Kannuksen ja Tunkkarin alueilla lisätään kotihoitoa – tavoitteena 16 miljoonan euron säästöt

Lyhyet

Kannuksen ja Tunkkarin terveyskeskusten alueelle kaavaillaan pilottia, jossa potilaita hoidettaisiin entistä useammin kotona.

Suuri osa kotona hoidettavista asiakkaista olisi ikääntyneitä, mutta moniammatillinen tehotiimi tarjoaisi kotihoitoa myös esimerkiksi kuntoutujille ja saattohoitopotilaille.

Terveykeskusten osastopaikkoja on tarkoitus vähentää, mutta niitä tarvitaan jatkossakin. Osastopaikat toimisivat muun muassa tukikohtina kotiin järjestettävälle palveluille.

Tavoitteena on tarjota ihmisille kotiin yksilöllisesti räätälöityjä palveluja. Pitkässä juoksussa palvelurakenteen keventämisellä saadaan myös merkittäviä taloudellisia säästöjä, konsultin arvion mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä jopa 16 miljoonaa euroa.

Soiten hallitus esittää valtuustolle, että pilotti aloitetaan. Tavoitteena on, että pilotti saataisiin vauhtiin vielä tämän vuoden aikana.