Kun verkkokaupasta, niin miksei myös lähikaupasta? Itsehoitolääkkeitä voisi saada rajoitetusti myös apteekkien ulkopuolelta, ehdottaa työryhmä

Päivittäistavarakaupan työryhmä olisi halukas rajoitetusti vapauttamaan ilman reseptiä myytävien lääkkeiden kauppaa. Ehtona kuitenkin on, vähintään nettiapteekkitasoinen lääkeneuvonta. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

apteekit
Apteekin hylly, jossa lääkkeitä.
Heikki Rönty / Yle

Päivittäistavarakaupan asettama lääkejakelutyöryhmä olisi valmis sallimaan itsehoitolääkkeiden eli ilman lääkemääräystä ostettavien lääkevalmisteiden rajoitetun myynnin apteekkien ulkopuolella.

Edellytyksenä se kuitenkin pitää sitä, että farmaseuttista neuvontaa on saatavilla ainakin sen verran kuin nykyisissä verkkoapteekeissa tai apteekkien lääkeautomaateilla.

Kelan entisen pääjohtajan Liisa Hyssälän johtama riippumaton työryhmä katsoo, että lääkkeiden verkkokaupan kehittyessä ja laajentuessa kansainväliset toimijat tulevat joka tapauksessa ulottamaan toimintaansa myös terveydenhuollon ja lääkejakelun alueelle.

"EU-maana meidän tulee varautua lääkkeiden eurooppalaiseen verkkokauppaan ja digitaalisten sisämarkkinoiden syventymiseen, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia lääkkeiden käyttäjille", raportissa todetaan.

Huolena lääkkeiden saatavuus haja-asutusalueilla

Raportin mukaan lääkejakeluun tulee kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä mahdollisuuksia muun muassa lähikaupan, kioskin, ruokajakelun ja postin avulla.

Toisaalta silloin etenkin itsehoitolääkkeissä neuvonnan tarve korostuu, koska potilaalla ei välttämättä ole käytettävissään lääkärin tekemää taudinmääritystä tai hoitomääräystä.

Apteekilla ei ole oikeutta tehdä diagnoosia, mutta asiakkaan niin halutessa apteekissa pyritään valitsemaan oireiden perusteella sopiva valmiste. Samalla voidaan selvittää lääkkeen sopivuus asiakkaan muiden lääkkeiden kanssa.

"Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekin ulkopuolellakin itsehoitolääkkeitä voitaisiin rajoitetusti toimittaa lääkkeen käyttäjälle sillä edellytyksellä, että farmaseuttista lääkeneuvontaa olisi saatavilla ainakin sen tasoisena kuin nykyisessä verkkoapteekkitoiminnassa tai apteekkien lääkeautomaateissa."

Päivittäistavarakaupan lääkejakeluselvitys 2018

Selvitysryhmän mukaan kuitenkin "harva-alueiden lääkepalvelut paranevat, kun nykyistä monipuolisempi ja joustavampi tapa järjestää apteekkipalveluita tulee mahdolliseksi."

Apteekit selkeämmin osaksi terveydenhuoltoa

Työryhmä katsoo, että apteekeille riittää samantasoinen säätely kuin muullekin terveydenhuollolle.

Sen mielestä muun muassa lääkkeiden hintakilpailu ja lääkkeen käyttäjää hyödyttävät alennukset olisi sallittava. Toisaalta tämä tarkoittaisi sitä, että lääkkeet eivät enää aina olisi samanhintaisia kaikissa apteekeissa.

Työryhmä väljentäisi apteekin omistamista koskevaa ohjausta. Yliopiston apteekkeja lukuun ottamatta apteekit ovat nykyisin proviisoriomisteisia henkilöyhtiöitä.

Nykyisin Suomessa lääkkeitä saavat myydä vain apteekit. Poikkeuksena ovat nikotiinikorvausvalmisteet, joita voi myydä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla.

Nyt loppuraporttinsa julkistanut työryhmä antoi väliraportin maaliskuussa. Myös apteekkien omistajia edustava Apteekkariliitto on vastikään julkaissut useita alan näkymiä pohtivia selvityksiä.