Hormonihäiriköt voivat aiheuttaa lisääntymishäiriöitä tai lihavuutta – epäilyttäviä kemikaaleja esiintyy PVC-muoveissa ja kosmetiikassa

Epäiltyjä hormonihäirikköjä on lähes kaikkialla. Vaikka kemikaali olisi luokiteltu hormonihäiriköksi, niin vasta altistumisen määrä kertoo, onko siitä todellista haittaa, kertoo THL.

kemikaalit
muovijätettä
Heini Holopainen / Yle

Hormonihäiriköiksi kutsutaan kemikaaleja, jotka saattavat häiritä ihmisten normaalia hormonitoimintaa. Hormonihäirikölle altistumisesta saattaa olla seurauksena esimerkiksi lisääntymishäiriöitä tai lihavuutta, kertoo THL.

Hormonihäiriköiksi epäiltyjä kemikaaleja ovat esimerkiksi bisfenoli A, ftalaatit ja parabeenit. Bisfenoli A:ta on muun muassa polykarbonaattimuoveissa, ftalaatteja on PVC-muoveissa ja parabeenit ovat kosmetiikan säilöntäaineita.

THL:n tutkijan Riikka Airaksisen mukaan altistumisen välttäminen on vaikeaa. Suomalaiset altistuvat ftalaateille ensisijaisesti ravinnon kautta, mutta osaksi myös suoraan muovi- ja hygieniatuotteiden kautta.

– Bisfenoli A:n ja ftalaattien suurin lähde ihmiselle on ravinto, parabeeneille altistutaan ihon kautta. Epäiltyjä hormonihäirikköjä on lähes kaikkialla ympärillämme, vaikka niiden määrät ovatkin hyvin pieniä, Airaksinen sanoo.

Haittavaikutuksia vaikea tutkia

Altistumista tutkitaan paljon sekä Suomessa että ulkomailla. Monelle hormonihäiriköiksi epäillylle kemikaalille on asetettu käyttökieltoja. REACH-asetuksen myötä uusien hormonihäirikköjen pääsy markkinoille on tullut epätodennäköisemmäksi.

On erittäin haasteellista tutkia haittavaikutusten määrää väestössä, kertoo Airaksinen. Ei esimerkiksi tiedetä, mikä on hormonihäiriköille altistumisen merkitys verrattuna tupakointiin, ravitsemukseen tai liikunnan määrään.

Se kuitenkin tiedetään, että altistuminen monille tunnetuille hormonihäiriköksi epäillylle kemikaalille on reilusti alle niiden asetettujen turvallisten saantirajojen.

– Vaarallisuus on suhteellista. Vaikka kemikaali olisi vaaraominaisuuksiltaan luokiteltu hormonihäiriköksi, niin vasta altistumisen määrä kertoo, onko siitä todellista haittaa.

– Nykytiedon mukaan ftalaattien saanti saattaa ylittyä vain joillakin kuluttajilla tai lapsilla, bisfenoli A:ta ei pidetä merkittävänä terveysriskinä ja parabeenien saanti on pahimmillaankin vain muutamia prosentteja niille asetetusta hyväksyttävästä päiväsaannista.

Kuuntele Euroopan kemikaaliviraston apulaispääjohtaja Jukka Malmin haastattelu aiheesta Radio Suomen Päivässä.

Lue myös:

Onko muovi haitallista terveydelle? Voiko muovi mennä ihmisen solujen sisään? Asiantuntijat vastaavat

Tiesitkö, että juot pulloveden mukana muovia? Laaja, kansainvälinen selvitys paljastaa, että pullovesissä on runsaasti mikromuoveja

Pursuaako jääkaappisi muovirasioita? – Kemikaalien takia kannattaisi suosia lasisia ja keraamisia säilytysastioita