Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat: Hallitus epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä

Ammattilaisten mukaan perusturvaan tehdyt leikkaukset ovat syventäneet köyhyyttä.

Köyhyys ja sosiaaliturva
Mies nukkuu seinänvierustalla Helsingissä.
Sosiaali- ja terveysalan johtajat ja työntekijät arvioivat eriarvoisuuden lisääntyneen Suomessa. Kuvan mies nukkui seinänvierustalla Helsingissä lokakuussa 2017.Roni Rekomaa / Lehtikuva

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden mielestä Suomi on muuttunut entistä eriarvoisemmaksi maaksi viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Näkemykset ilmenevät Sosiaalibarometristä (siirryt toiseen palveluun), joka on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten tekemä kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi sosiaali- ja terveysjohtajia, Kelan johtajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Enemmistö kaikista vastaajaryhmistä arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen katsotaan epäonnistuneen tavoitteessaan vähentää eriarvoisuutta.

Neljä viidestä sosiaalityöntekijästä arvioi, että Sipilän hallitus on onnistunut erittäin huonosti tai melko huonosti eriarvoisuuden vähentämisessä. Samaa mieltä on yli puolet sekä Kelan johtajista että sosiaali- ja terveysjohtajista.

Etuuksia pidetään liian alhaisina

Niin ikään Suomen tukipolitiikassa uskotaan olevan parantamisen varaa. Vastaajista noin 60–70 prosenttia pitää perusturvaetuuksien, kuten työmarkkinatuen, tasoa liian alhaisena.

Valtaosa kaikista vastaajaryhmistä ajattelee, että perustoimeentulotuella paikataan perusturvaetuuksien matalaa tasoa.

Leipäjono
Sosiaalibarometrin vastaajien mielestä toimeentuloturvajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia. Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskus jakoi leipää Helsingissä joulukuussa 2016.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

– Sosiaalityöntekijät kertovat perusturvaan tehtyjen indeksileikkausten syventäneen asiakkaiden köyhyyttä. Ensisijaisten etuuksien tasoa on korotettava, jotta ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen vain aidosti viimesijaisena ja väliaikaisena ratkaisuna, sanoo Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen järjestön tiedotteessa.

Ensisijaisiin etuuksiin kuuluvat esimerkiksi työttömyysturva, eläkkeet ja opintotuki.

Kannusteita sanktioiden sijaan

Vastaajien mielestä toimeentuloturvajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia. Sosiaali- ja terveysjohtajista 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 56 prosenttia uskoo, että toimeentuloturvaan liittyvät sanktiot lisäävät eriarvoisuutta.

– Sosiaalibarometri kertoo vahvaa viestiä siitä, että työnteon kannusteita on lisättävä kehittämällä palveluita ja asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista sanktioiden sijaan, Järvinen sanoo.

Enemmistö kyselyn noin tuhannesta vastaajasta kannattaa perustuloa.

Kysely toteutettiin alkuvuodesta. Keväällä Sosiaalibarometrin ennakkotiedoista ilmeni, että entistä useampi sote-johtaja pitää sote-uudistusta huonona.