Romanssi työpaikalla - riemu vai riski?

Rakkaus työpaikalla voi luoda hyvää mieltä ja mukavaa pikku sähköä. Toisaalta se voi myös aiheuttaa kiusallisia tilanteita ja jopa pilata työilmapiirin. Työnantaja ei voi kuitenkaan kieltää rakastumista. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Työpaikkaromanssi
Kaksi kättä  muodostaa sydämen.
Yle

Rakkautta on ilmassa myös työpaikoilla, sillä lähes puolet kertoo ihastuneensa tai rakastuneensa työkaveriin. Sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta kertoo, että romanssiin kahden samantasoisessa asemassa olevan työntekijän välillä suhtaudutaan yleensä hyvin positiivisesti.

Radio Suomen Päivän haastattelussa Kauppinen piti selvänä, että työpaikoilla syntyy romanttisia suhteita, koska siellä kohdataan saman koulutuksen tai arvomaailman omaavia ihmisiä.

– Jos romanssi syntyy hierarkiassa ylemmän ja alemman välillä, siihen suhtaudutaan nuivemmin. Muut työyhteisön jäsenet voivat kokea, että suhteessa olevan parin välillä välittyy tietoa, joka ei saavuta muuta organisaatiota. Sitäkään ei hyväksytä, jos joku työntekijä käyttää henkilökohtaista viehätysvoimaansa uralla etenemiseen, sanoo Kaisa Kauppinen.

Rakastuminen voi tuoda työhönkin uutta puhtia, mutta se voi myös häiritä muita.

– Työoikeus ei sääntele romansseja suoraan. Työoikeus sääntelee kuitenkin sopivaa ja epäsopivaa käytöstä työpaikalla. Jos romanssi johtaa siihen, että työ ei luista tai kumppania suositaan perusteettomasti, silloin työoikeus voi vaikuttaa, sanoo työoikeuteen erikoistunut asianajaja Samuel Kääriäinen Dittmar & Indreniuksesta.

Kääriäinen sanoo, etteivät romanssit tai suhteet periaatteessa kiinnosta työnantajaa, elleivät ne vaikuta työntekoon tai työyhteisöön.

– Jos seurustelukumppanit ovat esimies ja alainen, esimiesroolissa on myös juridisesti korostettu vastuu kohdella kaikkia tasapuolisesti. Sen pitää myös näyttää siltä, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Esimiesasemassa olevaan kohdistuvat samat säännöt, mutta niitä arvioidaan hieman ankarammin, kertoi asianajaja Samuel Kääriäinen Radio Suomen Päivässä.

Voiko työantaja kieltää rakkauden?

Samuel Kääriäisen mukaan lähtökohtaisesti kielto suhteista ja romansseista työpaikalla on pätemätön. Esimerkiksi työsuhdetta ei voi päättää työpaikkaromanssin takia.

– Suhteilla voi kuitenkin olla vaikutuksia työnantajan intresseihin. Esimerkiksi, jos työpaikalla kehkeytynyt suhde päättyy, suhteen osapuolten täytyy pystyä toimimaan eronkin jälkeen asiallisesti, Kääriäinen sanoo.

Sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen kertoo, että yliopistomaailmassa erityisesti Yhdysvalloissa ei saa olla rakkaus- ja lempisuhteita. Sen nähdään johtavan mahdolliseen suosimiseen arvosanoja annettaessa.

Kipinä lentää tiiviissä työyhteisössä

Joillakin aloilla romansseja on enemmän kuin muilla. Sellaisia ovat esimerkiksi alat, joilla työskennellään tiiviisti yhdessä, matkustellaan paljon ja ollaan poissa kotoa.

– Niissä tapahtuu romanttisia suhteita. Myös niillä aloilla, joissa on yhteinen koulutustausta, työntekijät vetävät toisiaan puoleensa. Tällaisia ovat mm. poliisit sekä matkailu- ja ravitsemusala, kertoo Kaisa Kauppinen.