Haminassa syntyi kiista entisen uimahallin myynnistä – taloyhtiön asukkaat vaativat kauppojen perumista

Kaupunginjohtaja esittää, että taloyhtiön asukkaiden tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

uimahallit
Haminan entinen uimahalli
Sakari Saksa / Yle

Haminan kaupunkia vaaditaan perumaan vanhan uimahallin kaupat.

Satamakatu 3:ssa sijaitsevan taloyhtiön asukkaat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Hamina päätti toukokuussa myydä käytöstä poistetun uimahallin virolaiselle Kuntovoima OU:lle noin tuhannen euron hintaan.

Kauppaan kuuluu, että kaupunki auttaa ostajaa uuden toiminnan käynnistämisessä.

Ostaja on valinnut työhön konsultin, jolle kaupunki maksaa 200 000 euron palkkion. Satamakadulla olevaan uimahalliin on tarkoitus etsiä liikunnan, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluja.

Kaupan asiakirjoja ei ole vielä allekirjoitettu. Kauppojen edellytys oli, että päätöksen odotetaan saavan lainvoiman.

Väite: kaupunki halusi eroon vastikkeenmaksusta

Haminan kaupungin uimahalli rakennettiin aikanaan asunto-osakeyhtiön tiloihin. Kaupunki omisti tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka se on nyt myymässä.

Taloyhtiön asukkaat vaativat kuitenkin, että päätös kaupasta on kumottava ja asia pitää valmistella uudelleen.

Heidän mielestään kaupunki teki kaupat yksinomaan vapautuakseen vastikkeenmaksusta. Uimahallin yhtiövastike on noin 8500 euroa kuukaudessa.

Asukkaat pelkäävät nyt, että uudelle omistajalle siirtyvät vastikkeet jäävät asukkaiden maksettavaksi.

Haminan entinen uimahalli
Sakari Saksa / Yle

Päätöksen kumoamista vaativien mielestä osakkeet myydään lähes ilmaiseksi ja samanaikaisesti kaupunki maksaa toiselle yritykselle 200 000 euroa ilman suunnitelmia konsulttitoiminnan tarkemmasta sisällöstä.

Oikaisuvaatimuksessa kauppoja pidetään keinotekoisena. Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien käsitys on, että 200 000 euron ja 1001 euron kauppahinnan välinen erotus on kaupungin maksu kolmannelle osapuolelle siitä, että kaupunki pääsee osakkeistaan eroon.

Asukkaat esittävät oikaisuvaatimuksessaan epäilyn, että ostaja ja konsulttiyhtiö olisivat yksi ja sama taho. Asunto-osakeyhtiöllä ei kuitenkaan ole tietoa väitteensä tueksi. Ostaja on valinnut edustajakseen konsultiksi Lemoman OU:n Tallinnasta.

Kaupunki penää perusteluja

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Kaupungin mukaan esitetyt oikeudelliset perusteet päätöksen lainvastaisuudesta ovat vajavaiset eivätkä ne perustu tosiseikkoihin tai säännöksiin.

Kaupungin mielestä asukkaiden pelko nousevista vastikkeista on ennenaikainen ja perustuu olettamukseen, ettei uusi omistaja huolehtisi velvoitteistaan. Vastikkeiden maksu ei ole vielä siirtynyt uudelle omistajalle.

Kaupungin mukaan asukkaiden esittämät väitteet bulvaanitoiminnasta, valeoikeustoimesta sekä siitä, että kauppa olisi sopimusoikeutta koskevan säännöksen vastainen, ovat vailla totuuspohjaa. Kaupungin mukaan oikaisuvaatimuksessa ei esitetä tosiseikkoja, oikeusohjetta tai muuta juridista selvitystä, miksi kauppa olisi väitteiden mukainen.

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä ja päätös kumota, jos se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kaupungin mukaan mikään edellä mainittu peruste ei käsiteltävässä tapauksessa täyty.

Kaupunki on aiemmin neuvotellut taloyhtiön kanssa tilan käytöstä ja käyttöehdoista, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Oikaisuvaatimuksessaan taloyhtiö kertoo olevansa edelleen valmis keskustelemaan uimahallitilan kehittämisestä kaavoitusjärjestelyillä tai lisärakentamisen kautta.