Hallituksessa kaavaillaan urheilun rahoitukseen täysremonttia – "Tärkeää, että huippu-urheilukin kehittyisi"

Hallituksen liikuntapoliittisesta selonteosta vastaava ministeri Sampo Terho perää isoja uudistuksia liikunnan ja huippu-urheilun rahoitukseen. Ministerin mukaan vahvempi budjettirahoitus turvaisi paitsi liikunnan myös huippu-urheilun pitkäjänteisen kehittämisen.

Urheilurahoitus
Sampo Terho
Sampo TerhoJarno Kuusinen / AOP

Hallituksen valmisteleman liikuntapoliittisen selonteon pitäisi valmistua jo kuluvan kesän aikana. Osana linjauksia on myös urheilun rahoitus, johon on pohdittu mittavia uudistuksia.

Urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan vahvemmin budjettivaroihin nojaava rahoitus turvaisi nykyjärjestelmää paremmin paitsi liikunnan myös huippu-urheilun pitkäjänteisen kehittämisen.

Suomalaisten liikkuminen on kansanterveydellinen kysymys.

– On ilman muuta harkitsemisen arvoinen asia, että osittain näitä liikunnan ja urheilun rahoituksen kohteita siirrettäisiin bubjettivaroihin, Terho sanoo.

Ministerin mukaan nykyinen järjestelmä on jäykkä ja ennalta-arvaamaton, koska rahoitus on sidottu veikkausvoittovaroihin.

– Joudutaan aina jännittämään, paljonko rahoitusta on käytettävissä, Terho sanoo.

Nykyisellään rahoitus muodostuu lähes kokonaan veikkausvoittovaroista.

Myös huippu-urheilun tulevaisuus turvattava

Ministeri nostaa esiin myös huippu-urheilun rahoituksen. Hänen mukaansa Suomi on kilpailijamaitaan jäljessä huippu-urheilun rahoittamisessa.

Kansanterveyden kannalta tärkeän liikunnan kustannusten siirtäminen enemmän budjettivaroista rahoitettavaksi voisi vapauttaa veikkausvoittovaroista jaettavia avustuksia huippu-urheilun tukemiseen.

Terho kuitenkin korostaa, että koko rahoitusjärjestelmä kaipaa remonttia.

– Siinä yksi vaihtoehto on nimenomaan pohtia, että mitkä osat liikunnasta ja huippu-urheilustakin kuuluvat tähän veikkausvoittorahoitukseen ja mitkä ajan oloon olisi mahdollista ja perusteltua siirtää budjettirahoitukseen, Terho summaa.

Sari Multala
Sari MultalaJarno Kuusinen / AOP

Sari Multala: Kaikki keinot liikunnan lisäämiseksi käytettävä

Entinen kilpapurjehtija, kansanedustaja ja valtion liikuntaneuvoston jäsen Sari Multala korostaa selonteon lopullisen kokonaisuuden olevan tärkeä, mutta pitää myös ajatusta vahvemmasta budjettirahoituksesta hyvänä.

Multala korostaa niin ikään liikunnan kansanterveydellistä merkitystä. Hänen mielestään liikkumista pitäisi vauhdittaa eri hallinonalojen toimesta.

– Suomalaiset liikkuvat liian vähän, ja huippu-urheilun rahoitus on tunnetusti kilpailijamaita jäljessä, eli kaikki kivet asioiden parantamiseksi on käännettävä, Multala sanoo.

– Keinojen on oltava kokonaisuudessaan tehokkaita ja kohdistuttava oikein.

Rahaston perustaminen on yksi vaihtoehto

Huippu-urheilun tukemiseksi esillä on ollut myös uuden rahaston perustaminen, jossa olisi sekä yksityistä että julkista rahaa. Rahastoon voisivat sijoittaa niin yritykset, erilaiset yhteisöt kuin yksityishenkilötkin. Osalla rahaston tuotosta tuettaisiin huippu-urheilua.

– Olisi tärkeää, että huippu-urheilukin kehittyisi Suomessa, ja erityisesti yksityistä rahoitusta olisi nyt hyvä löytää huippu-urheilulle lisää, urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho sanoo.

Multalan mukaan lyhyellä aikavälillä rahasto vosi olla hyvä tapa saada lisärahoitusta.

– Tämä ei jäisi pysyväksi budjettirasitteeksi, Multala sanoo.

Rahaston tarkoituksena olisi kerätä 30 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana.