Fortumin putkisuunnitelmat poikivat kansalaisliikkeen Meri-Porissa: "On saatava valtakunnallinen haloo" – Reposaareen vaaditaan Porin kaupungin tuki

Reposaaren ja lähialueiden asukkaat ovat voimakkaasti Fortumin poistoputkisuunnitelmaa vastaan. Kansalaisliike haluaa, että avoimen putken sijaan Fortum rakentaa suljetun jätevesijärjestelmän.

kansalaisjärjestöt
Reposaaressa perustettiin kansalaisliike meren suojelemiseksi.
Noin 120 ihmistä kerääntyi Reposaaren koululle keskustelmaan Fortumin suunnitelmista ja kansalaisliikkeen perustamisesta.Jenni Joensuu / Yle

Fortumin suunnitelmat rakentaa tuhkajalostamon poistovesiputki Karhuluodon edustalle Meri-Poriin on saanut kansalaiset liikkeelle.

Reposaari-yhdistys järjesti torstaina alkuillasta kokouksen, jossa keskusteltiin putkisuunnitelman ympäristövaikutuksista. Muutaman vuoden vireillä ollut asia on saanut massat liikkeelle – Reposaaren koululla järjestettyyn tilaisuuteen oli kerääntynyt arviolta 120 ihmistä.

Ainoa tavoite on kotivesien suojelu.

Jyrki Kangas

Reposaaren torstai-illassa aloitettiin kansalaisliikkeen perustamine lähivesien suojelemiseksi ja Fortumin poistoputkisuunnitelman pysäyttämiseksi. Hankkeen esittelijänä toimi Pori Jazzin entinen toimitusjohtaja Jyrki Kangas, joka sai ehdotuksestaan runsaat aplodit.

Kokouksessa perustettiin lopulta toimikunta, joka aloittaa virallisen kansalaisliikkeen perustamisen.

"Kansalaisliikkeeseen saatava muitakin porilaisia"

Kansalaisliikkeen perustamista pidettiin hyvänä asiana. Paikalla olleiden mielestä on ensisijaisen tärkeää vakuuttaa sekä Porin kaupunki että muualla kuin Meri-Porissa asuvat porilaiset.

– Kansalaisliikkeen tärkein tehtävä on mielestäni osoittaa Porin kaupungille, että suljettu järjestelmä tarvitaan, sanoi asianajaja Jouni Lehtimäki, joka on ollut mukana hankkeeseen liittyvissä valitusprosesseissa.

Kokouksen sihteerinä toiminut Marja Tomberg painotti, että on tärkeää saada kansalaisliikkeeseen aktiiveiksi porilaisia joka alueelta.

– Nyt meidän yyteriläistenkin pitää aktivoitua.

Fortumin tuhkajalostamo Porin Mäntyluodossa.
Fortumin tuhkanjalostamo on Porin Mäntyluodossa.Katja Halinen / Yle

Ensimmäinen ympäristölupa kumottiin

Fortumin Meri-Porin tuhkajalostamon päästöputki tulisi suunnitelmien mukaan Karhuluodon edustalle, noin puolitoista kilometriä rannasta. Aiemman suunnitelman mukaan putki olisi laskenut päästövedet suoraan Porin satama-altaaseen. Projektin johtaja Ville Yrjänä Fortumilta kertoi toukokuussa, että uusi sijainti päätettiin viranomaisilta ja asukkailta saadun palautteen perusteella.

Meri-Porin asukkaat ovat olleet huolissaan jäteveden ympäristövaikutuksista mereen. Fortumin mukaan huoli on turha.

– Käytännössä poistovesi sisältää vain pienen määrän suoloja, ja esimerkiksi raskasmetallit pestään lopputuotteesta pois, Ville Yrjänä sanoi Ylen haastattelussa toukokuussa.

Fortumin tuhkanjalostamon poistoputken kartta
Poistovesiputken suunniteltu sijainti on Karhuluodon edustalla, noin 1,5 kilometriä rannasta. Meren syvyys putken paikalla on Reposaari-yhdistyksen mukaan 5-7 metriä.Fortum

Fortum on hakenut aluehallintovirastolta uutta ympäristölupaa. Vuosi sitten keväällä myönnetty lupa kumottiin myöhemmin Vaasan hallinto-oikeudessa. Pitkän valitusprosessin välttämiseksi Fortum päätti hakea kokonaan uutta lupaa.

Torstaina perustettu kansalaisliike aikoo seuraavaksi kysyä Porin kaupunginjohtajalta ja kaupunginhallitukselta heidän kantaansa Fortumin putkisuunnitelmaan. Kansalaisliike tiedustelee myös, onko kaupunki valmis kannattamaan liikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi.

Lue lisää:

Meri-Porin asukkaat vastustavat Fortumin tuhkajalostamon poistoputkea – kansalaiskokous kutsuttu koolle Reposaareen

Fortum ehdottaa Porin tuhkanjalostamon poistoputkelle uutta sijaintia – poistovedet päästettäisiin Karhuluodon edustalle

Ympäristöluvan kumoaminen viivästyttää Porin tuhkanjalostamon käyttöönottoa