä hallintoaluetta voidaan nimittää joksikin muuksi kuin maakunnaksi, jos historiallinen maakuntajako on tärkeää säilyttää nykymuodossa.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus perustelee hallituksen maakuntauudistusta pitkästi. Perusteluissa korostuu se, että uusille maakunnille siirtyy muitakin tehtäviä kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden tehtävien hoito viidellä alueella olisi vaikeaa, koska ne olisivat niin kaukana paikallisista asukkaista.

Samalla puoluehallitus tunnustaa, että maakuntien määrä on ollut poliittinen linjaus. Kokoomus on aiemmin esittänyt 12 maakunnan mallia.

– Julkisessa keskustelussa vallitseva käsitys on se, että maakunnat olisivat keskustapuolueen ns. saanto. On kuitenkin selvää, että pitkän ja monivaiheisen valmistelun jälkeen maakuntataso on jäänyt ainoaksi käytännössä toteuttamiskelpoiseksi mahdollisuudeksi, puoluehallitus sanoo.

Puoluehallituksen mukaan ilman kokoomusta ”suurin muutosvoima eli valinnanvapaus” olisi jäänyt toteutumatta. Samalla hallitus katsoo, että pitkällä aikavälillä maakuntien määrä todennäköisesti vähenee.

Puoluehallitus esittää, että selvitys riittää puoluekokoukselle.

5) Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä

Pirkanmaan kokoomusnaiset esittävät, että Suomen pitäisi hakea Nato-jäsenyyttä mahdollisimman pian. Kokoomusnaiset perustelevat näkemystään sillä, että Suomen turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehdään pöydissä, joissa Suomi ei ole läsnä.

Samalla Nato-optio pitäisi lunastaa aikana, jolloin Suomessa ei ole kriisiä. Kriisin sattuessa se ”haihtuisi savuna ilmaan”.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus muistuttaa, että kokoomus on kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien. Viime puoluekokouksessa kokoomus puolestaan hyväksyi kannanoton, jonka mukaan jäsenyyttä pitää hakea lähivuosina, koska Nato ei ota uusia jäseniä kriisitilanteissa.

Puolue ei kannata kansanäänestystä asiasta, koska kansanäänestykseen todennäköisesti kohdistuisi vaikuttamista ulkomailta. Jäsenhakemuksen taustalla pitäisi kuitenkin olla valtiojohdon, eduskunnan enemmistön ja Suomen kansan tuki.

Puoluehallitus esittää, että selvitys riittää puoluekokoukselle.

6) Aktiivimallin epäkohdat pitää korjata

Tapiolan kokoomus esittää, että hallituksen aktiivimallia pitäisi korjata. Paikallisyhdistys löytää mallista yhteensä kahdeksan ongelmallista kohtaa.

Korjattavia kohtia olisivat muun muassa se, ettei malli laske töiden hakemista aktiivisuudeksi. Samoin ikääntyminen, työkyvyttömyys ja eri alojen ammattilaisten mahdollisuus saada pätkätöitä tulisi ottaa mallissa huomioon.

Aktiivimallissa työttömän tuki leikkaantuu lähes viidellä prosentilla, ellei hän ole ollut 18 tuntia töissä tai ole ansainnut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut riittävästi TE-toimiston palveluihin kolmen kuukauden aikana.

Puoluehallituksen vastaus: Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hylkää esityksen.

7) Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa pannaan

Joensuun opiskelevat porvarit esittävät, ettei kokoomus tekisi jatkossa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Joensuulaisten mukaan perussuomalaiset on kiihkokansallinen oikeistopopulistipuolue, jonka arvot ovat ristiriidassa kokoomuksen arvojen kanssa.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus sanoo, että hallitusvastuuseen lähtemisestä päättää eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto yhteisessä kokouksessaan. Hallituspohjan ja –ohjelman osalta arvopohdinta tehdään tässä yhteydessä.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous pitäisi vastausta riittävänä selvityksenä.

8) Perhevapaauudistus hallitusneuvottelujen kynnyskysymykseksi

Kokoomuksen naisten liitto esittää, että perhevapaauudistus olisi seuraavissa hallitusneuvotteluissa kynnyskysymys puolueelle. Käytännössä puoluekokous velvoittaisi eduskuntaryhmää paitsi pitämään asiaa kynnyskysymyksenä mutta myös toteuttamaan muutoksen ensi hallituskaudella.

Naisten liitto perustelee asiaa tasa-arvolla: naiset pitivät 98 prosenttia kaikista vanhempainvapaista viime vuonna. Tämä näkyy myöhemmin muun muassa naisten työurissa ja eläkekertymissä.

Käytännössä kokoomus puuttuisi asiaan kiintiöittämällä isille lisää vanhempainvapaata.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle, että se hyväksyy asian muutoksilla. Kokoomuksen pitää ottaa perhevapaauudistus tavoitteeksi hallitusneuvotteluissa, mutta siitä ei tehdä kynnyskysymystä.

9) Alkon monopoli on purettava

Kokoomus hyväksyi puoluekokouksessaan kaksi vuotta sitten linjakseen sen, että puolue pyrkii tuomaan viinit ruokakauppoihin. Tällä kertaa Kokoomuksen nuorten liitto esittää, että Alkon monopoliasema pitää purkaa.

Perusteluiksi nuorten liitto esittää muun muassa sen, ettei yhtiö toimi kuten sen pitäisi. Alko pyrkii osakeyhtiönä voittonsa maksimointiin, vaikka sen pitäisi rajoittaa alkoholin saatavuutta. Samalla yhtiö häiritsee nuorten liiton mukaan alkoholimarkkinoita.

Puoluehallituksen kanta: Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.

10) Suomelle yleistukeen perustuva sosiaaliturvamalli

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle uutta sosiaaliturvamallia. Malli perustuu yleistukeen, joka korvaisi useita tukia yhdeksi yleistueksi.

Ideana yleistuessa olisi se, että se pienisi sitä mukaan, kun työtulot henkilöllä kasvaisivat. Tällä on tarkoitus estää kannustinloukkujen syntymistä. Malli olisi vastikkeellinen ja syyperusteinen.

Pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä varten puolue linjaisi osallistumistulon. Osallistumistulossa palvelut ja työttömän velvoitteet määriteltäisiin yksilöllisesti.

Lue seuraavaksi