Hyppää sisältöön

Ihmisten lisääntynyt pahoinvointi saa lemmikit kärsimään – "Eläinten kaltoinkohtelutapaukset ovat muuttumassa yhä rajummiksi"

Lemmikkieläinten huonon kohtelun taustalta löytyy tiedon puutetta, lisääntyneitä sosiaalisia ongelmia ja silkkaa piittaamattomuutta.

Usein laiminlyönnin takana on se, että lemmikin omistajalla ei ole rahaa eläimen terveydenoitoon tai laadukkaaseen ruokaan. Kuvan koira saa hoitoa Helsingin Viikin pieneläinklinikalla.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan lemmikkieläinkohteisiin tehtiin vuonna 2017 aikaisempia vuosia enemmän epäilyyn perustuvia eläinsuojelukäyntejä.

Evira julkaisi eilen torstaina 14. kesäkuuta eläinten hyvinvoinnin valvontatulokset (siirryt toiseen palveluun)viime vuodelta. Lemmikkieläinkohteisiin tehtävien tarkastusten määrä on ollut kasvussa koko 2010-luvun. Useimmiten tarkastettiin koirien pidon asianmukaisuutta.

Myös Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton SEYn (siirryt toiseen palveluun) eläinsuojeluneuvojien tietoon tulee paljon lemmikkieläinten huonoon kohteluun liittyviä ilmoituksia.

– Lemmikkieläinten kaltoinkohtelutapaukset ovat lisääntyneet ja muuttumassa yhä rajummiksi, sanoo SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Maija Raatikainen.

Eviran raportin mukaan eläinsuojelukäynnit lemmikkikohteissa ovat olleet suurelta osin aiheellisia. Viranomaistoimenpiteitä on vaadittu yhä useammassa käyntikohteessa. Vakaviin tai kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita laiminlyöntejä havaittiin 12 prosentissa lemmikkieläinten tarkastuksissa.

Myös SEYn mukaan tapaukset, jossa eläin on aivan välittömässä avun tarpeessa, ovat lisääntyneet. Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon.

Lemmikki hankitaan seuraksi, mutta sitä ei osata tai pystytä hoitamaan

Ihmisten lisääntynyt pahoinvointi ja osattomuuden tunne näkyvät eläinten kohtelussa.

– Kun ihminen putoaa yhteiskunnan kelkasta, eikä pysty huolehtimaan itsestään, ei voimavaroja jää eläinten hoitoon. Usein ongelmana on myös se, että omistajalla ei yksinkertaisesti ole rahaa eläimen terveydenhoitoon tai laadukkaaseen ruokaan, Raatikainen sanoo.

Samaan aikaan lemmikkejä on yhä helpommin ja kenen tahansa saatavilla. Moni eläin ostetaan netistä söpöjen kuvien ja hinnan perusteella. Esimerkiksi Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen on vaatinut, että nettikauppa kiellettäisiin tai että sinne luotaisiin eettiset säännöt.

– Eläin hankitaan usein seuraksi ja lohduksi, mutta jos tietoa tai resursseja eläinten hoitoon ei ole, ovat seuraukset helposti sellaisia, joista saamme lukea lehtien lööpeistä, Raatikainen sanoo.

Hän muistuttaa, että asiantuntevaa apua olisi syytä pyytää ennen kuin tilanne kärjistyy liian pahaksi. Ongelmista kasvat suuriksi silloin kun niihin ei uskalleta tai osata hakea apua ajoissa.

Kuva: Marton Monus / EPA

Tuotantoeläintilojen tilanne aiempaa parempi

Tuotantoeläintiloja tarkastetaan vuosittain ilmoitusten lisäksi myös suunnitelmallisesti. Viime vuonna tarkastettiin 360 tuotantoeläintilaa, joissa alle viidennessä (17%) havaittiin epäkohtia. Luku on selvästi pienempi kuin vuonna 2016, jolloin epäkohtia oli lähes joka neljännellä (24%) tuotantoeläintilalla.

Vakavia tai kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita laiminlyöntejä havaittiin 4 prosentissa tuotantoeläinten tarkastuksissa.

Viime vuonna painotettiin etenkin nautojen pitämisen valvonta, jossa on jo pidempään korostunut samat tilavaatimuksiin sekä pitopaikan turvallisuuteen ja puhtauteen liittyvät epäkohdat. Parin viime vuoden aikana tilanne on parantunut. Vuoden 2017 aikana tarkistetuista 300 nautatilasta enää 15 prosentilla esiintyi laiminlyöntejä.

Niillä tiloilla, joissa ei ollut riittävästi henkilökuntaa, tilanne ilmeni vakavina eläinten hyvinvointia henkentävinä laiminlyönteinä.

Lue lisää: