"Tietolähdetoiminta ei tuota poliisimiehelle varallisuutta, tämä on selvää huumerahaa "– Syyttäjä piti hovioikeudessa Jari Aarnion rikosvyyhden näyttöä vakuuttavana

Syyttäjä haluaa, että myös hovioikeus tuomitsee Helsingin entisen huumepoliisin päällikön raskaista rikoksista. Syyttäjän johtopäätöksiä ja vaatimuksia kuultiin hovioikeudessa kokonainen päivä.

Jari Aarnio Helsingin hovioikeuden istunnossa joulukuussa 2017. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Helsingin hovioikeus on istunut yhdeksän kuukautta ottamassa selvää siitä, onko Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio syyllistynyt rikoksiin, joista käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa 2016 kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Syyttäjät esittivät tiistaina loppulausuntonsa, jossa he kiteyttivät, miksi hovioikeuden tulisi käräjäoikeuden tavoin tuomita Jari Aarnio Suomen historian suurimmassa poliisirikosjutussa ja huume- ja virkarikoksista maksimirangaistukseen.

Lounaan jälkeen kello 13 maissa hovioikeuden puheenjohtaja hovioikeudenneuvos Teemu Paasikoski tiedusteli syyttäjiltä, selvityvätkö he kolmessa tunnissa urakastaan loppuun. Syyttäjät lupasivat tehdä parhaansa, mutta istunto päättyi vasta puoli viiden jälkeen.

Syyttäjät haluavat hovioikeuden myös tuomitsevan Aarnion vielä yhdestä törkeästä huumerikoksesta, jonka syytteen käräjäoikeus hylkäsi. Syyttäjät katsovat, että Aarnio toi huume-erän myös pohjoisen kautta. Muut huume-erät saapuivat Hollannista Etelä-Suomeen.

Syyttäjät katsovat, että hovioikeudessa kuukausien aikana esitetty näyttö on osoittanut entistä vahvemmin Aarnion syyllisyyden.

Kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen sanoi, että hovioikeuskäsittelyssä ei ole jäänyt mitään järkevää epäilystä siitä, etteikö syyttäjän esittämä tapahtumakulku pitäisi paikkansa ja etteikö kyse olisi ollut huumeiden maahantuonnista.

Syyttäjien mukaan Jari Aarnio oli Pasilan mies ja järjesti Suomeen noin 800 kiloa hasista.

Televalvontatiedoista lisää näyttöä

Keto-Huovinen sanoi, että kirjallinen näyttö on vakuuttava ja siihen on tullut vielä lisänäyttöä hovioikeudessa.

Keskeistä näyttöä ovat televalvontatiedot puhelimista, joita syyttäjän mukaan on käytetty yhteydenpidossa huumeiden maahantuonnin järjestämisessä ja huumeiden jakelussa.

Keto-Huovinen korosti, että liittymien käyttäjä on ollut Jari Aarnio ja siitä ei ole epäilystä. Hänen mukaansa televalvontatiedot ovat myös luotettavia, vaikka puolustus on niitä kiistänyt.

Puolustuksen mukaan puhelimet olivat vain poikkeuksellisesti Aarniolla ja lliittymillä pidettiin yhteyttä poliisin tietolähteisiin eikä mitään Pasilan miestä ollut.

Vastaajien kertomasta tietolähdetoiminnasta ei syyttäjän mukaan ole olemassa mitään faktaa.

– Tämä tietolähdetoimintaselitys on ainoa mahdollinen alibi Aarniolle.

Syyttäjän mukaan käräjäoikeudessa virkarikoksista tuomitun Aarnion alaisen kertomukset ovat olleet hovioikeudessa ja jo aiemmin käräjäoikeudessa epäuskottavia ja hän toimi Aarnion apuna siten, että menetti luottamuksen aiemmassa työpaikassaan Keskusrikospoliisissa.

– Jostakin syystä hän oli valmis tekemään näitä asioita Aarnion puolesta.

Lisäksi syyttäjien mielestä kaksi todistajana kuultua Aarnion alaista on kertonut asioita, jotka eivät voi pitää paikkaansa eli he eivät olisi puhuneet todistajina totta.

Kertomusten muuttaminen huumejutuissa tavallista

Syyttäjän mukaan myös kanssasyytettyjen kertomukset sitovat Aarnion Pasilan mieheksi.

– Ne eivät ole ainoa näyttö. On kirjallinen näyttö ja nämä ovat sitten bonusta.

Syyttäjä on edelleen sitä mieltä, että syytettyjen esitutkinnassa kertomat asiat, jotka tukevat Aarnion syyllisyyttä, ovat uskottavia.

Niin sanotun Malmin naisen kertomukset ovat syyttäjän mukaan luotettavia, vaikka esitutkinnassa käytettiin kyseenalaisia keinoja.

Käräjäoikeudessa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen tuomitun Keijo Vilhusen kertomus tukee syyttäjän mielestä Aarnion syyllisyyttä. Käräjäoikeudessa Vilhunen kiisti puheensa, mutta palasi taas niihin hovioikeudessa.

– Useampi seikka osoittaa, että Vilhusen esitutkinnassa kertoma pitää paikkansa. Vilhusen kertomus perustuu faktoihin, korosti Keto-Huovinen.

Se, että syytetyt ovat muuttaneet kertomuksiaan oikeudenkäynneissä ei syyttäjän mukaan ole huumejutuissa poikkeuksellista.

Uutena näyttönä kulunvalvontatietoja

Uutena näyttönä hovioikeudessa on esitetty kulunvalvontatietoja ja avaimet, jotka takavarikoitiin Aarnion hallusta. Syyttäjän mukaan ne olivat Aarnion omat avaimet.

Kulunvalvontatietoja on tuhansia rivejä ja ne sopivat syyttäjän mukaan yhteen Pasilan miehen eli Aarnion televalvontapaikannusten kanssa.

Aarnion mukaan avaimet ovat olleet muidenkin poliisien käytössä samoin kuin puhelimet.

– Nämä ovat Aarnion omat avaimet tai ainakin avaimet, joita hän on käyttänyt kuin omiaan sanoi Keto-Huovinen.

– Puhelimien ja avaimien käyttö natsaa niin paljon yksi yhteen, että on mahdotonta, että kaikki olisi ollut sattumaa.

Aarnion varallisuuden alkuperästä ei riittävää selvitystä

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö korosti, että Aarniolla on ollut yli puoli miljoonaa euroa selittämätöntä varallisuutta .

– Kyseessä on joko tietolähdetoiminta tai huumekauppa. Tietolähdetoiminta ei tuota poliisimiehelle varallisuutta.

Männikkö kyseenalaisti jälleen Aarnion kertomuksen siitä, mistä varallisuus oli kertynyt. Hän huomautti, että Aarnio ei ole kertonut rahojen alkuperästä tarkemmin pyynnöistä huolimatta.

Aarnion mukaan hän sai vajaat 450 000 euroa käteisenä vuosia sitten edesmenneltä varakkaalta liikemieheltä vastineeksi liikemiehelle tekemistään palveluksista erilaisissa turvajärjestelyissä.

– Pidän kertomusta aika epäuskottavana. Menee pitkälle historiaan. Aarnion kertoma työtehtävä ei poliisimiehelle järin uskottava ole.

Männikkö muistutti, että Aarnio ei ole kertonut liikemiehen ulkonäöstä mitään, vaikka siitä on häneltä kysytty.

Männikkö sanoi myös, että väitteet siitä, että Aarnion Porvoon talon pihasta löytynyt kymmenien tuhansien eurojen rahakätkö olisi lavastettu, ovat epäuskottavia. Kukaan ei voinut tietää, että tontilla tehtäisiin uusi etsintä. Ensimmäisessä etsinnässä rahakätköä ei löytynyt.

Männikön mielestä Aarnion käytössä olleelle käteiselle rahalle on vain yksi uskottava selitys.

– Tämä on ilmiselvää huumerahaa.

Syyttäjä haluaa ankarammat rangaistukset

Syyttäjän loppulausunnon lopuksi valtionsyyttäjä Mikko Männikkö otti kantaa asioihin, joihin Aarnion puolustus on kiinnittänyt huomiota oikeuskäsittelyn aikana.

Männikön mukaan Keskusrikospoliisi ei ole ollut esteellinen tutkimaan Aarnion rikosvyyhteä, vaikka puolustus on vedonnut tähän. Hän myös kiisti sen, että puolustuksen olisi pitänyt saada tutustua kaikkeen materiaaliin.

– On noudatetty lakia ja puolustus on saanut nähtäväkseen sen aineiston, mihin siillä on oikeus. Asia on lainmukaisesti hoidettu eikä ymmärrykseni mukaan mitään enää puutu.

Männikkö sanoi, että hän ei näe mitään aihetta alentaa rangaistuksia, vaikka korkein oikeus on viime aikoina antanut uutta käytäntöä rangaistuksissa, jotka ovat koskeneet huumerikoksissa alemman tason tekijöitä.

– Meillä on syytteessä päätekijät tai ainakin sellaisia, joiden syyllisyys ei ole normaalia alempi.

Jari Aarnio on jo tuomittu käräjäoikeudessa maksimirangaistukseen, kun huomioon otetaan hänen aiempi Trevoc-tuomionsa, joten hänen osaltaan Männikkö ei puuttunut asiaan.

Keijo Vilhusen saamaa kymmenen vuoden rangaistusta syyttäjä ei liioin vaatinut korotettavaksi. Muille syytetyille syyttäjä vaati rangaistusten ankaroittamista.

Käräjäoikeudessa törkeistä virkavelvollisuuden rikkomisista tuomitun Aarnion entisen alaisen saamaa kolmen ja puolen vuoden rangaistusta tulisi syyttäjän mielestä pidentää hieman ja samoin niin sanotun Malmin naisen saamaa rangaistusta. Niin sanotulle Savon naiselle syyttäjä vaati seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen sijasta kahdeksaa vuotta vankeutta.

Aarnion vuoro torstaina

Aarnion puolustus pääsee esittämään loppulausuntonsa torstaina.

Ensi viikon tiistaina kuullaan viimeisenä rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajana toimineen Keijo Vilhusen asianajajaa. Mikäli pääkäsittelyä ei saada tuolloin päätökseen on hovioikeus varautunut istumaan tarvittaessa kesäkuun loppupäiviin asti.

Päätöksentekoon hovioikeudessa kuluu vielä useita kuukausia.

Hovioikeus on jo aiemmin tuominnut Aarnion kolmeksi vuodeksi vankeuteen Trevoc-seurantalaiteyhtiöön liittyvässä virkarikosjutussa. Aarnion saamaa yhteensä 13 vuoden tuomiota ei voida enää korottaa.

Käräjäoikeuden päätöksestä valittivat hovioikeuteen syyttäjän ja Aarnion lisäksi myös kaikki muut rikosvyyhdessä tuomitut.

Lue myös aiemmat jutut hovioikeuskäsittelystä: