Valitus lykkää saippuatehtaan purkamista Vaasassa

Valittajan mukaan saippuatehtaan rakennus tulisi suojella ja mahdolliset uudisrakennukset sijoitta kauemmaksi Påttin jätevedenpuhdistamolta hajuhaittojen vuoksi.

Vaasa
Havainnekuva Palosaaren salmen alue, Rahkola-Varisselän puisto
Havainnekuva kaupungin suunnitelmista Palosaaren salmen alueelleArkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen

Vaasassa kaupungin aikeista purkaa vanha saippuatehdas on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Kaupungin suunnitelmissa on ollut rakentaa Palosaarelle saippuatehtaan ympäristöön kerrostaloalue. Valitus lykkää suunnitelmien toteuttamista arviolta vajaalla vuodella.

Valituksen on tehnyt Vaasan rakennusperintöyhdistys. Sen mukaan muun muassa saippuatehtaan rakennus tulisi suojella ja mahdolliset uudisrakennukset sijoitta kauemmaksi Påttin jätevedenpuhdistamolta hajuhaittojen vuoksi.

Vaasassa on yritetty saada aluetta uuteen käyttöön jo vuosikaudet. Viimeisin suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa.

– Moni voi kysyä, että miksi tämä on kestänyt näin kauan. Lähtökohta meillä oli se, ettemme voineet aluksi osoittaa, että näin lähelle jätevedenpuhdistamoa voisi rakentaa. Sen asian selvittäminen on mahdollistanut kaavan viemisen eteenpäin, kertoo Vaasan kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges.

– Hajua ei saada kokonaan pois, mutta se ei ole sen laajuista, joka häiritsisi elämistä. Suomessa rakennetaan paljon paikkoihin, joissa on voimakkaitakin hajuja. Suunnitellussa rakentamisessa on pyritty siihen, että rakennusmassa suojaa hajuilta, hän jatkaa.

Saippuatehtaan osalta Schulte-Tigges sanoo, ettei vanhaa rakennusta ollut enää syytä suojella. Kyseinen maa-alue on yksityisessä omistuksessa.

– Museovirasto ei luonnosvaiheessa lähtenyt sitä suojelemaan, niin meidän oli vaikea lähteä ehdottamaan, että maanomistajien pitäisi suojella tehdasta tai korjata sitä. Meidän näkemys on ollut koko ajan sellainen, ettei saippuatehtaan säilyttäminen ole järkevää. Sen korjaaminen kannattavasti on todella haastavaa matematiikkaa.

Nyt tehty valitus koskee juuri kaupunginvaltuuston huhtikuun päätöstä. Hallinto-oikeus kuulee seuraavaksi Vaasan kaupunginvaltuustoa ja pyytää sen jälkeen taas vastinetta valittajalta. Vastaavien asioiden käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa kestää tällä hetkellä keskimäärin 8,5 kuukautta.