1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. skitsofrenia

Tutkimus: Opioidiriippuvuus nostaa skitsofreenikoiden riskiä joutua toistuvaan hoitoon enemmän kuin amfetamiinin ongelmakäyttö

Skitsofreniaa sairastavien opioidien käyttöön pitäisi väitöstutkimuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota.

Kuva: AOP

Opioidien ongelmakäyttö lisää skitsofreniaa sairastavan riskiä joutua toistuvasti psykiatriseen sairaalahoitoon, kertoo Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Skitsofreniapotilailla opioidiriippuvuus tai opioidien väärinkäyttö johtaa useammin psykiatrisiin sairaalahoitojaksoihin kuin amfetamiinin tai kannabiksen ongelmakäyttö. Siksi opioidien käyttöön pitäisi tutkimuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Opioidikorvaushoitoa käytetään vain harvoin skitsofreniapotilailla.

Skitsofrenia on vakava ja monimuotoinen psyykkinen häiriö, jolle on tyypillistä ajattelun tai havaitsemisen vääristymät ja tunneilmaisun poikkeavuudet. Skitsofreniaa sairastavilla väkivaltaisen käyttäytymisen riski on suurempi kuin väestöllä keskimäärin, mutta kuitenkin pieni. Päihteiden käytön on havaittu lisäävän tätä riskiä.

Tutkimuksen aineistona olivat vuosina 1996–1999 hoitoon määrättyjen, väkivaltarikoksia tehneiden oikeuspsykiatristen potilaiden mielentilatutkimuslausunnot. Tietoja kerättiin myös Helsingin kaupungin psykiatrian klinikalla, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Niuvanniemen sairaalassa hoidossa olleiden skitsofreniapotilaiden potilasasiakirjoista.

Lääketieteen lisensiaatin, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärin Kristiina Kivimiehen väitöstutkimus tarkastetaan perjantaina Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.