Jari Aarnion puolustus kyseenalaistaa hovioikeudessa näytön huumeista – Asianajaja toivoi Aarnion vapauttamista tutkintavankeudesta

Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota puolustava asianajaja Riitta Leppiniemi pitää huumetynnyreiden sisältöä epäselvänä. Hovioikeus antaa päätöksensä ensi vuonna.

Jari Aarnio
Jari Aarnio Helsingin hovioikeuden istunnossa
Jari Aarnio Helsingin hovioikeuden istunnossa joulukuussa 2017.Markku Ulander / Lehtikuva

Helsingin hovioikeus kuuli torstaina Helsingin huumepoliisin entisen päällikön, Jari Aarnion puolustusta laajassa tynnyrihuumejutussa.

Aarnion asianajajilla oli kenties viimeinen tilaisuus saada loppulausunnossaan horjutettua syyttäjien huolella rakentamaa massiivista näyttöä.

Hovioikeuden tuleva ratkaisu voi jäädä lopulliseksi ellei korkein oikeus katso mahdollisten valitusten perusteella, että Suomen historian suurin poliisirikosjuttu antaisi aihetta selventää lain tulkintaa

Hovioikeuden puheenjohtaja hovioikeudenneuvos Teemu Paasikoski arvioi, että ratkaisua asiassa ei saada tämän vuoden aikana, vaan vasta ensi vuoden puolella.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi toivoi, että Aarnio voitasiin vapauttaa tutkintavankeudesta ennen tuomion antamista. Jos Aarniota ei vapauteta, Aarnio istuu tutkintavankina hovioikeuden tuomioon mennessä käytännössä kahdeksan ja puolen vuoden mittaisen rangaistuksen.

Ensikertalaisena Aarnio istuu tuomiostaan vain puolet eikä tässä vaiheessa tiedetä alentaako hovioikeus käräjäoikeuden huumerikosvyyhdessä määräämää rangaistusta.

– Toivon että päätösharkinnassa tämän huomioitte.

Hovioikeus ottaa kantaa asiaan ensi viikolla kun oikeuden istunnot päättyvät. Aarnio on istunut tutkintavankeudessa jo kolme ja puoli vuotta eli seitsemän vuoden mittaisen rangaistuksen.

Hovioikeuksien päätösten saaminen korkeimman oikeuden käsiteltäväksi ei ole helppoa. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa kun hovioikeus tuomitsi Aarnion kolmeksi vuodeksi vankeuteen Trevoc-seurantalaiteyhtiöön liittyvistä rikoksista. Trevoc-haara katsotaan osaksi Aarnion laajaa rikoskokonaisuutta.

Kukaan ei kerro nähneensä tynnyrihuumeita

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi aloitti Aarnion puolustamisen kyseenalaistamalla huumetynnyreiden sisällön. Käräjäoikeus katsoi, että Aarnio järjesti Hollannista Suomeen tynnyreissä lähes 800 kiloa hasista.

Aarnion kymmenen vuoden huume- ja virkarikostuomio perustuu osin aiemmassa tynnyrijutussa annettuun lainvoimaisen tuomioon, johon syyttäjät ovat oikeudessa usein vedonneet.

Leppiniemen mukaan uudessa oikeudenkäynnissä voidaan horjuttaa. sitä, mitä tynnyreissä on näytetty olleen. Puolustuksella on tietoa, jota ei ollut käytössä ensimmäisen tynnyrijutussa eikä Aarnion huumejutun käräjäoikeuskäsittelyssä.

Leppiniemi sanoi, että hän ei voi ymmärtää, miten aiemmassa oikeuden päätöksessä on päädytty siihen, että tynnyreissä on ollut joka erässä 140 kiloa hasista.

– Keskeistä jutussa on, että mitä väitetyissä huumetynnyreissä on ollut. Ei ole näyttöä siitä, mitä tynnyreissä on tänne tuotu, mitä huumetta ja mitä lajia.

– Kukaan ei kerro nähneensä näitä tynnyrihuumeita. Yhden takavarikon perusteella on lähdetty siitä, että kaikissa on ollut sama määrä hasista.

Uusi näyttö ja käräjäoikeuden päätöksen jälkeen tullut korkeimman oikeuden käytäntö antaisivat Leppiniemen mielestä mahdollisuuden arvioida asiaa toisinkin. Leppiniemi vaati, että hovioikeuden on perusteltava, mikä tynnyreiden sisältö on ollut.

Tietolähdetarina ei ole muuttunut

Leppiniemen mukaan jutussa on keskiössä myös poliisin tietolähdetoiminta ja miten eri ihmiset liittyvät siihen. Tarina ei siitä ole muuttunut.

Syyttäjän mukaan Aarnio käytti tietolähdepuhelimiksi väitettyjä puhelimia Pasilan miehenä huumebisneksensä pyörittämisessä. Leppiniemi kiisti tämän jälleen ja sanoi, että syyttäjä on rakentanut oman tarinansa tekstiviestien ja yhteydenpidon pohjalta.

– Puhelmia on käsitellyt useampi poliisi ringissä. Se, että syyttäjä väittää, että tämä ei olisi tavallista tietolähdetoimintaa, ei sitä muuksi muuta. Sillä ei ole mitään merkitystä, kenen käsissä ne ovat olleet.

– Pasilan miestä ei ole. Puhelimet ovat huumepoliisin puhelimia. Lukuisat poliisit ovat käyneet tästä kertomassa. Nyt sitten tiistaina kuultiin, että jotkut näistä valehtelivat. Riidatonta on, että puhelimet ovat joskus olleet Aarniolla.

Tietolähteiden kanssa käytetään heidän turvallisuutensa vuoksi vaihtuvia puhelimia ja prepaid-liittymiä.

Leppiniemi korosti, että tietolähdetoiminta on ollut merkityksellistä huumepoliisin toiminnalle ja tietolähdettä ei paljasteta missään olosuhteissa.

Yhteydenpito aiheuttaa vaaraa tietolähteille ja sen vuoksi poliisi auttaa heitä esimerkiksi yksityiselämän ongelmissa. Tätä on oikeudenkäynneissä kummasteltu. Aarnio muun muassa järjesti asunnon niin sanotulle Malmin naiselle, jota käräjäoikeus piti Aarnion rikoskumppanina.

– Ne ovat normaaleja virkatoimia eivätkä osoita erityisen läheistä suhdetta.

Huumebisnestä maan parhaiden tutkijoiden silmien alla?

Syyttäjät kuvaavat Aarniota huumejutun ylimmäksi mieheksi. Jos näin olisi, Aarniolla olisi Leppiniemen mukaan ollut huumemaailmassa ensimmäisenä organisaatio, jossa hän "ylämiehenä" oli yhteydessä kaikkiin ja kävi vielä seuraamassa huumeen luovutuksetkin.

– Viereisissä työhuoneissa olivat kiistämättä Suomen parhaat huumetutkijat Miten ihmeessä Aarnio on voinut pyörittää laajamittaista huumebisnestä vuosien ajan alaisten sitä tietämättä?

Leppiniemi muistutti Aarnion alaisten kertoneen, että he olisivat epäröimättä saattaneet Aarnion vastuuseen, jos olisivat tällaista epäilleet.

– Miten voidaan ajatella, että tutkijat valehtelevat, mikä syy olisi saattaa itsensäkin rikossyytteen vaaraan?

Syyttäjien kokoama näyttö siitä, missä Aarnion katsotaan televalvontatietojen ja kuluvalvontatietojen perusteella kulloinkin olleen ei Leppiniemen mielestä pidä paikkaansa. Esimerkiksi sitä, mitä tapahtui Aarnion alkuperäiselle kulkukortille ei tiedetä. Kulkukortteja jaettiin Leppiniemen mukaan ilman kuittauksia.

Syyttäjä katsoo, että poliisilaitoksen kulunvalvontatiedot osoittavat entistäkin vahvemmin, että Aarnio on Pasilan mies.

Leppiniemi: Aarnio on selvittänyt varallisuutensa alkuperän

Riitta Leppiniemen mielestä Aarnio on selvittänyt oikeudessa varallisuutensa kertymisen, vaikka syyttäjä on asiasta toista mieltä. Syyttäjän mukaan Aarniolla on ollut satoja tuhansia euroja, joiden alkuperää hän ei ole voinut todistaa. Syyttäjä katsoo Aarnion saaneen rahat huumekaupasta.

Leppiniemi korosti, että varallisuus on ollut Aarnion hallussa jo pidempään.

– Tässä summassa on kyse kymmenen vuoden aikana käytössä olleesta varallisuudesta.

Aarnio pysyy kertomuksessaan siitä, että sai liki 450 000 euroa käteisenä jo edemenneeltä varakkaalta liikemieheltä vastineeksi hänelle antamastaan avusta.

Leppiniemi muistutti, että liikemiehen leski oli kertonut kuulusteluissa miehensä kertoneen, että verottajaan ja poliisiin tuli säilyttää hyvät välit ja palkita ruhtinaallisesti ne, jotka ovat auttaneet.

Aarnion Porvoon talon pihalta löytynyttä rahakätköä puolustus pitää yhä lavastuksena. Leppiniemi sanoi, että rahat on kätketty maahan sen jälkeen kun Aarnio otettiin kiinni.

Hän ihmetteli sitä, että löytöpaikalla ei tehty teknistä tutkintaa. Setelit olivat täysin vahingoittumattomia eikä niissä ollut Aarnion sormenjälkiä. Naapurit olivat nähneet talon läheisyydessä epäilyttävää liikennettä.

Leppiniemen mielestä useilla henkilöillä on motiivi lavastukselle, sillä Aarnio on ratkaissut suuren määrän rikoksia ja rikolliset ovat saaneet pitkiä vankeusrangaistuksia.

Aarniolta vaaditaan 1,3 miljoonan euron rikoshyödyn palauttamista valtiolle.

Leppiniemi: Aarniolta on salattu tärkeitä tietoja

Leppiniemi kertoi jälleen, että Aarnio ei ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä vaan puolustukselta on salattu tietoja.

Aarnio on esimerkiksi pyytänyt nähtäväkseen tutkinnassa olleen materiaalin jutussa keskeisen Hollannin kontaktin selvittämisestä, mutta ei ole sitä saanut. Hollannista huumeita eri puoille Euroopaa toimittaneen henkilöllisyyttä ei saatu selville.

Leppiniemi korosti, että puolustuksella on oltava riittävät tiedot.

– Aarniolta on salattu materiaalia, joka hänellä ilman muuta olisi pitänyt olla. Vain välttämättömät syyt antavat mahdollisuuden rajoittaa tietojen antamista.

Leppiniemi toisti myös näkemykset siitä, että esitutkintalakia on rikottu muun muassa silloin kun syytettyjä on painostettu puhumaan Aarniota vastaan. Kuulusteluja ei myöskään tehty asianmukaisesti esimerkiksi niin sanotun Malmin naisen kohdalla.

Syytetyistä Malmin nainen ja entinen rikollispomo Keijo Vilhunen ovat muuttaneet kertomuksiaan. Oikeuden tulisi Leppiniemen mielestä suhtautua varovaisesti siihen, jos kanssaepäillyt puhuvat toisen rikoksista ja peruvat myöhemmin puheitaan. Vilhunen on muuttanut kertomustaan kahteen kertaan

– Vilhunen oli tosi katkera Aarniolle.

Aarnio kiistää kaikki syytteet. Leppiniemi sanoi, että koska Aarnio ei ole syyllistynyt huumerikoksiin, hän ei liioin ole syyllistynyt niiden peittelemiseenkään.

Aarnion puolustuksen loppulausunnon jälkeen oikeus kuulee vielä kahtena päivänä muiden syytettyjen loppulausunnot. Syyttäjät olivat äänessä jo tiistaina.

Kymmenen vuoden vankeustuomion jutussa saaneen Keijo Vilhusen vuoro on ensi viikon tiistaina. Vilhusen asianajaja Markku Fredman sanoi, että hän tulee esittämään Vilhusen vapauttamista tutkintavankeudesta.

Lue myös aiemmat jutut hovioikeuskäsittelystä:

"Tietolähdetoiminta ei tuota poliisimiehelle varallisuutta, tämä on selvää huumerahaa "– Syyttäjä piti hovioikeudessa Jari Aarnion rikosvyyhden näyttöä vakuuttavana

Huumerikoksista tuomittu Jari Aarnio vaati vapauttamistaan – Hovioikeus sanoi ei

Aarnion oikeudenkäynti: Puhelimia löytyi mattorullan, lakanan ja lasketteluhanskan sisältä – Aarnio selittää remontilla

Jari Aarnio: Sitä materiaalia ei anneta, jolla voisin puolustautua

Aarnion asianajaja lyttäsi hovioikeudessa huumetutkinnan: "Irish coffee -kuulusteluja tehtiin, avustaja lauloi juomalauluja"

Syyttäjä hovioikeudessa Aarnion rahoista: Onko se ihme, jos osa löytyy kukkapenkistä?

Aarnion puolustus hovissa: "Yritämme valottaa huumepoliisin työtä tarkemmin"

Jari Aarnion virka- ja huumerikosvyyhdin pääkäsittely hovioikeudessa alkaa

Hovioikeuskäsittelyn käsikirjoitus: Syyttäjä puolustaa tynnyrihuumejutun tuomiota – Jari Aarnio huumepoliisin menetelmiä

Muistatko kuka kukin on Jari Aarnion huumevyyhdessä? Uusi kierros mammuttijutussa alkaa tänään