Lapin liitolta kriittinen lausunto Rovaniemen keskussairaalan investoinnin poikkeusluvasta – huolena kuntien lähipalveluiden kohtalo

Rovaniemeläinen Lapin liiton hallituksen jäsen Heikki Autto ei hyväksy lausuntoa. Auton mielestä poikkeusluvan myöntämistä olisi täytynyt pitää välttämättömänä.

keskussairaalat
Lapin keskussairaalan laajennus vaihe 2, havainnekuva ITU
Arkkitehtitoimiston havainnekuva sairaalalaajennuksesta.Arkkitehtitoimisto nimimerkillä ITU

Lapin liitto on antanut kriittisen lausunnon Lapin keskussairaalan 69 miljoonan euron investoinnin poikkeuslupahakemuksesta. Liitto edellyttää poikkeusluvalle valtion täyttä rahoitusta, jotta investointi ei uhkaisi kuntien sote-keskusten toimintaa.

– Investointi ei saa vaikuttaa käyttötalouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maakunta- ja sote-uudistus joka tapauksessa pienentää Lapin palveluiden rahoitusta. Halutaan, että kuntien lähipalvelut voidaan toteuttaa myös suppenevalla käyttötaloudella. Siitä kannettiin ihan aidosti huolta, sanoo maakuntaliiton hallituksen keskustalainen jäsen Pekka Pelttari Torniosta.

Liiton mukaan investointia ei pitäisi tehdä myöskään ennen kuin keskussairaaloiden työnjaosta on sovittu ja palveluiden järjestämisvastuu siirretty maakunnalle.

– Jos tällaiseen investointiin ryhdytään, ja ruvetaan kiinteistöjä rakentamaan ja korjaamaan, niin täytyisi ensin tietää mihin tarkoitukseen niitä ollaan tekemässä. Siinä tilanteessa on tärkeää tietää maakunnan keskussairaaloiden työnjako, Pelttari sanoo.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on pitänyt tärkeänä keskussairaaloiden työnjaon huomioimista investointipäätöksessä. Pienet kunnat ovat tuoneet huolensa esiin jo vuonna 2013.

Heikki Autto ei hyväksy liiton lausuntoa

Lapin liiton hallituksen jäsen, kokoomuksen Heikki Autto ei hyväksy liiton lausuntoa keskussairaalan suuren investoinnin poikkeuslupahakemuksesta. Autto jätti lausuntoon eriävän mielipiteen.

Hänen mielestään 69 miljoonan euron investointi olisi toteutettava, koska se olisi taloudellisesti järkevää.

– On järkevämpää toteuttaa investointi kokonaan kuin rakentaa se palasista, mikä tulisi kalliimmaksi, Autto sanoo.

Autton mielestä sairaaloiden mahdollisen työnjaon muutos on merkitykseltään vähäinen.

– Investoinnin lykkäämistä ei voi perustella sillä, että työnjako pitäisi selvittää. Lapin keskussairaala on kuitenkin yksi kahdestatoista täyden palvelun sairaalasta. Siksi työnjakonäkökulmat eivät suuressa määrin vaikuta tämän investoinnin laajuuteen, Autto perustelee.

Myöskään keskeneräisellä sote-uudistuksella ei ole Autton mielestä merkitystä, koska investointi on tehtävä hallinnon muodosta riippumatta.

– Ihmisten palveluntarpeet eivät odota hallinnollisia uudistuksia. Minun mielestäni Lapin tehtävä on ennen kaikkea huolehtia lappilaisten ihmisten palveluista ja valtakunnalliset uudistukset etenevät oman aikataulunsa mukaan.

Autto vastaisi muun Lapin huoleen paremmalla edunvalvonnalla

Lapin muiden kuntien huoleen omien palveluiden tulevaisuudesta pitäisi Auton mielestä vastata Lapin liiton terävämmällä edunvalvonnalla.

– Tällaista uhkakuvaa vastaan Lapin pitäisi pystyä yhdistämään voimansa ja tehdä tuloksekasta edunvalvontaa, jotta sote-uudistuksen toteutuessa Lappi saa riittävän rahoituksen riittävän palveluntason ylläpitämiseen.

Autto perustelee investoinnin toteuttamista myös sillä, että investointi on Lapin sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan kustannusneutraali.

– Sairaanhoitopiiri on omissa laskelmissaan osoittanut, että investoinnin toiminnalliset hyödyt tuovat niin paljon taloudellisia hyötyjä, että investointi on käyttötalousmenoilta kustannusneutraali.

Myös Rovaniemi puoltaa investointia

Myös Rovaniemen kaupunki kannattaa omassa lausunnossaan investoinnin toteuttamista. Rovaniemi aikoo keskittää sosiaali- ja terveyspalvelujaan keskussairaalan kanssa samalle kampukselle, yhteisiin tiloihin ja yhdistää niitä saman hallinnon alle.

Heikki Autto on mukana myös Rovaniemen kunnallispolitiikassa. Hän on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Lapin sairaanhoitopiiri suunnittelee kaikkiaan 85 miljoonan euron investointia, josta se hakee poikkeuslupaa 69 miljoonan euron osuudelle.