Avaskari ja Kyrö valittivat saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä maksaa palkkaa varapuheenjohtajille

Saamelaiskäräjien jäsenet Anu Avaskari ja Kari Kyrö näkevät saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen palkata saamelaiskäräjien varapuheenjohtajisto olevan lainvastainen.

Suomen saamelaiskäräjät
Kari Kyrö
Kari Kyrö on saamelaiskäräjien vanhin jäsen.Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjien jäsenet Anu Avaskari ja Kari Kyrö ovat toimittaneet saamelaiskäräjille valituksen saamelaiskäräjien hallituksen tekemästä päätöksestä maksaa palkkaa varapuheenjohtajille. Avaskari ja Kyrö näkevät, että saamelaiskäräjien hallituksen helmikuussa 2018 tekemä päätös alkaa maksamaan palkkaa 1. varapuheenjohtaja Heikki Paltolle ja 2. varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juusolle on saamelaiskäräjälain vastainen.

– Saamelaiskäräjälain 11. pykälä tuntee vain sen, että saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jolle maksetaan palkkaa, pohjustaa saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö.

Várreságadoallit Heikki Paltto (olg.) ja Tuomas Aslak Juuso (gur.)
Saamelaiskäräjien varapuheenjohtajat Heikki Paltto (kuvassa oikealla) ja Tuomas Aslak Juuso ovat saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen mukaisesti töissä osa-aikaisesti saamelaiskäräjillä.Yle

Tausta: Erillinen lupa oikeusministeriöltä käyttää vuokra-avustus edunvalvonnan parantamiseen

Saamelaiskäräjät on hakenut oikeusministeriöltä lupaa käyttää vuoden 2017 vuokra-avustusta Saamelaiskäräjien henkilöstövajeen korjaamiseen ja edunvalvonnan parantamiseen vuonna 2017 -2018.

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi kokoukseen 5.-7. helmikuuta 2018 Saamelaiskäräjien valtionavustuksen käyttötarkoituksen muutoshakemuksen 89 826 euron osuuden käytettäväksi vuonna 2018 ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan palkkakuluihin (50 %:lla työajalla) yhteensä 61 000 euroa.

Loppuosa päätettiin käyttää saamelaiskäräjien hallintotyön keventämiseksi osa-aikaisen toimistosihteerin palkka- ja hallintokuluihin.

Valitus käsitellään saamelaiskäräjien täysistunnossa

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli Avaskarin ja Kyrön valitusta kesäkuun kokouksessaan keskiviikkona 6.6.2018.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio kertoo, että he päättivät siirtää valituksen käsittelyn saamelaiskäräjien täysistunnolle. Saamelaiskäräjät pitää kokouksen tällä viikolla, 19.-20. kesäkuuta.

– Tässä asiassa täytyy ottaa huomioon se, että jos joku haluaa valittaa hallituksen päätöksistä, niin saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan saamelaiskäräjien kokouksen tulee se käsitellä. Tietystikin, tässä asiassa tulee noudattaa lakia ja toimia sen eteen, että asia menee täysistunnon käsittelyyn, kertoo Tiina Sanila-Aikio.

Kari Kyrö
Kyrön mielestä varapuheenjohtajiston palkkausta valmisteltiin huonosti.Vesa Toppari / Yle

Kyrö: "Asian valmistelu ei mennyt oikein ennen päätöksentekoa"

Saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrön mielestä varapuheenjohtajiston palkkausta valmisteltiin huonosti. Asiasta annettiin vain tiedoksianto saamelaiskäräjien kokoukselle, kertoo Kyrö.

– Tämän palkkauksen yhteydessä tuli esiin monia asioita, jotka eivät minun mielestäni kuulu siihen, miten työsuhde luodaan. Tätä asiaa ei käsitelty kunnolla ja tästä annettiin vain tiedoksianto täysistunnolle. Näin huonosti valmisteltuna ja päätöksenä, joka ei perustu lakiin, niin minun mielestäni tämä päätös pitää muuttaa, kertoo Kari Kyrö.

Saamelaiskäräjien kaksipäiväinen täysistunto pidetään juhannusviikolla. Kokousasiakirjojen mukaan valitusta tullaan käsittelemään tiistain ja keskiviikon kokouksissa.

Kyrön mielestä varapuheenjohtajien palkkaus pitäisi merkitä saamelaiskäräjälakiin.

– Minusta on tärkeää, että asiasta käydään keskustelua. Jos palkkaa aletaan varapuheenjohtajille maksamaan, niin myös saamelaiskäräjälakia täytyy muuttaa. Täytyy arvioida sitä, pitääkö heille maksaa palkkaa ja täytyy arvioida työn tarpeellisuus ja se, millaisilla resursseilla pystymme sen tekemään, sanoo Kyrö.