Hyppää sisältöön

95 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin – mutta luottamus lahjomattomuuteen on saanut pysyvän kolauksen

Suomalaisilta kysyttiin ensimmäistä kertaa, mitä virheitä poliisi tekee. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Kuva: Markku Ojala / AOP

Suomalaisten usko poliisiin on vankkaa. 95 prosenttia suomalaisista kertoo luottavansa poliisiin.

Luottamusta ei näytä horjuttaneen edes Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion linnatuomio.

Luvut selviävät Poliisiammattikorkeakoulun tekemästä Poliisibarometristä, jota varten haastateltiin 1096 15 - 79-vuotiasta mannersuomalaista.

Kansalaisten luottamus poliisin lahjomattomuuteen näyttää kuitenkin saaneen pysyvän kolauksen. Poliisin korruptioita ja epäeettistä toimintaa pitää todennäköisenä 40 prosenttia vastaajista.

Arviot poliisin sisäisestä korruptiosta ja eettisestä toiminnasta muuttuivat huonompaan suuntaan vuosina 2012-2014. Sitä ennen korruptioepäilyjä oli vain joka neljännellä vastaajalla.

Poliisi tekee myös virheitä. Poliisibarometrissä pyydettiin kansalaisia arvioimaan ensimmäistä kertaa, millaisia virheitä poliisi tekee. Kansalaisten mielestä poliisilla olisi parantamisen varaa pidätystilanteissa ja järjestyshäiriöiden selvittämisessä.

Arvostelua tuli myös poliisin kyvystä kuunnella, sekä maahanmuuttajien ja vähäosaisten kohtelusta. Lisäksi poliisi arvioi kansalaisten mielestä liikennerikkomuksia väärin ja syyllistyy rikkomuksiin myös itse.

Moitteita kansa antoi myös siitä, että poliisia ei hälytyksen jälkeen kuulu paikalle tai tutkinta jätetään perusteettomasti kesken. Kansalaiset kokivat myös, että poliisi ei halua eikä kykene perustelemaan päätöksiään riittävästi.

Poliisin toiminnassa näki virheitä lähes joka viides haastatteluihin vastanneista.

Ihmisten huoli lähiympäristöstään on kasvanut. Joka viides suomalainen pitää lähiympäristönsä rikollisuustilannetta vakavana. Eniten kansalaisia huolestuttavat rattijuopot, huumeiden käyttö ja myyminen.

Poliisin tärkeimpänä tehtävänä suomalaiset pitävät hälytyksiin vastaamista, väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa, kotiväkivaltaan puuttumista ja terrorismin torjuntaa.

Seksuaalista häirintää ja ahdistelua naiset kokivat enemmän kuin 2010-luvun alussa. Toisaalta tapauksista ilmoitetaan poliisille harvemmin kuin vuosikymmenen vaihteessa.

Poliisibarometrin mukaan noin 17 % seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan tapauksista ilmoitetaan poliisille.

Seksuaalinen ahdistelu lisättiin Suomen rikoslakiin vuonna 2014.

Ahdistelu nousi ilmiönä julkisuuteen vuonna 2015, kun useita naisia ahdisteltiin seksuaalisesti Saksassa Kölnin uuden vuoden juhlinnan yhteydessä.

.
.