1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. golfkentät

Riita golfkeskuksen ympärillä paisuu Vantaalla – rikosepäilyt uhkaavat puiston tulevaisuutta, myös kaupunki saa ankaraa arvostelua

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mielestä rikosepäilyjen vuoksi toimilupaa ei ole edellytyksiä jatkaa. Yrittäjä uskoo kentän tulevaisuuteen yhä.

Vantaan Golfpuisto Oy:n toimitusjohtaja Ville Nurmi kieltäytyy hylkäämästä tavoitteitaan: Vantaan Petikkoon pitäisi nousta kansainväliset mitat täyttävä 18-reikäinen golfkenttä. Rikosepäilyt ovat kuitenkin laittaneet kapuloita rattaisiin. Kuva: Matti Hämäläinen / Yle

Vantaan kaupunki teki viime viikolla poliisille tutkintapyynnön Vantaan Golfpuisto Oy:n golfkeskuksen rakennustöistä. Kaupunki epäilee, että Vantaan Golfpuisto Oy (aiemmin Petikon Golf Oy) olisi syyllistynyt petokseen ja ympäristörikokseen.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön vastuuapulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo Ylelle, että yrityksen varsinainen bisnes olisikin ollut golfin sijaan maan läjittäminen. Golfpuiston alueelle on viime vuosien aikana kuskattu 150 000 kuorma-autollista eli noin 1,8 miljoonaa kuutiota maa-ainesta muun muassa Helsingin jättimäiseltä Keski-Pasilan rakennustyömaalta.

Vantaan Golfpuisto Oy kiistää jyrkästi kaikki rikosepäilyt ja myös epäilyt siitä, että yrityksellä olisi ollut jokin muu tavoite, kuin laadukkaan golfkeskuksen rakentaminen.

Vasta neljä kuukautta tehtävässään toiminut kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tilasi golfpuiston maanrakennushankkeesta sisäisen tarkastuksen, jonka johtopäätösten pohjalta tutkintapyyntö poliisille tehtiin.

Tarkastusraportti suomii golfkentän rakennustöiden valvonnasta myös maa-alueen omistajaa Vantaan kaupunkia. Tässä sen keskeisimmät huomiot.

1. Maanvuokrasopimuksessa ei huomioitu maamassojen läjittämistä millään tavoin

Golfyrittäjä ei lupahakemuksessaan ilmoittanut, että maanläjitystä käytetään yhtenä hankkeen rahoitusmuotona.

Tarkastusraportissa todetaan, että maanvuokrasopimuksessa ei varsinaisesti ole merkittäviä puutteita, mutta hankkeen erityispiirteet olisi pitänyt huomioida.

Vantaan maanvuokrasopimuksiin on sittemmin lisätty kohta, jonka mukaan vuokra-alueella ei sallita maa-ainesten vastaanotto- tai läjitystoimintaa.

Vantaan golfpuisto sijaitsee parikymmentä kilometriä Helsingin keskustasta Hämeenlinnan suuntaan. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Vantaan Golfpuisto Oy:n toimitusjohtaja Ville Nurmi sanoo, että mitään tällaista ilmoitusta ei toimilupaa haettaessa vaadittu.

– Maanläjityksestä ei puhuttu hakuprosessissa mitään. Ilmoitimme kaupungille, että kenttä tarvitsee maanmuokkausta, koska osa siitä on aivan tasaista. Tasaiselle ei voi tehdä järkevää golfkenttää.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen saamat tiedot hakuprosessista ovat aivan päinvastaiset.

– Jo tarjouspyynnön ehtona oli se, että maanläjitystä ei tehdä, ja kun yrittäjä vakuutti, että hän ei sitä tule tekemään, hän tuli valituksi. Mukana oli niitä yrittäjiä, jotka ilmoittivat maanläjityksen rahoituskeinoksi. Heidän hakemuksensa hylättiin.

2. Rakennusvalvonta ei varmistanut, että hanke toteutetaan hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti

Myös Vantaan kaupungin rakennusvalvontaa sivalletaan tarkastusraportissa ankarasti huomauttamalla, että rakennusvalvonta ei varmistanut maisemointikatselmuksen yhteydessä riittävällä tavalla, että hyväksyttyjä piirustuksia noudatetaan.

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan mukaan sen vastuulle kuuluu ainoastaan luvan myöntäminen hankkeelle. Projektin asianmukaisesta toteutuksesta olisi yksinomaan vastuussa sen toteuttaja ja valvonnasta kaupungin muut viranomaiset.

Meillä on ollut sisäisessä tiedonkulussa ongelmia, ja valvontaa täytyy tehostaa. Se on sitä arjen kehittämistä.

Ritva Viljanen

Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtajan Pekka Virkamäen mielestä syyttävä sormi osoittaa väärään suuntaan.

– Sisäinen tarkastaja ei tunne tätä rakennusvalvontatoimintaa, joten hänen johtopäätöksensä on väärä. Golfpuistolle haettiin lupaa, ja tarkastimme, että se on kaavan mukainen hanke. Isoin kysymys on se, että alueella on tapahtunut luvatonta läjittämistä. Jos joku perustaa luvattoman läjityskeskuksen, sitä valvovat ympäristöviranomaiset.

Ville Nurmen mielestä hanketta on käyty läpi kaupungin ja viranomaisten kanssa säännöllisesti. Hän ihmettelee, mistä rikosepäilyt ovat syntyneet.

– Heillä ei ole tähän asti ollut mitään huomauttamista – ei tänne tuoduista maa-aineksista eikä laadunvalvonnasta, joista on sovittu kaupungin kanssa. Lisäksi rakennusvalvonnan ja ympäristökeskuksen kanssa on järjestetty useita katselmuksia. Kaupunki on ollut koko ajan tietoinen, että täällä rakennetaan golfkenttää.

3. Kukaan kaupungin organisaatiossa ei tutustunut ympäristöraportteihin

Vantaan kaupungin kuntatekniikan yksikkö ja geotekniikan tulosyksikkö päättivät runsaat kaksi vuotta sitten Helsingin Sanomien uutisoinnin jälkeen, että golfkeskuksen alueelta alettaisiin ottaa näytteitä. Näytteidenotto aloitettiin kesällä 2016.

Tarkastusraportin mukaan neljäsosassa näytteistä esiintyi rakennusjätteitä. Pistokokeissa hyvin pienessä osassa näytteitä oli niin haitallista maa-ainesta, että se voidaan luokitella pilaantuneeksi.

Näytteet ottanut konsultti kirjoitti havainnollistavia kuukausiraportteja, mutta tarkastusraportin mukaan kukaan ei tutustunut niihin. Raportin mukaan kaupunki luotti siihen, että konsultti ryhtyisi toimenpiteisiin, jos jotain poikkeavaa löytyy.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mielestä golfkeskuksen tapauksessa on nähtävä metsä puilta. Kaupunki epäilee yrityksen syyllistyneen vakaviin rikoksiin, kun taas kaupungin laiminlyönnit asiassa voidaan hoitaa "arjen kehittämisellä". Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ritva Viljanen myöntää, että myös kaupungin on katsottava peiliin siinä, miten tapaus on hoidettu. Hän kuitenkin muistuttaa, että kokonaisuutta tarkastellessa pitää "nähdä metsä puilta".

– Meillä on ollut sisäisessä tiedonkulussa ongelmia, ja valvontaa täytyy tehostaa. Se on sitä arjen kehittämistä. Mutta nyt on kuitenkin syytä epäillä miljoonien eurojen rikosta.

Golfyrittäjän mielestä tarkastusraportin johtopäätökset golfpuiston ympäristöasioista ovat täyttä puppua.

– Meidän saamissamme raporteissa on ollut yksittäisiä rakennusjätteen kappaleita. Alueella on ollut kaksi seurantaa, joilla on varmistuttu siitä, että alueelle tuotavat maat ovat puhtaita.

Golfkeskuksen tulevaisuus vaakalaudalla

Tarkastusraportissa esitetään vielä seitsemän kohdan parannussuositukset Vantaan kaupungin omaan toimintaan jatkossa. Mukana on muun muassa ehdotus, jonka mukaan jokaisella ympäristövaikutuksiltaan mittavalla hankkeella tulisi olla oma "seurantaryhmä", jonka vastuulla olisi hankkeen läpivieminen kaupungin puolelta.

Vantaan golfpuiston ensimmäinen yhdeksänreikäinen osa olisi ollut tarkoitus avata jo heinäkuussa. Koko täysmittaisen radan pitäisi olla pelaajien käytössä vuonna 2020.

Golfkeskuksen toimilupa on kuitenkin katkolla.

– Meidän mielestä tässä tilanteessa, kun on syytä epäillä rikosta, ei ole edellytyksiä uusia toimilupaa, Ritva Viljanen toteaa.

Lue lisää: Vantaa on tehnyt tutkintapyynnön golfkentän maankäytöstä: "Sinne on tuotu 150 000 rekka-autollista maata"