1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. huumeriippuvuus

Tampere havahtui kasvavaan huumeongelmaan – ratkaisuksi lisää valvontakameroita ja helpompaa hoitoonpääsyä

Tampereella arvioidaan olevan jopa 1500 kannabista kovempien huumeiden käyttäjää.

Kuva: Antti Eintola / Yle

Helpommin hoitoon, lisää kameroita keskustaan ja erityishuomio nuorten ongelmiin. Muun muassa näillä eväillä halutaan suitsia Tampereen kasvavaa huumeongelmaa.

Uusin jätevesitutkimus osoittaa, että huumeiden käyttö on lisääntynyt ja Tampereen jätevedessä virtaa yhä enemmän kovia huumeita. Huumeiden käyttö ja myynti näkyvät katukuvassa aikaisempaa enemmän. Tampereella arvioidaan olevan 1000–1500 huumeiden käyttäjää. Lukuun eivät sisälly kannabiksen käyttäjät.

Pormestari Lauri Lyly nimesi viime vuoden marraskuussa työryhmän selvittämään Tampereen huumeongelman tilannekuvaa. Lisäksi selvitettiin hoitoonohjausjärjestelmän vaikuttavuutta, keinoja huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn sekä miten ongelmia voitaisiin vähentää.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vetämässä työryhmässä oli sekä päätöksentekijöitä että alan ammattilaisia. Työryhmä luovutti raporttinsa maanantaina.

Matalan kynnyksen palvelut erilleen kovien huumeiden käyttäjistä

Tampere uusi huumehoitonsa viime vuoden alussa. Nyt painotus on avopalveluissa ja korvaushoidossa. Avohoito kilpailutettiin ja ostetaan kahdelta toimijalta, A-klinikkasäätiöltä ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ltä.

Vahvasti avo- ja korvaushoitoon painottuva hoitomalli on saanut osakseen kritiikkiä. Esimerkiksi Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun) huumeita käyttävien lasten ja nuorten vanhemmat ja omaiset listasivat huhtikuussa joukon ehdotuksia hoidon parantamiseksi. He toivoivat esimerkiksi, että huumeiden käyttöön puututaan varhain ja käyttäjiä lähetetään laitoskatkolle.

Työryhmä pyysi palveluiden A-klinikkasäätiötä ja Hoiva Oy:tä arvioimaan tuottamaansa avohoitoa ja sen tehokkuutta. Myös näissä vastauksissa käy ilmi laitosvaihtoehdon tarve. Palveluntuottajat sanovat, että laitoshoitoa tarvitaan esimerkiksi monipäihderiippuvaisen katkaisuhoitoon. Laitoshoito antaa myös paremman suojan ympäristön houkutuksilta, jos käyttäjällä on erityisen vaikeaa irtautua ja pysyä erossa päihteiden käyttöympäristöstä.

Hoitoketjut selkeämmiksi, selviämisasemalle myös huumeidenkäyttäjät

Työryhmä suosittaa palveluiden parantamiseksi ja kehittämiseksi lukuisia toimenpiteitä. Keskeistä on, että hoitoonohjaus sujuu ja hoitoon pääsy saadaan helpommaksi. Hoitavan tahon näkemykset tulee huomioida päätöksen teossa ja sillä tulee olla mahdollisuus suositella huumehoitoa tarvitsevalle tarjottavaa hoitopaikkaa.

Suositusten mukaan selviämishoitoaseman toimintaa pitäisi laajentaa koskemaan myös huumeidenkäyttäjiä. Tulevaisuudessa päihteidenkäyttäjiä tulisi voida hoitaa samassa paikassa. Jotta tähän tilanteeseen päästäisiin, pitää selviämishoitoaseman henkilöstöä lisätä.

Työryhmä esittää myös, että parannetaan ensihoidon mahdollisuutta ohjata asiakas tarvittaessa suoraan päihdepalvelujen pariin.

Työryhmän mukaan myös nuorten päihdepalveluita tulee selkiyttää. Selvityksessä kävi ilmi, että nykyinen järjestelmä näyttäytyy osin sekavana, eikä kaikilla toimijoilla ole tietoa, mihin nuoria huumeidenkäyttäjiä jatko-ohjataan. Työryhmä edellyttää, että nuorille tulee olla helposti tavoitettavat matalan kynnyksen huumehoidon palvelut ja ne tulee olla erillään suonensisäisesti huumeita käyttävien palveluista.

Tampere on kilpailuttamassa kuluvan vuoden aikana kuntouttavia laitoshoidonpalveluita tietyille erityisryhmille, joiden palvelutarpeeseen se ei ole pystynyt vastaamaan nykyisten palvelupaikkojen avulla. Tällaisia ryhmiä ovat työryhmän mukaan muun muassa nuoret ja henkilöt, joilla on lyhyt päihteiden käytön historia ja joiden kuntoutumisen haasteet ovat erityiset.

Katuturvallisuutta parannetaan valvontakameroilla

Huumeita käytetään ja myydään Tampereen kaduilla varsin avoimesti. Tämä tuo turvattomuutta kaupungin keskusta-alueella liikkuville. Tilanteesta ovat huolestuneita myös keskustassa kenttätyötä tekevät poliisit.

Työryhmä toivoo, että poliisi lisäisi huumausaineiden kenttävalvontaa sekä keskustassa että lähiöissä. Lisäksi se esittää, että keskusta-alueella olevien kaupungin omistamien tilojen valvontakameroita lisätään. Työryhmä uskoo, että valvontakameroiden lisääminen rauhoittaa aluetta.

Myös tapahtumaturvallisuutta halutaan parantaa järjestämällä erilliset anniskelualueet ja lisäämällä järjestyksenvalvojien määrää tapahtumissa.