Peruskoulut tekevät joka vuosi virheitä koulunsa päättävien oppilaiden arvosanojen ilmoittamisessa eteenpäin – "Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina"

Koulut eivät aina ilmoita ajoissa opintonsa päättäneiden nuorten arvosanoja Opetushallitukseen. Virheet korjataan sitä mukaan, kun niistä ilmoitetaan.

arvosanat
Koulussa
Heli Sorjonen / Yle

Eilen torstaina julkistetut, toisen asteen koulutuksen opiskelijavalinnat ovat aiheuttaneet hämmennystä osalle peruskoulun päättäneistä nuorista. Esimerkiksi Helsingissä tuli esille tapaus, jossa oppilas ei päässyt haluamaansa lukioon väärin ilmoitettujen arvosanojen takia.

Koulujen tekemien virheiden vuoksi joidenkin oppilaiden oikeat arvosanat eivät olleet siirtyneet Opetushallituksen tietoon. Näin ollen järjestelmässä ei ole ollut arvosanoja ollenkaan tai ne ovat olleet vääriä.

Opetushallitus tekee valintalaskennat, joiden perusteella nuori saa paikan jostain hakemastaan oppilaitoksesta. Koulujen on lähetettävä oppilaan arvosanat Opetushallitukselle viimeistään siihen viikonloppuun mennessä, jolloin päättötodistukset lähetetään. Aina arvosanoja ei kuulu määräaikaan mennessä.

Opetushallituksen erikoisasiantuntijan Katariina Männikön mukaan ilmoituksia virheellisistä opiskelijavalinnoista on tullut tänä vuonna jonkin verran.

– Näitä tulee, kun on ihmisen tekemästä toimenpiteestä kyse. Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina, hän toteaa.

Männikkö kertoo, että peruskoulun päättäneitä, lukioon tai ammattikouluun hyväksyttyjä nuoria oli tänä vuonna yli 65 000. Nyt ilmenneet virheet ovat tästä määrästä vain yksittäistapauksia. Mistään laajemmasta ongelmasta ei siis voida puhua.

Virheestä ilmoitettava ensin koululle

Osa hakijoista, joille virhe oli sattunut, oli käynyt kymppiluokan. Jos uusia arvosanoja ei ole siirretty, on Opetushallituksen tiedossa saattanut olla yhdeksännen luokan arvosanat.

Jos kokee, että virhe on sattunut omalle kohdalle, voi sen tarkistaa Opetushallituksen lähettämästä sähköisestä kirjeestä. Kirje lähetetään niille, joiden hakemuksissa on ollut sähköpostiosoite. Kirjeessä näkyy tiedot opiskelijavalinnoista: mikä on ollut alin keskiarvo haettuun oppilaitokseen ja mikä on ollut hakijan oma keskiarvo.

– Jos tiedot eivät täsmää siihen, mitä paperinen päättötodistus sanoo, kannattaa olla yhteydessä kouluun, Männikkö kehottaa.

Koulun tehtävä on ottaa yhteyttä Opetushallitukseen, jotta virhe saadaan korjattua. Yleensä lähettämättä jättäneet arvosanat huomaa ensimmäisenä opinto-ohjaaja, joka tarkistaa omien oppilaidensa tilanteen.

Sitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että virheestä koituisi pysyvää haittaa. Kaikki valinnat korjataan heti, kun niistä saadaan tieto.

– Hakija ei saa kärsiä viranomaisen tekemästä virheestä, Männikkö painottaa.